<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Kan ett digitalt möte vara lika bra som ett fysiskt?

Av Louise von Matern on den 28 februari 2020 17:24:57 EET , updated on sep 20, 2022

Digitaliseringen gör att det inte behöver vara så stor skillnad på att mötas fysiskt eller digitalt. 

Ibland är det svårt att mötas fysiskt. Tiden räcker inte till. Resekostnaderna är för stora. Eller så är det något annat som står i vägen. 

Människor som har ansvar för att driva frågor står och stampar för att de inte ens kan få till ett startmöte. Än mindre ett uppföljningsmöte. Vi kan inte agera så agilt och flexibelt som vi skulle vilja.

Vi måste lära oss att använda tekniken på ett sätt som gynnar oss människor och det vi behöver åstadkomma tillsammans. Vi kan ta små steg i den riktningen, men vi kan också ta stora. Till exempel genom att omdefiniera gamla sanningar om vad ett möte är och hur det ser ut.

Att göra om ett fysiskt möte till ett digitalt behöver inte vara så svårt som man kan tro

Vi behöver bara omvärdera våra invanda metoder och strukturer. En workshop som normalt samlar 20 personer i ett rum i två timmar kan göras minst lika bra och kanske till och med ännu effektivare med andra arbetssätt i vår digitala värld. 

Det gäller bara att ta första steget över tröskeln. Det är nödvändigt för att vi människor ska få ordning på våra svårigheter att samarbeta på ett effektivt sätt. Nu när vi har verktyg som möjliggör faciliterade (modererade) dialoger och samarbeten på en digital plattform behöver vi inte vänta tills alla kan ses. Vi kan börja jobba asynkront och platsobereonde, och varva det med så många och långa fysiska möten och videokonferenser som vi har möjlighet till.

Och tänk vad det kan ge i följdeffekter:

  • Vi kan föra samman människor som annars skulle ha svårt att mötas. 
  • Alla kan komma till tals.
  • Vi kan bjuda in fler till mötet.
  • Långpratarna kan inte frånta andra människors möjlighet att få en syl i vädret.
  • De som behöver lite mer tid för att tänka och formulera sig, får det.
  • Vi behöver inte pressa oss till beslut i frågor vi kan behöva sova på.
  • Allas tankar och bidrag kan kommenteras och följas upp.

Tänk! Vi står här alltså inför möjligheten att tänka på ett nytt sätt. Att omvärdera sanningen att möten ansikte mot ansikte alltid är det bästa. Och att det är bättre att vänta tills vi kan ses fysiskt än påbörja arbetet i närtid - digitalt. 


Är du intresserad av ett digitalt verktyg som möjliggör bättre möten, utan att alltid behöva ses fysiskt? Med Howspace kan du facilitera en process digitalt, skapa dialog och samsyn, sortera och prioritera input och fatta gemensamma beslut. Allt på ett enkelt, intuitivt sätt med stöd av AI.

Testa Howspace gratis i 30 dagar eller boka ett möte!

Testa Howspace gratis i 30 dagar

Boka ett möte


Howspace-web-ads-Facilitation_SV-3

Vill du lära dig mer om digital facilitering? I vår e-bok Strategier för Digital Facilitering får du allt du behöver för att komma igång med digital facilitering (även kallat virtuell facilitering eller distansfacilitering). Vårt mål är att visa att digitala möten och workshops kan vara minst lika produktiva som fysiska. Fyll i formuläret nedan och beställ din gratis kopia!