<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Förbättra digitalt samarbete

Howspace är en digital plattform som möjliggör faciliterade, kollaborativa arbetsätt för alla initiativ inom en organisation som syftar till att skapa lärande och utveckling.

För lärande För förändringsarbete

Vad kan jag göra med Howspace?

1. Skapa en plats för hela din process

Skapa dialog och samarbeten mellan människor före, under och efter alla dina utvecklingsprocesser och program.

Föreställ dig en miljö där deltagarna fokuserat, utan att bli störda av annan information, kan samarbeta, dela med sig av sina tankar och ideer och interagera med varandra. En plats där dokumentationen av samtal och slutsatser görs i stunden, inte som ett separat efterarbete. Den platsen heter Howspace.

2. Uppmuntra alla att bidra till arbetet

Att engagera och involvera deltagarna är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete och lärandeprocess. 

I Howspace är deltagarna aktiva förändringsagenter som aldrig är mer än ett klick ifrån att bidra till det gemensamma målet. Med inspiration från andra sociala plattformar ger Howspace deltagarna en enkel och rolig upplevelse av lärandeprocessen! 

3. Sätt din prägel på ditt workspace

Alla workshops, förändringsprogram och lärandeprocesser är unika, och i Howspace kan du enkelt skapa din unika signum. Ingen arbetsyta behöver vara den andra lik.  

Howspace anpassar sig till ditt sätt att arbeta. Du kan bygga arbetsytor som matchar din målgrupp och det du gör idag, eller skapa något helt nytt. Du kan enkelt ändra utseendet, vägleda deltagarna dit de behöver vara, och tilldela dem olika rättigheter. Du kan flytta innehåll vart du vill mellan sidorna och även lägga till nya sidor genom processens gång.

4. Facilitera och stötta 

Förändring ska inte styras - den ska faciliteras. 

Uppmuntra människors engagemang och aktivitet genom att upprätthålla kontakten med dem hela processen igenom. Howspace smarta funktionalitet för notifieringar frigör tid för dig som facilitator att fokusera på att driva processen framåt, svara på frågor och kommentera. Med AI-funktioner av världsklass kommer du även kunna analysera, skapa ordmoln, kluster, och sammanfatta stora mängder ostrukturerad data på bara några sekunder.

5. Skapa ojämförlig effekt

Engagemang och involvering ger effekt. 

Det är ingen slump att våra kunder har sett en 500 procentig ökning av medarbetarnas engagemangsnivå. Howspace skapar förutsättningar för att involvera så många du vill, när du vill, var de än befinner sig i världen. Det lägger grunden för resultat som består.

security_image

Undrar du över säkerheten? Vi följer höga säkerhetsstandarder.

Din organisationsinformation och kunddata är i säkert förvar hos oss.

Läs mer

Implement_ref_face

Implement

“Vi använder Howspace för att skapa ett bredare lärande som är nära förankrat i det vardagliga arbetet, och som gör det möjligt för ledare att dela erfarenheter och lära av varandra. Howspace fungerar också som hub för all kommunikation och dokument som rör ledarprogrammet.”

Lisandro Morón,
Senior Manager, Implement

Läs mer

Betrodd av tusentals kunder världen över

world-map

Howspace används dagligen av tusentals konsulter, facilitatorer och experter inom organisationsutveckling världen över. Den digitala plattformen stöttar och driver förändringsinitiativ med samarbete och dialog i fokus.

Testa gratis

  • Tieto
  • Rottab
  • Basware
  • Implement
  • Humap
  • Eon