<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
louise-1993

Digitalisering och AI skapar paradigmskifte för medarbetarinvolvering

Av Louise von Matern on den 26 mars 2019 09:49:17 EET , updated on dec 27, 2021

Är involvering av medarbetare viktigt i förändrings- och utvecklingsarbete?

De flesta ledare skulle säkert svara jakande på den frågan, dock med en viss reservation: ”det beror på”. Det beror på vad involveringen gäller, i vilka frågor och med vilket syfte. Vissa frågor är det varken vettigt eller effektivt att skapa involvering kring. Och det är såklart också viktigt att vara tydlig med vad man som medarbetare bjuds in till, så att förväntningarna blir rätt. 

Men eftersom människor i grunden mår bra av att kunna påverka och bli lyssnade till i frågor som berör dem, är ändå involvering en strategi att sträva efter. Dessutom besitter medarbetare värdefull information om verksamheten som är viktig att få fram, både inför och efter beslut.

Om det är något som kan förhindra involvering, även när den är önskvärd, så är det ofta rena praktikaliteter: Resurserna saknas. I alla fall om man pratar involvering på bred front. ”Vi kan ju inte lyssna på alla. Vi kan ju inte ta in allas synpunkter. Det vore en omöjlighet”. Och försöker man är risken att det slutar i en rätt meningslös postit-övning med input som knappt ens lämnar väggarna de satts upp på.

Idag finns det en lösning på detta och den stavas AI. Howspace, den digitala plattformen för faciliterad dialog och samarbete, har nu utrustas med smart textanalys som gör att mängder av svar på en och samma fråga kan klustras i teman inom loppet av sekunder. Detta gör det alltså möjligt för ledare, processägare, projektansvariga och konsulter att involvera brett utan svett. En knapptryckning och man får direkt svar på vad organisationen pratar om, vad medarbetarnas hjärtan är fyllda av – och som därmed påverkar deras beteende. Den digitala utvecklingen har placerat alla med verksamhetsansvar på tröskeln till en helt ny spelplan. Nu när vi kan involvera alla. Vad händer då? När möjligheterna finns, vilka kommer att sträva emot, hävda att detta är ett djur som inte är värt att släppa loss? Och vilka kommer att gå i bräschen för att låta tekniken hjälpa oss att lösgöra den potentiella kraften i organisationen? På riktigt? Vilken ledarprofil har de? Traditionellt, expertdrivet, hierarkiskt? Knappast.

Men tiden går i denna riktning: Snart består majoriteten av arbetsstyrkan av personer som har växt upp med sociala medier, och som inte ens kommer att prata i termer om ”kollektiv intelligens” eftersom företeelsen att samarbeta på sociala plattformar är så naturlig att den inte ens behöver benämnas.  Som tycker att det är rätt självklart att alla ska kunna bidra till helheten med det de kan och är bra på.


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar