<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Träffa experten: Glenda Eoyang

Av Hanna Liimatainen on den 29 september 2017 14:04:31 EEST , updated on jun 03, 2022

Effektiv organisationsförändring innebär interaktion på alla nivåer

”Människor engagerar sig om de känner att de kan påverka saker och ting”, konstaterar Glenda Eoyang, grundare och vd på Human Systems Dynamics Institute. Hon menar att det i varje möte finns en möjlighet till förändring.

Vad har hållbara förändringar i stora organisationer gemensamt med akupunktur?  

”Större och mer komplexa organisationer kräver enklare och mer koncisa förändringar. En förändring inleds med ett kortfattat meddelande som uttrycker målet så tydligt som möjligt. Meddelandet förs sedan vidare inom organisationen i interaktionen mellan människor.”

Så säger Glenda Eoyang, utvecklare av human systems dynamics, som är avsett att förvandla till synes olösliga problem till möjligheter.  

1986 fick Eoyang idéen till en ny strategi, när hon tillsammans med sina affärspartners upptäckte att deras företag specialiserat på utbildning och dokumentering inte längre utvecklades.

”Marknaden som tidigare hade varit förutsägbar, hade nu blivit kaotisk och traditionella metoder fungerade inte längre.”

Eoyang var nära att ge upp företaget när hon fick upp ögonen för de senaste rönen inom kaosteorin. Baserat på sin nytillägnade kunskap skapade hon en teori och metod och omformade sin verksamhet. Eoyang grundade Human Systems Dynamics Institute 2003.

Viktiga frågor och konkreta insatser

Idag hjälper Glenda Eoyang offentliga och privata organisationer att navigera genom föränderliga och osäkra miljöer. Hennes nuvarande kund är en organisation inom hälsovård med drygt 120 000 anställda.

Traditionellt sett har förändringsprocesser utformats av antingen små grupper inom organisationen eller av externa konsulter. Därefter har man försökt genomföra förändringarna. Eoyang anser att denna strategi är verkningslös. Hon delar in förändring i tre faser: dialog, handling och effekt. Enligt Eoyang är varje möte en förändringsprocess, dvs. en effektiv förändring visar sig i all interaktion på varje nivå: mellan chefer och anställda, mellan kollegor och mellan anställda och kunder eller samarbetspartners.  

”I början är det varken enkelt eller smidigt, men varje interaktion hjälper medarbetarna att gång efter gång leva förändringen tills den känns naturlig. Vid förändring är det fråga om vad vi kan åstadkomma tillsammans. Förändringen fortskrider om man ställer en viktig fråga till en medarbetare och sedan svarar på dennes vision med verkliga handlingar.”  

Organisationsförändringens ekosystem

”Enligt en undersökning som utförts av Yale University, är det känslan av att kunna vara med och påverka som får människor att engagera sig. Det var den vanligaste orsaken till engagemang globalt inom olika branscher och på alla organisationsnivåer”, berättar Glenda Eoyang.

För att förändringar ska vara hållbara, måste de vara praktiska och meningsfulla för medarbetarna, annars försvinner deras effekt snabbt efter implementeringen. Detta kräver att varje medarbetare ska kunna nås, vilket kan kännas omöjligt i stora organisationer. Glenda Eoyang tacklar den här utmaningen genom att i sina projekt använda den webbaserade plattformen Howspace från Humap Software.  

”Howspace har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg när det gäller att engagera medarbetare. Den möjliggör direkta och personliga samtal på olika nivåer”, konstaterar Eoyang.

”Medarbetarna arbetar inte längre isolerat utan är en del av en gemensam, pågående process där de också får respons. Howspace är som ett ekosystem som inte försvårar interaktion utan anpassar sig efter dess behov.”

Gränser försvinner

Glenda Eoyang har skrivit ett flertal böcker som handlar om den konstanta förändringen som pågår i vår värld. Den senaste boken, Adaptive Action: Leveraging Uncertainty in Your Organization, skrev hon tillsammans med Royce Holladay och den publicerades 2013. Därefter har Eoyangs åsikter förändrats en del som en följd av den politiska utvecklingen.  

”Gränser försvinner och världen blir allt större för individer, team och organisationer. Vi har större svängrum och kontakt med allt fler människor vilket för med sig en känsla av ständig förändring”, konstaterar hon.

”Inom politiken exponeras vi nu för extrema grader av olikheter. Det är omöjligt att förutspå någonting eftersom vi har allt fler alternativ att välja mellan. Ju fler kontakter vi har, desto mindre kan vi förutspå framtiden”

Glenda Eoyang, Ph.D.
HSD Institute, grundare och VD


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar