<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

RÖTT

RÖTT ökar involvering och engagemang med howspace

RÖTT översikt:
Typ av organisation: Konsultföretag
Användningsområde:
Lärande

Utmaning

Svenska konsultföretaget RÖTT är specialiserat på att utveckla kundupplevelser för sina kunder. En av deras kunder är Aleris som är ett av Nordens största vårdföretag. Aleris behövde en digital plattform för sina interna ledarskapsprogram.

Lösning

Tillsammans utvecklade RÖTT och Aleris ett program på Howspace-plattformen som anpassades efter Aleris behov. Utbildningen, som pågår i cirka tolv månader, genomförs enligt blended learning-principer och innehåller workshops och uppdrag som deltagarna arbetar med tillsammans med sina kollegor.

Resultat

  • En plats att mötas: ”Howspace är ett bra och uppskattat verktyg för att bearbeta kundupplevelser. Vi sparar mycket tid och administrationskostnader. Det är praktiskt för deltagarna att allt material är samlat på endast ett ställe. Dessutom är det lätt att dela erfarenheter i plattformen och på så sätt lära av varandra”, säger Lena Nordin, HR-specialist på Aleris.
  • En arbetsyta skräddarsydd efter användarnas behov: Konsult Frida Jöhnk har utvecklat konceptet ytterligare i takt med att nya idéer och behov har dykt upp under projektet. Howspace anpassar sig efter eventuella nya krav.
  • Statistik som visar engagemang: ”Något jag också uppskattar är att jag kan se statistik över aktiviteten på plattformen. Det är bra att se vad som väcker folks intresse och hur många vi kan nå. Det ger oss värdefull information om vad som fungerar bäst och vad vi behöver utveckla härnäst.”

Läs mer...

RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer. Sedan hösten 2016 använder de Howspace för att kunna erbjuda sina kunder ett flexibelt digitalt verktyg som bidrar till att öka effekten i uppdragen.

Varje kontakt som en kund har med ett företag är en sanningens minut. RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer via ledarskapet. Sedan hösten 2016 använder RÖTT den digitala plattformen Howspace för att öka mervärdet och effekten av sitt arbete för sina kunder. Ett av företagen som valt att samarbeta med RÖTT och använda Howspace är Aleris, ett av Skandinaviens största privata företag inom vård och omsorg.

I detta program tränas först interna handledare på Aleris som får verktyg och stöttning så att de ska kunna ta en aktiv roll i de ledarträningar som genomförs tillsammans med Rött. Träningarna pågår under ungefär ett år, där fysiska workshops varvas med uppgifter som ledarna genomför på hemmaplan tillsammans med sina medarbetare.

Frida Jöhnk är konsult på RÖTT och den som tillsammans med Aleris har utvecklat Howspace för att passa just det här uppdraget.

– Involvering och engagemang har alltid varit ledstjärnor för oss, och därför passar Howspace så bra in i vårt erbjudande. Alla kan aktiveras, alla kan vara med och bidra. Det är inte bara ett bra sätt för oss att nå ut till alla. Vi kan också lyfta upp och sprida kraften som kommer inifrån organisationen, berättar Frida. 

Howspace används före, under och mellan workshoparna. Inför en workshop är det här ledarna hittar all bakgrunds- och bokningsinformation, samt en föruppgift. Under de fysiska träffarna används plattformen för att variera metodiken och aktivera alla. Och mellan träffarna är Howspace platsen för att dela material, tips och erfarenheter. Howspace är helt enkelt hubben, samlingsplatsen, för alla involverade.

– Howspace är ett bra och uppskattat verktyg i arbetet med kundupplevelsen och är en förutsättning för programmets framgång här på Aleris. Vi sparar mycket tid och administration genom att använda Howspace och gör det enkelt för alla deltagare med EN plats där allt material samlas. Dessutom förenklar Howspace möjligheten att dela med sig av erfarenheter och på så sätt lära av varandra, säger Lena Nordin, projektledare för arbetet med kundupplevelsen i Aleris.

Howspace är en arbetsyta som skräddarsys utifrån varje enskilt behov. Sidorna byggs med moduler för bland annat text, bild, video, dokumentdelning och interaktion. I uppdraget för Aleris används de flesta modulerna.  Eftersom Howspace är så flexibelt, har Frida kunnat utveckla konceptet allteftersom nya idéer och behov har uppstått i projektet.

– Något jag också uppskattar är att det går att se statistik på aktiviteten på plattformen. Vi kan se vad som sätter igång engagemanget och hur många vi når. Det ger oss värdefull information om vad som fungerar och hur vi ska arbeta framåt, säger Frida Jöhnk.


Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens