<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
shutterstock_276102950

Digital plattform ökar effekten i ledarutvecklingsprogram

Av Louise von Matern on den 22 oktober 2018 14:15:00 EEST , updated on sep 12, 2022

Det saknas inte företag som erbjuder utbildningar och träningsprogram inom ledarskap och organisationsutveckling. Har man gett sig in på den marknaden gäller det att kunna erbjuda sina kunder ett koncept som verkligen gör skillnad. John Thornberg, partner på More Intenz, kan göra det med hjälp av ett digitalt verktyg som skapar värde både för hans kunder och för honom själv.

Det blir allt vanligare att leverantörer av ledarutvecklingsprogram använder olika typer av digitala verktyg. Här finns det en del att välja på, beroende på vad man vill åstadkomma med teknikens hjälp. John Thornberg utforskade flera olika alternativ innan hans val föll på Howspace. Hans företag More Intenz är ett konsultbolag som jobbar med organisationsutveckling, främst inom ledarskap, sälj och service. Han behövde därför ett verktyg som var flexibelt och anpassningsbart till de olika uppdragen.

"Jag tittade på olika plattformar och tyckte att Howspace för det första hade den enkelhet jag var ute efter. Många andra plattformar blir för komplicerade att jobba med, de ställer för stora krav både på deltagarna och konsulten. Howspace är väldigt intuitivt, man kommer snabbt igång."

Den första funktionen man ofta tittar efter hos en digital plattform för utbildningssammanhang är att man ska kunna samla allt material på ett enkelt sätt. För John är det en viktig aspekt, men inte den mest avgörande.

"Howspace effektiviserar all sådan kommunikation – deltagarna får all information och allt material upplagt på deras egen workspace. Men den stora effekten är utbytet deltagarna har av varandra på plattformen. Jag lägger upp frågor som de besvarar och på så sätt delar de erfarenheter och tips med varandra. Jag använder framför allt plattformen för att skapa interaktion mellan deltagarna, och mellan mig och deltagarna, före och efter de fysiska träffarna. Före får de material och några förberedande uppgifter, och efter ska de reflektera över vad som har hänt, hur det vi pratade om på utbildningen har fungerat för dem i det vardagliga arbetet."

Än så länge är det inte så vanligt att uppköpare av utbildningar intresserar sig för hur de digitala verktygen ska bidra till själva lärandeprocessen, menar John. Framför ställer de krav på en effektiv administration och att upplägget ska ”kännas modernt”.  Att bara kommunicera med kursdeltagarna via mejl, duger inte så här 2018. Att Howspace sedan ger ett sådant starkt mervärde för utvecklingsprocessen blir som en extra bonus för kunden.

"Vår vision är att vara bäst på skapa nya beteenden i organisationen. Med hjälp av den här plattformen kan vi exempelvis göra deltagarnas åtaganden publika – det vill säga alla i gruppen vet vad alla ska göra. Det ökar sannolikheten för att det faktiskt blir av. Dessutom kan alla hjälpas åt, ge råd till varandra."

Inga digitala verktyg ersätter det som händer i ”klassrummet”, anser John. Man måste kunna leverera bra fysiska dagar. Verktyget kan sedan förstärka det, och se till att utvecklingsprocessen hålls levande.

John Thornberg erbjuder nu verktyget i alla nya uppdrag. Det är också möjligt för kunden att fortsätta använda det efter att själva utbildningen är över. Användarvänligheten gör att vem som helst snabbt kan överta rollen som administratör och samtalsledare på plattformen.

Ett annat skäl till varför John uppskattar verktyget är den support han får från leverantören:

"Det är bra service, skickar man ett mejl får man svar på nolltid. Jag har varit med om andra leverantörer som försvinner i tomma intet så snart avtalet är signerat. Men det känns som att de som jobbar där verkligen bryr sig."


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar