<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Howspace gör socialt lärande, microlärande och kurskommunikation enkelt och effektivt

Få ut det mesta av dina faciliterade utbildningar och program. Howspace är en plattform som stöds av AI och som hjälper dig att skapa socialt lärande mellan deltagarna.

 

Testa gratis i 30 dagar

 

Maximera effekten av dina utbildningar och program genom att...

Uppmuntra kollegialt lärande

Där andra plattformar erbjuder envägskommunikation, kan Howspace lyfta dina utbildningar till nästa nivå med hjälp av socialt lärande. När gemensamt arbete och reflektion genomsyrar hela utbildningen utvecklas hela gruppen.

Att främja samarbete före, under och efter utbildningstillfället

Påbörja arbetet i Howspace redan före den första träffen och bidra till att deltagarna lär känna varandra och reflekterar över sina personliga mål. Under de fysiska träffarna kan Howspace användas för att dokumentera gruppövningar. Fortsätt sedan utbytet och lärandet efter träffarna för att förstärka effekten av ditt  utbildningsprogram.

Utöka medarbetar- och kundnöjdheten

Oavsett om du är intern utbildningsansvarig eller extern konsult kommer Howspace att skapa större värde och en bättre deltagarupplevelse. Verktyget är intuitivt och kräver ingen uppstartssträcka för deltagarna att förstå. Det behöver inte heller memorera varken användarnamn eller lösenord.

Så här funkar det 👇

1. Skapa en brusfri arbetsyta för varje program.

Börja med att öppna en ny, dedikerad workspace för ditt utbildningsprogram. Du kan antingen kopiera information från en existerande arbetsyta eller skapa en helt ny, med ny layout och nya widgets, med vårt superenkla och intuitiva “drag-and-drop”-gränssnitt.

2. Bjud in deltagarna till din nya arbetsyta!

När du känner dig nöjd med din nya arbetsyta kan du börja bjuda in deltagarna. Det gör du enkelt genom att kopiera in in deras mejladresser och mejla dem deras personliga länkar till arbetsytan. Nu är dina deltagare bara ett klick från att aktiveras: Utan krav på användarnamn, lösenord eller on-boarding.

3. Skapa och bjud in till lärgrupper

Om du faciliterar en större grupp kan du behöva skapa flera små lärgrupper med olika access till olika sidor. Exempelvis skulle du kunna skapa privata sidor för grupperna eller bjuda in ett fåtal utvalda för att delta i en separat diskussion.   

 

4. Uppmuntra samarbete och socialt lärande

Bjud in deltagarna till diskussioner, samarbeten och perspektivbyte genom att kombinera text, videor, dokument och bilder. Enligt forskning sker 20 % av lärandet inom organisationen, i mötet med andra (70/20/10-regeln). Howspace ger dig och dina deltagare en brusfri, trygg arbetsyta där interaktionen faciliteras av dig, och du kan skapa helt nya möjligheter för socialt lärande.

5. Nyttja AI-kluster för att analysera era diskussioner

När deltagarna har haft en konversation med dig och med varandra i Howspace, kan det behövas dras slutsatser om innehållet. Här kan du använda dig av vår inbyggda AI-funktionalitet för att på olika sätt analysera all input. Du väljer den samtalstråd du vill analysera och Howspace genererar en smart textanalys av innehållet i form av ordmoln, kluster eller automatisk summering.

Läs mer om AI-funktionerna >>

AI-clustering

6. Använd videor för att stärka den personliga relationen med deltagarna

All kommunikation behöver inte vara skriftlig. En video kan i många fall vara bättre, och skapar också en mer personlig prägel till interaktionen mellan deltagarna på arbetsytan. Det gäller både dig som facilitator, och även deltagarna som kan enkelt dela egna videos, direkt från sina telefoner, men även genom t.ex. YouTube eller Vimeo.

7. Iterera och förnya efter den feedback du får

Ett bra utbildningsprogram omfattar också en givande återkoppling på lärandet och hela upplevelsen från deltagarna. Här kan du i Howspace välja olika vägar; du kan både ställa snabba frågor med fasta svarsalternativ eller ställa öppna frågor för att få större förståelse för hur du kan utveckla ditt program. 

8. Erbjud 1-till-1-coachning för ökat lärande och support

Ibland kan 1-till-1-coachning eller handledning av mindre grupper vara det som verkligen lyfter lärandet. Med Howspace kan du både hantera deltagarnas bokningar av individuella möten och även genomföra hela eller delar av coachningen på arbetsytan. Det ger er båda stöd för minnet och möjlighet till effektiv uppföljning.

9. Skapa och utvärdera uppgifterna

Tilldela deltagarna 1-2-1 coachning och on-the-job-learning. I Howspace kan du personifiera uppdrag för varje specifik lärandeprocess och deltagare samt följa upp utvecklingen för varje individ.

Nyfiken på vad andra användare säger?

Implement

“Vi använder Howspace eftersom det skapar ett lärande i nära anknytning till deltagarens och facilitatorns vardag, samt möjliggör ledare och chefer att dela sina erfarenheter. För oss är Howspace även en hub för all kommunikation relaterat till programmet, kursen eller processen som vi driver.”

Lisandro Morón,
Senior Manager, Implement

Läs mer

Implement_ref_face

 

Börja arbeta med Howspace redan idag!

Starta en gratis workspace redan idag och anslut dig till hundratals lärande och utvecklingsexperter som redan nyttjar Howspace för att förstärka effekten av deras faciliterade utbildningsprogram.

Testa gratis i 30 dagar