<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

Virtuella event med aktivt deltagande blev möjligt för SDP:s anställda

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) översikt:
Typ av organisation: Föreningar
Användningsområde:
Föreningar & Nätverk, Facilitera workshops & event

Utmaning

Finlands socialdemokratiska parti (SDP) var redan i färd med att digitalisera sin verksamhet, men den plötsliga pandemin ökade brådskan. Första prioritet var att göra eventen möjliga, även när de inte kunde träffas fysiskt. Den sociala aspekten, diskussionerna och förmågan att samarbeta var viktiga faktorer för dessa event.

Lösning

För att kunna samarbeta ordentligt och få den sociala upplevelsen ansågs en enkel mötesplattform inte vara tillräckligt. Därför bestämde de sig för att använda Howspace för sina virtuella evenemang.

Resultat

  • Större tillgång och inkludering: Howspace lättanvända plattform gjorde det tillgängligt för alla oavsett tidigare digitala kunskaper. "Att hitta rätt sätt att involvera vårt samhälle i den digitala världen, oavsett tidigare digital kompetens, är verkligen viktigt för oss", säger Jarkko Piirainen, utvecklare av SDP:s digitala tjänster.
  • Nya arbetssätt: "Enstaka fysiska möten ger mervärde, särskilt till informella interaktioner, men efter dessa experiment med nya arbetssätt tror vi att våra virtuella medarbetarseminarier kommer att fortsätta att finnas i kalendern minst en gång om året. På så sätt kan vi spara pengar, deltagarnas tid och miljön.”

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens