<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

E-lärande eller blandat lärande? Definitioner, skillnader & användarcase

Av Maija Varjoranta on den 15 december 2020 15:47:07 EET , updated on apr 27, 2021

Användningen av olika digitala lösningar för lärande och utbildningsprogram i organisationer och företag har ökat explosionsartat de senaste åren.

Marknaden växer snabbt för e-lärande och blandat lärande – två digitala koncept som ibland beskriver samma sak vilket oftast inte är något problem i dagligt tal.

Men ett antal studier har visat att blandat lärande vanligen är mer effektivt. Därför tänkte vi att det vore bra att ägna en särskild artikel åt en närmare beskrivning av e-lärande och blandat lärande med definitioner, huvudsakliga skillnader och typiska användarcase.

Vad är e-lärande?

Enkelt uttryckt: e-lärande bygger på användningen av digital teknik för komplexa utbildningsprogram.

Deltagarna kan själva välja var (t.ex. hemma – bekvämt och bra!) de vill genomföra sessionerna förutsatt att de har tillgång till en dator och uppkoppling.

E-lärande kan vara antingen interaktivt eller statiskt. Interaktiva sessioner kan genomföras med hjälp av videomöten. Statiska e-kurser tillhandahåller material online på begäran och är oftast inte anpassade för olika deltagargruppers behov.

E-lärande kallas också onlinelärande eller digitalt lärande.

Vad är blandat lärande?

Blandat lärande är en metod som kombinerar e-lärande med traditionellt lärarledd undervisning (t.ex. föreläsningar, workshops, praktisk träning) och självständiga studier.

Ett program med blandat lärande kan t.ex. omfatta utbildningsdagar varje månad med personlig närvaro, egna övningsuppgifter varje vecka och diskussioner mellan deltagarna via en digital faciliteringsplattform.

Blandat lärande kallas också ibland “hybridlärande” eller hybrida lärformer.

Skillnaden mellan e-lärande och blandat lärande

Den mest grundläggande skillnaden mellan e-lärande och blandat lärande är 1) miljöerna där lärandet sker och 2) lärandeupplevelsens karaktär.

1. Var äger lärandet rum? Online eller där det passar bäst för tillfället?

Den digitala tekniken är ett stöd vid blandat lärande. Vid e-lärande finns innehållet bara tillgängligt online. Man skulle kunna säga att tekniken är en förutsättning för e-lärande, men bara ett av flera medium som kan användas för att facilitera lärandeupplevelsen.

Den största fördelen med e-lärande är att det inte är beroende av tid och plats. I många onlinekurser kan deltagarna själva styra sin studietakt och den tid de vill lägga ned på utbildningen.

En stor fördel med blandat lärande är att det ger bättre stöd för olika inlärningsstilar. Till skillnad från e-lärande finns inte bara ett format som ska passa alla. Blandat lärande ger utrymme för olika inlärningsstilar och preferenser, så att deltagarna får möjlighet att bäst utnyttja de inlärningskanaler de föredrar.

2. Hur upplevs lärandet? Engagerande eller enkelriktat?

Enligt 70/20/10-modellen för lärande och utveckling sker bara 10 % av lärandet i en formell klassrumsmiljö. Återstående 20 % och 70 % äger rum genom utvecklande relationer (dvs. genom interaktion med kamrater och kollegor) resp. genom uppgifter som innebär nya utmaningar för deltagarna.

Digitala lärandeprogram ligger ibland för långt från deltagarnas verklighet. Onlinekurser kan t.ex. vara ett sätt för deltagarna att lära in teoretiska kunskaper utan närmare sammanhang. Men utan kontext är det svårt att få ny information att fastna.

Eftersom blandat lärande är interaktivt och engagerande stimuleras deltagarna på många olika sätt och motiveras att använda sina nya kunskaper direkt i arbetet. Det är först då som 70 % av den långsiktiga lärande utvecklingen äger rum.

En kombination av interaktivt nära samarbete och diskussioner på en digital faciliteringsplattform som Howspace, ger goda förutsättningar för framgång. Teoretiskt sett står utvecklande relationer bara för en mindre del (20 %) av lärandet men denna del kan göra eller förstöra hela lärandeupplevelsen.

Ideala användarfall för e-lärande 

E-lärande passar bäst för korta, taktiska kurser med praktiska instruktionsvideor, interaktiva övningar och gärna också träningstillfällen där deltagarna fritt kan ställa frågor och bidra till lärandeupplevelsen.

Ideala användarfall för blandat lärande

Blandat lärande passar bättre för mer långvariga och komplexa organisatoriska program, t.ex. ledarskapsutbildning, där det är viktigt att deltagarna löpande kan tillämpa sina nya kunskaper i sitt arbete och få stöd av den lärande gemenskapen runt dem.

Om du vill lära dig mer om organisatoriska inlärningstekniker, läs gärna vår e-book 8 organisatoriska inlärningstrender för 2020 som kommer att revolutionera vårt sätt att arbeta.

Tips! Om du letar efter en lärandeplattform som värd för ett engagerande program för blandat lärande så har vi goda nyheter. Howspace används redan av tusentals utbildare och facilitatorer. Du kan nu testa Howspace helt utan kostnad. Ingen bindningstid eller kortregistrering.

Dags att testa Howspace? Skapa din egen arbetsyta redan idag.