<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Förändringsledningstips 1: Låt människor utforska sitt eget “varför”

Av Louise von Matern on den 17 oktober 2017 13:34:21 EEST , updated on dec 27, 2021

Skapa en gemensam syn kring varför förändringen är viktig. Detta är ett vanligt råd som brukar komma upp i samband med förändringsledning. Begreppet ”sense of urgency” handlar om samma sak – att vi behöver bygga en samsyn kring att förändringen är viktig, och att den brådskar. Som vanligt är det dock inte vad vi behöver göra som är det svåra, utan mer hur vi ska göra det.

En viktig kommunikationsfråga i dessa sammanhang är vad som ska vara ”huvudbudskapet”, den viktigaste förklaringen till varför en förändring är nödvändig. Fördelen med huvudbudskap är att de blir tydliga. Utmaningen med huvudbudskap är att de ofta blir ganska allmängiltigt formulerade just för att de ska fungera för alla. Med den påföljd att de inte blir speciellt känslomässigt engagerande för någon. Formuleringar som “för att stå oss i konkurrensen” och “för att anpassa oss till en allt mer föränderlig omvärld”; vem går egentligen igång på det? Och utan känslor, ingen handling.

Därför måste vi våga initiera interna samtal som hjälper medarbetare att hitta sina egna, personliga motiv till förändringen. Något som känns viktigt och angeläget för dem. Eftersom människors meningsskapande processer ofta görs i den sociala kontexten, är detta en process som görs bäst i grupp. Dessutom är det mer relevant för individen att prata om vad förändringen har för betydelse för den egna gruppen. Men för att skapa ännu mer energi i frågan, bör resultatet av dessa diskussioner spridas brett i organisationen och inte bara hållas inom gruppen. För om man dessutom får höra vad som är viktigt för andra, skapas samsyn kring till något som är mycket bredare än både det ursprungliga huvudbudskapet och den egna drivkraften. Det blir en gemensam angelägenhet.  

Självklart finns det undantag. Det kan till exempel vara situationer där förändringen är så smärtsam att man inte kan begära av människor att de ska behöva formulera goda skäl för den. Men med rätt tajming och rätt kontext är det väl investerad tid att låta människor själva få formulera sitt ”varför”.

Med rätt digitalt verktyg kan den processen dessutom göras både enkel och effektiv.


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar