<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Strategiskt arbete genom inkludering och lyhördhet hos Undervisningens Fackorganisation i Finland

Av Sanni Juoperi on den 4 augusti 2020 11:49:48 EEST , updated on dec 27, 2021

De ideella organisationerna genomgår en förändring. Utmaningen berör alla organisationer inom området, inklusive Undervisningens Fackorganisation i Finland (OAJ) som är en av Finlands största fackföreningar. Organisationen upplever att de behöver förnya sina aktiviteter och få medlemmarna att känna att de är delaktiga i samhället och att de får tillgång till ett innehåll med både bredd och djup. Enligt Juha Makkonen, utvecklingschef vid OAJ, sker denna förändring inte bara inom facket utan även i utbildningsområdet i stort – och det sker just nu.

”Vår fackförenings hela organisation bygger på människor; vi behöver tusentals spelare ute på planen. På senare tid har det dock blivit allt svårare att rekrytera nya medlemmar. De enskilda medlemmarna känner inte att de kan påverka eller delta i fackföringens aktiviteter och folk är lite mer kritiska mot vad föreningen har att erbjuda än tidigare. I synnerhet unga lärare verkar inte tycka att facket är något för dem.

 

Syftet med OAJ är att värna om medlemmarnas rättigheter: yrkesverksamma personer inom utbildning, undervisning och forskning – från utbildning för yngre barn till vuxenutbildning. De lärare och unga människor som börjar inom fältet, och är mitt uppe i att forma och utveckla sitt arbete, uppfattar enligt Makkonen inte längre automatiskt ett värde i att gå med i en fackförening. När den unga generationen inte med automatik går med i facket,måste det värde som fackföreningen erbjuder förmedlas på nya sätt.

 

Medlemmar involveras i strategi- och reformarbete

 

Enligt Makkonen sitter OAJ i samma båt som många andra fackföreningar och organisationer. I termer av organisationsgrad är det en av de mest aktiva fackföreningarna och har för närvarande 120 000 medlemmar i sina led.

 

”Lärare är säkerhetsorienterade. De kan vara skeptiska till förändringar. Därför vill vi uppmuntra våra medlemmar att prova något nytt och ifrågasätta de gamla metoderna. Vi vill ge dem möjlighet att träna nya arbetsmetoder på ett lämpligt sätt. Nya experiment är också viktiga för att facket ska ha en framtid.”

 

I samma anda har OAJ bestämt sig för att arbeta på sin strategi på ett nytt sätt genom att låta alla medlemmar vara med och forma den. Projektet gick lätt att dra igång eftersom finska lärare är mycket vana vid att arbeta med digitala verktyg. De är dessutom inte främmande för att experimentera med digitala arbetsmetoder.


”Vi lanserade vårt strategiarbete på ett inkluderade sätt via våra befintliga regionala medlemskvällar. Målet var att informera medlemmarna om de löneförhandlingar som pågick, kartlägga behov och målsättningar samt att inkludera dem i strategi- och reformarbetet så brett som möjligt”, förklarar Makkonen.

 

Vid mötena bad vi våra medlemmar berätta om sina behov och idéer. De fick möjlighet att rösta om vilka problem som är viktigast att lösa under de kommande åren.

 

”Deltagarnas erfarenheter var fantastiskt givande. Under de 22 medlemskvällar som vi ordnade lyckade vi engagera ungefär 1 000 deltagare i strategiarbetet. Personerna som deltog upplevde att de blev lyssnade på och att det kändes naturligt att skriva om olika ämnen på plattformen – även om de var lite tveksamma till en början. Vi uppmuntrade dem att lägga bort alla mentala filter och berätta rent ut om det som inte fungerar i vår verksamhet och vilken typ av utveckling som skulle behövas. Vi lyckades med allt detta.”

 

Synliga värderingar i all verksamhet: strategiarbete på ett inkluderande sätt genom att lyssna på medlemmar

 

Utöver medlemskvällarna inkluderades tusentals personer digitalt i strategiarbetet. Efter mötena bjöds ytterligare 10 000 medlemmar in separat, varav en tredjedel deltog i det arbete som utfördes på Howspace.

 

”De statiska enkäterna som vi har använt tidigare gjorde knappast medlemmarna verkligt delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet. De flesta får enkäter hela tiden och de är inte speciellt engagerande. Med hjälp av Howspace kunde vi producera material som tydligt skiljde sig från allt vi hade gjort tidigare. Dessutom kunde vi synliggöra våra värderingar i verksamheten. Strategiarbetet var ett genuint gott exempel på det vi alltid siktar på: att vara inkluderande, att lyssna på våra medlemmar och att möta deras behov. Denna framgång kommer absolut att återspeglas i vårt framtida arbete.”

 

Den digitala plattformen bidrog också till att summera den strategiska diskussionen åt OAJ. Howspace och dess artificiella intelligens sammanställde och tolkade svaren, vilket verkligen underlättade hanteringen av diskussionerna med tanke på de stora volymerna.

 

”Att använda Howspace är enkelt och alla som har grundläggande digitala färdigheter kan delta i diskussionen. Det behövdes ingen extern teknisk support. Diskussionen var inte modererad. Deltagarna delade med sig av sina tankar på ett extremt objektivt och ansvarsfullt sätt.”

 

De positiva erfarenheterna har gjort att OAJ kommer att använda Howspace även inom ramen för andra aktiviteter. Den digitala plattformen har haft en central funktion i inkluderingen av interna kommittéer och studentmedlemmar. Den har även förnyat deras styrelsearbete och framtidsinitiativ.

 

”Vi har redan nya planer för framtiden. Howspace skulle till exempel passa utmärkt för inkludering och undervisning för medlemmar. Det har också varit inspirerande att höra om erfarenheter från andra fackföreningar och organisationer som expanderar sitt arbete med hjälp av Howspace. Det var så jag blev nyfiken på plattformen från början – genom att lyssna på andras erfarenheter. Och den vägen följer jag fortfarande.”


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar