<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Förändringsledningstips 2: Involvera “rätt människor”. Eller alla?

Av Louise von Matern on den 24 oktober 2017 09:36:30 EEST , updated on dec 27, 2021

I förändringsledning pratas det ofta om vikten av att ha med sig ”rätt människor” i projektet, speciellt de som ska gå i bräschen för förändringen. Kotter pratar om ”guiding coalition” som både kan vara formella och informella ledare. Många citerar också Rogers diffusionsmodell och pekar på vikten av att bygga på kraften hos ”tidiga användare” i organisationen. Men vad betyder det här i verkligheten? Vilka är rätt människor? Och hur hittar man dem? Kan man frångå befintliga hierarkier i organisationen hur som helst?

Ett av de mest framgångsrika förändringsprojekt jag någonsin hört talas om byggde på ett deltagande som var helt och hållet baserat på egen vilja och drivkraft hos personalen. Företaget stod inför en kritisk utmaning i produktionen som måste lösas på kort tid. Ledningen presenterade situationen på ett transparent sätt, och uppmanade medarbetarna att bidra med sitt perspektiv på frågan. Kanske var det för att ledningen lyckades vara tydlig med hur kritisk situationen var som gjorde att människor klev fram på det sätt de gjorde. Samt att ledningen också var så tydlig med att allas bidrag var viktigt eftersom problemet påverkade många delar i organisationen.

Så varför välja? Jag gillar verkligen den här typen av ”hacks” som en del organisationer genomför – där man sammanför människor från alla håll och kanter för att skapa något tillsammans. Och jag tror på frivillighetens kraft. Lägg alla kort på bordet, låt alla berätta vad de ser och tänker utifrån sin kunskap och erfarenhet, och hjälp dem hitta en framkomlig väg tillsammans. Praktiskt omöjligt? Nej. Det var helt klart mer komplicerat innan vi hade väl fungerande digitala plattformar, men nu skriver vi 2017 och enkla verktyg för att involvera många människor och dela relevant kunskap finns. Nu kan vi säkerställa att involveringsprocesserna inte blir en “tumme” som de riskerar att bli när man inte skapar rätt förutsättningar att ta vara på, och bygga vidare på människors kunskap och erfarenhet. Som ledare behöver du bara våga dig in på att facilitera processer även i det digitala rummet. Du som driver förändringsprojekt i idag, du går en spännande framtid till mötes med helt nya möjligheter!


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar