<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Digitala möten behöver också ledas

Av Daniel Monthan on den 23 maj 2018 10:03:18 EEST , updated on dec 27, 2021

Det finns många processledare som är otroligt bra på att leda en grupp människor i ett fysiskt rum. Ett vanligt scenario kan vara en grupp människor som är i en utvecklingsprocess och har en facilitator eller processledare för att hjälpa dem framåt. De ses på en kursgård eller i ett konferensrum, facilitatorn har noga planerat olika steg och områden att arbeta igenom. Det finns ett syfte och mål med allt, övergripande tidslinjer och moment.

När gruppen ses kan det möjligen vara lite trevande i början men sen brukar diskussionerna komma igång. Det brainstormas och skrivs post-it lappar, alternativ vrids och vänds och ibland tas det till och med beslut. Men vad sker med gruppen i det digitala rummet och vad gör processledaren eller facilitatorn där?

Om vi översätter detta exempel till ett digitalt forum hör jag många säga att det inte sker lika mycket aktivitet. “Folk deltar inte på samma sätt”, “Ingen är engagerad eller verkar vilja bidra”. Vad jag ofta då frågar den som leder är om de planerat processen lika väl i det digitala rummet som de gjort i den fysiska? Driver de processen på samma sätt som de skulle gjort om de satt med gruppen framför sig. Ställs samma frågor, används samma metoder och tillvägagångssätt för att skapa engagemang?

Allt vi gör ska absolut inte ske digitalt men jag förespråkar att göra det du brukar men inkludera det digitala i hela processen från början. Förläng, komplettera, ersätt, ändra. Se över din process och fundera på vilket syfte och värde varje moment har. Tänk sedan på om detta syfte och värde kommer mest till sin rätt i det fysiska eller digitala rummet. “Måste detta moment göras när vi ses fysiskt?”, “Vad skulle det ge oss att göra detta digitalt?”

Att leda i det digitala rummet är inte samma sak som att leda i det fysiska. Det kan absolut ha samma syften och mål men det kräver ändå en något ny typ av kompetens och insikt om vad som funkar och inte. Ta tex allmänna “Klotterplanket” som många uttrycker ett behov av och tilltro till. Att det skulle vara en bra digital funktion för människor att samlas kring och dela spontana idéer och tankar. En god idé men som sällan funkar. Motsvarigheten i den fysiska miljön skulle vara att ställa upp konferensrumsdörren mellan 8-17 och säga att det är fritt fram att gå dit och diskutera vad som helst. Känns som en ganska svår och ostrukturerad övning för de flesta. Och resultatet skulle troligtvis bli därefter. Tänk istället att du bjuder in till ett möte som är av värde för deltagarna, då kommer de flesta. Ställer du relevanta frågor på mötet så svarar de flesta. Precis samma sak gäller i det digitala rummet.

Du måste facilitera varje interaktion lika mycket som du skulle göra om du träffades fysiskt. Vad är er möteskultur för online interaktioner? Ni kanske inte har pratat om det ens eller så gissar jag att det är detsamma som alla andra möten men förstår deltagarna det och har ni kommit överens om det? Vad skulle du göra om ingen deltog i veckomötena? Ingen dök upp. Vad det än är, försök att tillämpa samma princip för när du har nästa digitala interaktion.

Vi är mitt i den digitala förändringen som berör oss alla. Allt ifrån självkörande bilar till kontantlösa samhällen. Lika så digitaliseras våra yrken och arbetssätt. Vare sig vi vill eller inte. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Så ställ dig frågan: Vad kan digitaliseras i mitt arbete och vad behöver jag erövra för att kunna göra det?


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar