<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

SDP:s medarbetarseminarier bygger på närvaro – nu vet vi att det fungerar virtuellt också

Av Sanni Juoperi on den 4 augusti 2020 12:06:37 EEST , updated on dec 27, 2021

Våren 2020 innebar stora förändringar för det finska socialdemokratiska partiet, som för närvarande är Finlands största politiska parti. Denna organisation, bestående av 40 000 partimedlemmar och fler än 700 aktiva lokala föreningar, påbörjade processen med att digitalisera sina aktiviteter för flera år sedan, men de exceptionella omständigheter som coronapandemin förde med sig har gjort avtryck både politiskt och på organisationsnivå.

Jarkko Piirainen utvecklar SDP:s digitala tjänster och är ett riktigt digitaliseringsproffs. Han är ett viktigt stöd för partiet under färden mot en digitaliserad tillvaro. ”Att hitta rätt former för att involvera hela organisationen i den digitala världen, oavsett tidigare digitala färdigheter, är verkligen viktigt för oss”, säger Jarkko.

Medarbetarseminariernas invanda rutiner behövde förnyas 

De mötes- och reserestriktioner som drabbade Finland, och resten av världen, gjorde att SDP:s planer för våren behövde skrivas om.

”Vi arbetade faktiskt redan på Howspace-plattformen med syftet att digitalisera partikongressen, eftersom den konferensen behövde flyttas till hösten. Då vi insåg att vi också behövde hitta ett sätt att organisera vårens medarbetarseminarium som ett virtuellt möte, var det naturligt att börja planera på samma plattform”, säger Piirainen.

SDP:s medarbetarseminarier arrangeras 3–4 gånger per år. Dessa event samlar medarbetare från hela Finland för att gå igenom vad som har åstadkommits under den gångna perioden och för att planera nästa period.

”När det gäller medarbetarseminarierna är det väldigt viktigt med närvaron och den sociala biten – det måste finnas tid till diskussioner och möten men också avkoppling. Den initiala reaktionen på mötesrestriktionerna var att det var trist att behöva ställa in medarbetarseminariet. Men ganska snart väcktes en tanke om att arrangera seminariet virtuellt, till en början bara med hjälp av Teams. Sedan, efter ytterligare funderingar kring hur vi ville engagera folk i ett bredare samarbete och vilka metoder vi ville använda för våra workshops, blev det tydligt att vi även ville dra nytta av Howspace för att realisera seminarierna”, förklarar Piirainen.

Gemenskap på ett virtuellt plan: ”Planera väl men låt inte programmet bli för späckat”

SDP:s digitala medarbetarseminarium blev en varierad samling metoder för digitalt arbete och gemenskap. Enligt Piirainen gav det digitala arbetssättet upphov till många goda resultat och tankar. En noggrann planering av seminariet är viktigt, och att ha ett flexibelt schema där även raster planeras in. Seminariearbetet startade senare på morgonen än vad det skulle ha gjort i den vanliga fysiska formen, och dagen avslutades även tidigare. Raster är nödvändiga och seminariedagarna innehöll även mer informella delar, t.ex. pizzalunch och en tävling i utomhusfotografering. Den viktigaste processen i den digitala inkluderingen var brainstorming där deltagarna, i grupper som bildats tidigare, diskuterade olika sätt att anpassa partiets verksamhet till de rådande exceptionella omständigheterna.

”Det jag var mest bekymrad över var om alla skulle klara av att använda verktygen och om vi skulle nå fram i rätt tid, på rätt ställe och till rätt grupper. Men jag hade inte behövt oroa mig: interaktionen på arbetsytan drog igång smidigt redan innan själva seminariet startade, och folk klurade ut hur de skulle göra oavsett tidigare digitala kunskaper. Jag trodde att vissa deltagare skulle ha svårt med övergången från en plattform och ett arbetssätt till ett annat, men enligt den feedback som vi har fått gav det en variation som var bra för aktiviteten. Självfallet var det också, för mig som organisatör, härligt att se att verktyget var så intuitivt och att vi inte behövde förbereda några speciella instruktioner till användarna”, summerar Piirainen.

Nya metoder lever vidare även efter pandemin 

Deltagarnas feedback på det nya sättet att organisera medarbetarseminariet var så positiv att planer finns på att fortsätta under kommande år. 

”Att ibland ha fysiska möten ger ett mervärde, särskilt när det gäller mer informell interaktion, men uppmuntrade av de positiva erfarenheterna av våra nya arbetssätt tror vi att virtuella medarbetarseminarier kommer att finnas i kalendern åtminstone en gång om året. På så sätt sparar vi pengar, deltagarnas tid och miljön.”


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar