<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Digitalisera din utbildning eller ditt utvecklingsprogram i fyra enkla steg

Så digitaliserar du din utbildning - 4 steg

Av Eero Nukari on den 17 mars 2020 15:53:31 EET , updated on sep 12, 2022

Digitaliseringen har tagit stora steg under senare år, och det förändrar även vårt sätt att lära och arbeta. När det kommer till just lärande är det viktigt att ha med sig att utbildningar och utvecklingsprogram ofta bygger mycket på en personlig kontakt mellan utbildare och deltagare. Hur ser man till att behålla värdet av den personliga kontakten där vi i allt större utsträckning digitaliserar utbildningar och utvecklingsprogram?

Vi delar med oss av våra erfarenheter och tips till dig som vill digitalisera din utbildning.

1. Kopiera inte det fysiska utbildningsformatet rakt av

Ett fysiskt möte och ett digitalt möte är två helt olika saker och du bör därför inte digitalisera det fysiska mötet utan att först göra en del anpassningar. Att digitalisera det fysiska formatet av en hel utbildningsdag är inte en ultimat lösning. Kom ihåg att i digitala miljöer kan möten genomföras vid olika tidpunkter, och allt behöver inte nödvändigtvis utföras under ett samlat tillfälle. Det är avgörande att facilitatorn av utbildningen förbereder sig väl inför varje utbildningstillfälle genom att planera uppgifter, material och diskussioner, och en del av dessa kan även påbörjas innan ni möts. Det kan även vara en bra idé att se till att introduktioner och gruppindelningar hanteras och kommuniceras i förväg, innan det digitala mötet. Med dessa enkla knep kan virtuella möten genomföras mer effektivt och interaktivt. Efter mötet kan dialogen sedan enkelt fortsätta på den digitala plattformen.

Börja med att dela upp hela utbildningsdagen i mindre delar. Arbeta mot gemensamma mål, live eller vid olika tidpunkter efter behov. När det federala delstatsuniversitetet i Rio de Janeiro övergick till en digital utbildningsform för utvalda kurser följde de just detta råd och lyckades på kort tid både öka engagemang och dialoger - även bland elever som annars höll sig i bakgrunden i det fysiska klassrummet - och öka samarbetet mellan eleverna.

2. Kompromissa inte med samspelet

Styrkan i det digitala lärandet anses ofta vara flexibiliteten i tid och rum, samt möjligheten att snabbt och effektivt kunna dela ut material till en större grupp deltagare samtidigt. Däremot kan styrkan i det digitala samspelet och interaktionen ofta förbises, där lärandet framför allt baseras på gemensamt lärande - kollaborativt lärande - och utbytet av varandra har en större roll än innehåll och lärarstyrning. Moderna och interaktiva utbildningsplattformar gör det enkelt att dela med sig av sina kunskaper och lära av varandra, och detta är viktigt att ta vara på.

Det finns många fördelar med den digitala dialogen som gör att det överträffar det fysiska mötet:

  • Allas röster blir hörda, inte bara de högljudda, socialt begåvade eller de med auktoritet.
  • Dialogen kan ske i större grupper och i större skala istället för i par eller mindre grupper. Här kan även artificiell intelligens hjälpa dig att skapa samsyn och gemensam förståelse.
  • Deltagandet kan ske i egen takt, där deltagaren kan gå in när hen har möjlighet, samt att det skapar mer tid för reflektion och förståelse.
  • Dialogen kan hållas kontinuerligt och det finns möjlighet att återkomma till olika ämnen parallellt med nya ämnen som dyker upp. 

Så när du digitaliserar din utbildning, slösa inte bort tiden på envägskommunikation eller innehållsstyrt e-lärande. Använd din förmåga att agera facilitator även i det digitala rummet, som ett stöd i inlärningsprocessen.

3. Styr, delta och utvärdera kontinuerligt och flexibelt

Det digitala lärandet kräver facilitering på grupp- och individnivå. Detta blir ännu mer flexibelt när de mänskliga insatserna stöds av automatiska eller händelsestyrda meddelanden. Faciliteringen och utvärderingen ska vara till för alla och ska vara anpassad så att gruppen tar ansvar för sitt eget lärande.

Var också noga med att när du har påbörjat en inlärningsprocess bör du facilitera den aktivt, särskilt i början. Svara snabbt på alla frågor. Ställ själv öppna men avgränsade frågor som lockar till dialog. När ÖoB valde att bygga en utbildning för alla varuhuschefer kring deras nya värdegrund hade de stor nytta av möjligheterna att analysera användandet av Howspace plattform. Där kunde de se när engagemanget sköt i höjden och dialogen entusiastiskt flöt på av sig självt, och när programmet behövde mer stöd från facilitatorn.

4.  Håll det enkelt

Att utforma och skapa digitala utbildningar kan vara en utmaning på samma sätt som i ett fysiskt klassrum. Du kan dock undvika de värsta fallgroparna genom att hålla det enkelt och inte störa inlärningsprocessen. Krångla inte till det tekniskt, även om det ibland kan vara lockande. Elevernas digitala mognad varierar, särskilt bland de med tidigare erfarenhet av fysiska klassrum. De digitala verktygen måste vara tydliga, lättanvända och enkla att hitta till utan krångliga extrasteg. Själva plattformen i sig får alltså inte utgöra en barriär eller tröskel för att eleven eller deltagaren ska upprätthålla lärandet.


Behöver du hjälp med att digitalisera din utbildning?

Med Howspace och vårt team hjälper vi dig att komma igång snabbt och smidigt, utan programmering och integrationer.

Testa Howspace gratis i 30 dagar


AD_EBOOK_8WAYS_FB_SW

Vill du lära dig mer om organisatoriskt lärande? Ladda ner vår e-bok där vi samlat de senaste trenderna om lärande på jobbet. Fyll i formuläret nedan för att få ett kostnadsfritt exemplar!