<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Så digitaliserar du din utbildning - 4 steg

Av Eero Nukari on den 17 mars 2020 15:53:31 EET , updated on dec 27, 2021

Nästan alla företag upplever idag en exceptionell situation där digitaliseringen av processer och projekt blivit ett akut behov. Men eftersom många skolor och utbildningar bygger på en personlig kontakt mellan lärare och elev kan en fråga sig - hur gör den som vill digitalisera?

Här är mina erfarenheter och tips till dig som vill digitalisera en utbildning.

1. Kopiera inte den fysiska träffen rakt av

En fysisk träff och en digital träff är två helt olika saker och en bör därför inte digitalisera en fysisk utbildning eller träff precis som den är. Att digitalisera en hel skoldag i sin helhet är inte en ultimat lösning. I digitala miljöer kan möten genomföras vid olika tidpunkter. Det är avgörande att förbereda sig väl inför online-lektionerna genom att planera uppgifter, material och diskussioner. Kan även vara viktigt att introduktioner och grupper kan hanteras i förväg, innan den digitala träffen. Med dessa enkla knep kan onlinemöten genomföras mer effektivt och interaktivt. Efter mötet kan dialogen sedan enkelt fortsätta på den digitala plattformen.

Så, börja med att dela upp hela skoldagen i mindre delar. Arbeta mot gemensamma mål, live eller vid olika tidpunkter efter behov.

2. Kompromissa inte med samspelet

Styrkan i det digitala lärandet anses ofta vara flexibiliteten i tid och rum, samt möjligheten att snabbt och effektivt kunna dela ut material till många samtidigt. Däremot kan styrkan i det digitala samspelet och interaktionen förbises ofta, där lärandet baseras på gemensamt lärande, och utbyte av varandra mer än innehåll och lärarstyrning. Moderna och interaktiva utbildningsplattformar gör det enkelt att dela med sig av sina kunskaper och lära av varandra.

Fördelar med digital dialog:

  • Allas röster blir hörda, inte bara de högljudda, socialt begåvade eller de med auktoritet.
  • Dialog i större grupper istället för i par eller mindre grupper. Här kan även artificiell intelligens hjälpa dig att skapa samsyn och gemensam förståelse.
  • Deltagande i egen takt, där deltagaren kan gå in när hen har möjlighet, samt att det skapar mer tid för reflektion och förståelse.
  • Kontinuerlig dialog, möjlighet att återkomma till olika ämnen parallellt med nya ämnen som dyker upp. 

Så när du digitaliserar din utbildning, slösa inte bort tiden på envägskommunikation eller innehållsstyrd e-learning. Använd din förmåga att agera facilitator även i det digitala rummet, som ett stöd i inlärningsprocessen.

3. Styr, delta och utvärdera kontinuerligt och flexibelt

Det digitala lärandet kräver facilitering på grupp- och individnivå. Detta blir ännu mer flexibelt när de mänskliga insatserna stöds av automatiska eller händelsestyrda meddelanden. Där faciliteringen och utvärderingen är till för alla, vilket resulterar i att gruppen tar ansvar för sitt eget lärande. Så, när du har påbörjat en inlärningsprocess bör du facilitera den aktivt, särskilt i början. Svara snabbt på alla frågor. Ställ själv öppna men avgränsade frågor som lockar till dialog.

4.  Håll det enkelt

Att utforma och skapa digitala utbildningar kan vara en utmaning på samma sätt som i ett fysiskt klassrum. Du kan dock undvika de värsta fallgroparna genom att hålla det enkelt och inte störa inlärningsprocessen. Krångla inte till det tekniskt, även om det ibland kan vara lockande. Tro mig, jag har provat. Elevernas digitala mognad varierar, särskilt bland de med tidigare erfarenhet av fysiska klassrum. De digitala verktygen måste vara tydliga och enkla att använda. Varje digital pedagogs främsta verktyg är plattformen där facilitering av lärandet sker. Som komplement till plattformen krävs vanligtvis även ett online-mötesverktyg, som Zoom, skype etc. Därefter finns det sällan något behov av fler verktyg, inlärningen blir bättre och mer optimal med ett färre antal verktyg. 


Behöver du snabb hjälp med att digitalisera din utbildning? Med Howspace och vårt team hjälper vi dig att komma igång snabbt och smidigt, utan programmering och integrationer.

Testa Howspace gratis i 30 dagar


AD_EBOOK_8WAYS_FB_SW

Vill du lära dig mer om organisatoriskt lärande? Ladda ner vår e-bok där vi samlat de senaste trenderna om lärande på jobbet. Fyll i formuläret nedan för att få ett kostnadsfritt exemplar!