<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
En kvinna håller en workshop

En flygande start: Howspace stödjer affärsverksamhet, tillväxt och stabilitet under nya arbetsförhållanden

Av Hanna Liimatainen on den 13 augusti 2020 09:30:00 EEST , updated on dec 27, 2021

Under covid-19-pandemins första vår fick TSE exe vid Åbo universitet arbeta hårt för att flytta sina event och utbildningspaket online så snabbt som möjligt. TSE exe är universitetets specialiserade program för ledarskapsutbildning och utveckling – här utbildas ledare och experter för framtidens behov. Nu vill TSE exe lägga om kurs för att ge ett kontinuerligt stöd till kollaborativt lärande och samarbete under och i samband med sina utbildningsdagar.

”Det känns som att vi klev fem år fram i tiden när vi började använda Howspace. Med Howspace har vi sett stora ideologiska skillnader i hela vår verksamhet jämfört med hur det var innan. Vår tidigare utbildningsplattform var i princip en anläggning för datalagring och dokumenthantering”, säger Terhi Alatalo, utbildningschef vid TSE exe.

 

”Howspace gör att vi kan bygga genuint inkluderande enheter som hjälper oss att ha uppsikt över samarbeten och hur deltagarnas färdigheter utvecklas genom undervisningsprocessen under, före och efter ett gemensamt event.”

 

När coronapandemin tvingade människor att arbeta hemifrån fick TSE exe en flygande start tack vare Howspace. Organisationen hade under lång tid letat efter en plattform som skulle möjliggöra interaktiv undervisning. Tidigare hade de dock inte hittat en lämplig lösning som kunde uppfylla användarnas alla behov och önskemål.

 

”Sedan kom coronaviruset och tvingade oss att börja distansarbeta på rekordtid. När världen plötsligt förändrades var vi mitt uppe i att organisera ett av årets största event. Vi var tvungna att snabbt identifiera vilka nya arbetssätt och vilken ny teknik vi behövde. Lyckligtvis kände vi redan till Howspace. Det tog bara ett par dagar att gå igenom de krav och behov vi hade, och Howspace svarade omedelbart på vårt nödrop”, säger kundrelationskoordinator Miia Tammisto-Lehtinen.

 

”Redan från början kände vi att Howspace delade vår vilja att få saker gjorda snabbt. Vi behövde flytta vårt fysiska event online och många detaljer i agendan fick ändras. Howspace servade oss otroligt väl! Dagarna som följde var en succé. Alla våra förväntningar på onlineeventet överträffades”, säger Tammisto-Lehtinen.

 

Digitalt samarbete kräver delade visioner, närvarokänsla och enkla tekniska lösningar

 

Enligt Ulla Heinonen, chef hos TSE exe, ligger nyckeln till den framgångsrika implementeringen av Howspace i att eventet inte bara bestod av streamade presentationer som deltagarna passivt tittade på i sina enheter. Howspace fick deltagarna att samspela med varandra i alla aktiviteter.

 

”Istället för att enskilda personer höll föreläsningsliknande presentationer uppstod teamwork. Howspace gav oss ett nytt djup i processen. Deltagarna kunde säga vad de faktiskt tänkte och funderade över. Med Howspace kunde alla dela med sig av egna erfarenheter och till och med göra presentationer som andra kunde ansluta till”, förklarar Tammisto-Lehtinen.

 

Heinonen, Alatalo och Tammisto-Lehtinen lovordar det okomplicerade upplägget och hur enkelt det är att använda Howspace. Kundernas kommentarer har enligt dem varit ”fantastiska” sedan första eventet. Berömmet bygger på att tekniken har fungerat utan problem och att det uppstår många diskussioner.

 

”Den feedback vi fått säger oss att vi har lyckats skapa en upplevelse av närvaro, även om vi rent fysiskt befinner oss långt ifrån varandra. Diskussionen flyter på ett underbart sätt och vi får mycket beröm för det tekniska flödet. Vi har lyckats skapa en helgjuten process kring möten mellan människor. Att skapa arbetsytor med liv och rörelse på plattformen är extremt enkelt, både för oss som undervisar och för deltagarna”, säger Tammisto-Lehtinen.

 

”Jag har bara lovord! Howspace och deras personal har verkligen förtjänat vår tacksamhet. Howspace har givit oss nya sätt att arbeta och skapat möjligheter att spåra utveckling. Plattformen stödjer vår tillväxt, affärsverksamhet och stabilitet. Dessutom vill jag understryka vikten av att vi redan från början hade en tydlig gemensam vision om att lyckas.”

 

Howspace är ett naturligt stöd för utbildningspaket och event

 

Heinonen har haft ögonen på Howspace sedan lanseringen. Under sina fem år hos TSE exe har hon letat efter lämpliga virtuella verktyg som fungerar globalt och i realtid, och som är enkla att använda både för kunderna och för dem som hanterar verktygen. Det har också varit viktigt att leverantören är kundserviceorienterad.

 

”På grund av coronaviruset är vi redan i full gång med Howspace. Om inte det hade hänt skulle vi inte ha börjat testa verktyget förrän senare, eftersom vi redan hade ett annat verktyg med fokus på dokumenthantering och delning. Lyckligtvis kände jag redan till Howspace. Efter ett telefonsamtal kunde vi ta vår arbetsyta i drift inom en vecka, precis innan vi skulle hålla vårt första event med över 100 deltagare.

 

”Vi la en order hos Howspace med väldigt kort varsel. Kontrakt och orienteringmaterial blev klara på ett par dagar och plattformen togs i drift direkt. Howspace-personalens närvaro och den snabba kundservicen var fantastiska. Plattformen och samarbetet kändes enkelt från allra första början. Alla blev delaktiga omedelbart”.

 

Enligt Heinonen var det inte helt lätt för deltagarna att acceptera ett virtuellt gemensamt event. Kunderna hade väntat länge på att få träffas och var uppenbart motvilliga till att göra det via nätet. Många ville att vi skulle skjuta upp eventet och tyckte inte att ett onlinemöte lät som en bra idé. Men från dem som deltog kom det genast ett kraftfullt, positivt gensvar: Ingen gick offline och det uppstod inga tekniska problem.

 

”Användarvänligheten är en av de viktigaste egenskaperna hos Howspace. Om utbildningspaket och event ska kunna genomföras på ett bra sätt är det nödvändigt att tekniken är lätt att tämja. Till vår glädje var Howspace redan tam. Verktyget fungerar nästan av sig själv!”


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar