<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
lxp-lärandeplattform

Vad är en lärandeplattform (eller LXP)?

Av Maija Varjoranta on den 10 december 2020 12:14:37 EET , updated on apr 27, 2021

Enligt Beroe har marknaden för e-lärande nära nog exploderat till en omsättning på cirka 367 miljarder dollar och fortsätter växa för varje år.

Helt klart är webbaserat lärande här för att stanna. Men frågan är: vad är en lärandeplattform – Learning Experience Platform eller LXP?

I den här artikeln vill vi berätta mer om e-lärande som ibland upplevs som lite svårt att definiera. Du får också praktiska råd om hur du väljer en lärandeplattform som passar bäst för ditt företag och din organisations behov.

Vad är en lärandeplattform?

En lärandeplattform är en användarvänlig digital plattform som företag och organisationer använder för att hantera och vägleda (facilitera) lärande och utveckling för sina medarbetare. I motsats till mer traditionella utbildningssystem (LMSes) omfattar en lärandeplattform inte enbart program för internutbildning utan också för socialt lärande och erfarenhetsutbyte.

Plattformarna har lite olika funktioner och kan delas in i tre stora grupper:

1) Fokus på personligt anpassat innehåll baserat på rekommendationsmotorer/AI.

2) Fokus på socialt lärande och samarbete.

3) Hybridplattformar som kombinerar innehållsleverans med sociala funktioner.

De flesta lärandeplattformar tillhör den första kategorin. Ett slags “Netflix för lärande” eftersom de genererar individuellt anpassat innehåll baserat på användarens yrkesroll, intressen, tidigare val och andra relevanta variabler.

Sociala lärandeplattformar som Howspace driver däremot lärande och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt från gruppens behov och perspektiv. Det är plattformar som fokuserar på lärandets kollaborativa innehåll och mål genom att motivera till gemensamt arbete med olika uppgifter och med löpande redovisning av deltagarnas framsteg. 

Så väljer du rätt lärandeplattform för ditt företag

Läs mer om vilken typ av plattform som kan passa bäst för ditt företag och din organisation med ledning av följande fyra frågor:

1. Behöver du en plattform med stöd för individuellt/självständigt lärande eller faciliterat socialt lärande?

De flesta företag och organisationer behöver två typer av mjukvara för e-lärande: ett centralt system för alla utbildningsinitiativ och en flexibel social plattform för facilitering av verksamhetskritiska program.

Om du främst behöver en central plattform som klarar att hantera ett stort utbildningsmaterial och leverera det på begäran till alla medarbetare kanske det passar bättre med en kombination av en enklare lärandeplattform som Cornerstone och ett stabilt utbildningssystem som TalentLMS.

Om du redan har ett utbildningssystem och behöver en plattform som klarar att hantera långsiktiga och komplexa facilitatorledda program, som t.ex. ledarutveckling och anpassad utbildning för olika yrkesroller, bör du välja en social lärandeplattform som Howspace. Howspace har en dedikerad arbetsyta för varje pågående program och finns tillgängligt dygnet runt på valfri enhet. Behovet av att mejla fram och tillbaka minskar betydligt eftersom allt relevant material och alla pågående diskussioner alltid finns åtkomliga i Howspace.

En annan fördel med en social lärandeplattform som Howspace är att deltagarna samverkar i små grupper som också kan förändras under utbildningens gång. Genom att arbeta tillsammans med nära arbetskamrater i små flexibla grupper får deltagarna nytta av alla fördelar med socialt lärande.

2. Har du ett återkommande utbildningsprogram?

Om du bara behöver skapa en uppsättning statiska uppgifter för ett obegränsat antal deltagare kanske du inte behöver en lärandeplattform - än. Ett mer traditionellt utbildningssystem kan vara fullt tillräckligt.

Men om du istället behöver kunna anpassa lärandet till olika gruppers behov bör du välja en plattform som klarar att hantera löpande förändringar av innehållet som då enkelt kan anpassas till olika gruppers behov. Howspace innehåller t.ex. en intuitiv dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att kopiera, ta bort, lägga till och redigera innehåll på olika arbetsytor.

Om du behöver facilitera ett stort program med många grupper kan du med hjälp av våra AI funktioner snabbt hantera och sortera kommentarer och bidrag från flera hundra deltagare.

Tänk också på – innan du väljer lärandeplattform – att det finns många olika inlärningsstilar. I början av 2020 publicerade vi en e-bok 8 organizational learning trends där du kan läsa mer om olika inlärningstekniker.

3. Fungerar ditt nuvarande program enbart online eller är det individuellt anpassningsbart?

Behöver du facilitera verksamhetskritisk utbildning som kan skräddarsys för individuella grupper? Hur ser inlärningsmiljön ut? Är den virtuell, fysisk eller en kombination av båda?

Om programmet enbart behöver omfatta ett begränsat antal personliga möten (eller inga personliga möten alls) är det bättre att välja en plattform med stöd för videosamtal mellan och under sessionerna. Då kommer du förhoppningsvis att kunna replikera åtminstone några av fördelarna med personliga sessioner.

För program som löper över längre tid (från några månader till flera år) bör du välja en plattform där deltagarna kan samlas före, under och efter sina personliga sessioner. Många av de lärandeprogram vi arbetar med använder t.ex. Howspace för en förberedande introduktion. På så sätt kan gruppdeltagarna bekanta sig med varandra och kursinnehållet i förväg vilket sparar mycket värdefull tid som istället kan användas till aktivt samarbete under den första sessionen.

Genom att använda Howspace för personliga sessioner sparar du värdefull tid som du annars skulle behöva lägga ned på att dokumentera och sammanställa deltagarnas arbete. Du kan helt enkelt be dem skriva ned eller videofilma arbetet i realtid!

4. Hur tekniskt kunniga är deltagarna?

Den fjärde frågan är minst lika viktig och gäller deltagarnas datorkunskaper.

Om medarbetarna har en relativt hög kunskapsnivå kan en mer komplex plattform kanske vara ett bra val om deltagarna är motiverade att logga in för att själva gå vidare med sitt lärande.

Om du har många medarbetare som inte är så vana vid att använda digitala verktyg är det bästa alternativet att välja en intuitiv och social plattform som Howspace som inte kräver några föregående kunskaper. Vi hör ofta förstagångsanvändare säga att Howspace är lika lätt att använda som Facebook – men man behöver inte ens registrera sig eller använda ett lösenord för att logga in!

Sammanfattning

Det finns en mängd olika lärandeplattformar på marknaden och vårt råd är att jämföra olika leverantörer. Ett tips! Vill du veta mer om världens nr 1 plattform för socialt lärande? Välkommen att testa gratis i 30 dagar. Helt utan bindningstid eller t.ex. kortregistrering.

Dags att testa Howspace? Skapa din egen arbetsyta redan idag.