<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Rakenna avointa ja yhteisöllistä muutosta osallistavalla kehittämisalustalla

Howspace osallistaa jokaisen henkilön muutoksen eteenpäin viemiseen, sillä suurempi menestys saavutetaan kollektiivisella viisaudella.

Aloita ilmainen kokeilu

Luo tila jatkuvalle ja vastavuoroiselle muutokselle

Avoimuus ja viestintä avainasemassa

Viestintä ja avoimuus ovat onnistuneen muutosmatkan ydintekijät. Nämä ovat usein myös yhdet haastavimmista ongelmista, joita organisaatiot kohtaavat. Howspace toimii yhteistyön solmukohtana organisaation kehittämisessä. Howspacen avulla voit kasvattaa prosessiesi osallistumisastetta. Asiakkaamme ovat saaneet ennennäkemättömän suuren osan, jopa 80–95 %, henkilöstöstään mukaan kehittämistyöhön Howspacen vahvojen osallistumisominaisuuksien ja helppokäyttöisyyden perusteella.

Muutosta tulisi fasilitoida, ei hallita

Muutosta ei voi hallita, mutta sitä voidaan – ja sitä pitäisi – fasilitoida. Howspace eroaa muista verkkoyhteistyöalustoista ja sosiaalisista verkostoista siten, että prosessin fasilitoijat voivat Howspacessa ohjata keskustelua ja tukea yksilöiden matkaa muutoksen kytkeytymisessä arkeen. Howspacen avulla jokainen muutokseen osallistuja voi tulla kuulluksi – ujoimpiakaan unohtamatta.

AI tukee merkitysten luomista isoissa dialogeissa

Yhteistä ymmärrystä rakentamalla nähdään, onko muutos juurtumassa arkeen suunnitelmien mukaan. Organisaatioiden kehittämishankkeisiin sisältyy valtava määrä laadullista tietoa, jonka tiivistäminen ja läpikäynti voi olla todella aikaa vievää, jopa mahdotonta.Howspacen sisäänrakennetut AI-pohjaiset klusterointiominaisuudet voivat tutkia ja analysoida laaja-alaista vuoropuhelua reaaliajassa.

Miten Howspace voidaan hyödyntää?

Howspace – Organisaation kehittäminen

Strategiatyö

Strategiatyö on usein erittäin intensiivistä ja vaatii vetäjiltä paljon valmistelua, dokumentointia, hallintaa ja ohjausta. Howspacen avulla voit rakentaa polun, jossa kaikki työpajat, kokoukset, haastattelut ja aivoriihet ovat osa yhteistä strategista matkaa, jota dokumentoidaan reaaliajassa. Vaikka projektien ja osallistujien lukumäärä kasvaisi, voit silti ylläpitää samaa osallistumisastetta luonnollisella, jatkuvalla ja avoimella tavalla.

Howspace - Organisaation kehittäminen

Organisaation arviointi

Monet yhtiöt käyttävät organisaation arviointityökaluja ymmärtääkseen paremmin, mitä yritys voi muuttaa tai sen pitäisi muuttaa oman suorituskykynsä parantamiseksi. Howspacen avulla voit helposti luoda kyselylomakkeita, äänestyksiä tai skaalautuvia “pulssi”-kysymyksiä saadaksesi tietoja senhetkisestä suorituskyvystä ja paljastaaksesi tärkeät tekijät, jotka jarruttavat organisaation onnistumista. Nämä arviot voivat tukea pitkäaikaisia muutoksia ja auttaa muutosten näkyväksi tekemisessä.

Howspace – Organisaation kehittäminen

Kulttuuri ja arvot

Monet yhtiöt käyttävät organisaation arviointityökaluja ymmärtääkseen paremmin, mitä yritys voi muuttaa tai sen pitäisi muuttaa oman suorituskykynsä parantamiseksi. Howspacen avulla voit helposti luoda kyselylomakkeita, äänestyksiä tai skaalautuvia “pulssi”-kysymyksiä saadaksesi tietoja senhetkisestä suorituskyvystä ja paljastaaksesi tärkeät tekijät, jotka jarruttavat organisaation onnistumista. Nämä arviot voivat tukea pitkäaikaisia muutoksia ja auttaa muutosten näkyväksi tekemisessä.

Howspace - Organisaation kehittäminen

Kokeilut ja interventiot

Organisaatiokehittäminen pitää sisällään valtavan määrän erilaisia teemoja, kuten prosessien, suorituskyvyn, tietojen, taitojen ja tekniikan kehittämisen sekä huippuosaajista kiinnipitämisen ja urakehityksen. Howspace mahdollistaa pienten interventioiden toteuttamisen osana päivittäistä työtä. Interventioita voidaan tehdä sekä ryhmä- että yksilötasolla. Tuomalla erilaiset organisaation kehitysinterventiot näkyväksi, kehittämisestä tulee osa jokapäiväistä työtä.

Miksi Howspace?

Yhteistyö ja ketterä seuranta

Howspace tarjoaa alustan yhteistyökokemuksille, joilla on suuria ja kestäviä vaikutuksia ihmisten motivaatiolle ja sitoutumiselle. Keskustelut, ideat ja ratkaisut voidaan koota yhteen paikkaan, jolloin analysointi, seuranta ja johtopäätösten teko on helppoa, ketterää ja avointa. Howspacen ainutlaatuiset fasilitoidut chat-ominaisuudet mahdollistavat osallistujien ohjaamisen ja kannustamisen helposti.

Osallista rajaton määrä ihmisiä sijainnista riippumatta

Howpsace mahdollistaa läpinäkyvän dialogin rakentamisen ison osallistujajoukon kesken, täysin paikasta riippumatta. Howspace tekee osallistumisesta helppoa ja kannustaa jokaista tuomaan äänensä kuuluviin. Kun muutoksen eri vaiheissa kaikki keskeiset sidosryhmät osallistetaan mukaan yhteiseen tekemiseen, syntyy vastustusta entistä vähemmän. Howspacen avulla organisaatiot voivat hyödyntää koko yrityksen viisautta tavoitteisiin pääsemiseksi.

Joustava ja helppokäyttöinen

Howspace on responsiivinen, selainpohjainen ohjelmisto, jota voit käyttää millä tahansa laitteella, jossa on verkkoselain. Työtiloja on helppo luoda täysin ilman koodausosaamista. Raahaa ja pudota eri sisältöjä, eli widgetejä, luodaksesi keskusteluja, äänestyksiä, kyselyjä, tehtäviä ja paljon muuta. Howspace on erittäin intuitiivinen, eikä erillisiä kirjautumistietoja tai salasanoja tarvita.

Näin Howspace toimii

Luo hälytön tila

Luo oma työtila organisaatiosi kehitysohjelmalle intuitiivisella raahaa ja pudota -toiminnolla. Luomalla äänettömän työtilan, jolla on selkeä konteksti, osallistujat voivat keskittyä rauhassa kehityspolkuun fasilitaattorin ohjeistuksen mukaisesti. Osallistumisesta on tehtävä helppoa ja sitouttavaa. Voit halutessasi luoda työtilaan useita eri sivuja, jotta voit ohjata osallistujan polkua aiheiden tai käyttäjäryhmien mukaan.

Käytä AI-klusterointia analysoidaksesi keskusteluja

Kun olet valmis tekemään johtopäätöksiä käydystä keskustelusta, voit hyödyntää keskustelukommenttien analysointiin Howspaceen rakennettuja, tekoälypohjaisia klusterointiominaisuuksia. Valitse keskustelu ja Howspace luo välittömästi lyhyen tiivistelmän, sanapilven tai teema- tai tunneanalyysin tärkeimmistä aiheista.

Fasilitoi keskustelua

Howspacen chat-widget sisältää dynaamisia fasilitointi ominaisuuksia, jotka helpottavat osallistujien ohjaamista.

 • Kerää kysymyksiä ja tarjoa jokaiselle mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin
 • Mahdollista kommentointi yksilönä tai ryhmänä
 • Piilota vastaajien nimet kommenteista, jotta ihmiset voivat ilmaista huolenaiheitaan nimettömästi
 • Ohjaa osallistujia ottamaan osaa uusiin keskusteluihinKerää palautetta ja mittaa sitoutumista

Howspacessa palautteen antaminen ja sitoutumisen mittaaminen onnistuvat mutkattomasti. Howspacen avulla voit luoda:

 • Reaaliaikaisia äänestyksiä
 • Kyselyjä
 • Checkpoint-kysymyksiä
 • Pulssi-kyselyjä – Mittaa yrityksesi “sykettä” luomalla kysymyksiä, joihin voit kerätä vastauksia toistuvasti seurataksesi sitoutumista ja muutoksen edistymistä.

Tee päätöksiä läpinäkyvästi

Howspace mahdollistaa ideoiden äänestämisen, tykkäämisen sekä pisteytyksen. Tämä helpottaa ideoiden priorisointia ja tekee päätöksentekoprosessista avoimen ja osallistavan.

Varaa kohtaamisaikoja

Käytä Howspacen Varaus-toimintoa jakaaksesi osallistujia pienryhmiin tai järjestääksesi yksilökeskusteluja. Varaus-toiminto antaa osallistujien valita heille sopivimman ajan vapaiden aikojen listasta.

Tuo ja jaa sisältöä

Jaa kaikenlaista sisältöä: tekstiä, kuvia, videoita, PDF-dokumentteja, esitelmiä tai muita tiedostoja. Howspacesta löydät myös Upotus-widgetin, jonka avulla voit tuoda työtilaasi myös kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä verkosta. Howspace kerää kaiken tarvittavan tiedon yhteen paikkaan, jotta sen ääreen on myös helppo palata myöhemmin.

Mitä asiakkaamme sanovat Howspacesta?

“Howspace on oiva työkalu yrityksille, jotka haluavat saada aikaan aitoa muutosta ja haluavat ymmärtää, miten muutos vaikuttaa ihmisiin organisaation sisällä. Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii jatkuvan kehityspolun rakentamista. Howspace tekee organisaatiomuutoksesta avoimen, osallistavan ja helpon. Jokaisen on helppo liittyä muutokseen, mistä käsin tahansa.“

antti-pitkanen
Antti Pitkänen
Research And Strategy Director, Agile Work“Howspace tarjoaa osallistujille tutun ja turvallisen tuntuisen ympäristön, sillä alusta on helposti muokattavissa organisaation oman brändi-ilmeen mukaiseksi. Tämä saa ihmiset jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan helposti ja auttaa fasilitoimaan yhteistä muutosta.”


Lisandro Morón Senior Manager at Implement Consulting Group
Lisandro Morón
Senior Manager, Implement Consulting Group

Organisaatiot maailmanlaajuisesti luottavat Howspaceen

 • Leaders' Quest
 • Learning Tree International
 • lighthouse9-logo
 • eagles-flight-logo
 • Tieto
 • Basware
 • E-on
 • implement_logo-howspace

Kokeile Howspacea jo tänään

Jos olet valmis aloittamaan Howspace-käytön heti, aloita ilmainen kokeilujaksosi jo tänään. Samalla pääset mukaan tuhansien Howspace-käyttäjien verkostoon ja näet, miten alusta voisi palvella juuri sinua!