<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Bygg digitala nätverk för framtiden

Av Maija Varjoranta on den 2 februari 2021 11:07:04 EET , updated on dec 27, 2021

Det europeiska nätverket NECE har funnits i mer än 15 år. Tidigare med starkt fokus på den årliga konferensen för samskapande. Nu byggs nätverkets framtida utveckling på en digital plattform.

Bundeszentrale für politische Bildung, ”bpb” är ett tyskt samhällsorgan för medborgarutbildning och obunden information om politiska frågor. Konferensen och nätverket NECE har länge varit en central del av verksamheten. NECE verkar för att skapa nära kontakter över hela världen om medborgarfrågor, kunskapsutbyte och gemensamt lärande. “NECE är ingen institution utan ett partnernätverk som har utvecklats och vuxit fram tillsammans med oss och som numera har ett internationellt advisory board. Syftet är att nätverket ska förbli levande och aktivt. Den årliga konferensen med olika workshops är helt avgörande för vår målsättning att fånga upp viktiga initiativ relaterade till medborgarupplysning över hela Europa”, berättar Christoph Müller-Hofstede hos bpb.

Under våren 2020 blev det tydligt att NECE:s viktigaste event – konferensen - inte skulle kunna genomföras på samma sätt som tidigare. Christoph Müller-Hofstede och NECE:s långsiktiga externa partner, Lab Concepts, kontaktade facilitatorerna Dirk Hulverscheidt och Tanja Murphy-Ilibasic. Det ömsesidiga tankeutbytet ledde fram till att NECE kanske inte bara skulle fokusera på en alternativ lösning för själva konferensen. Kanske skulle man tänka om helt i fråga om arbetssätt och erbjuda flera olika möjligheter för enskilda och organisationer att mötas under hela året? Det nya konceptet presenterades tillsammans med en rekommendation att använda Howspace digitala faciliteringsverktyg också under de förberedande aktiviteterna inför konferensen och för interaktion mellan olika event, vilket också skulle öppna upp för globalt, inte bara europeiskt, deltagande.

Sökandet efter en digital nätverkslösning

“Före 2020 hade NECE inte särskilt många digitala aktiviteter. Vi hade försökt hitta verktyg som passade vår verksamhet och vi hade en gemensam informationsdatabas men den var inte särskilt aktiv. Utmaningen låg i att få människor att lägga upp information utan att det fanns några interaktiva funktioner. Vi letade efter ett verktyg som verkligen kunde göra det möjligt för oss att aktivera NECE i det digitala rummet. Covid blev ett snabbspår och ett radikalt sätt för oss att ta steget över till den digitala världen - Zoom blev det första verktyget. Men vi hade också en önskan om en faciliteringsplattform för att upprätthålla verksamheten mellan våra event och göra det möjligt, också för de som av olika skäl inte kunde närvara personligen, att fortsatt vara en integrerad del av processen. Så när Howspace presenterades för oss blev vi direkt intresserade” berättar Christoph Müller-Hofstede.

Ett virtuellt campus med mer än 30 event

Lösningen som Dirk Hulverscheidt och Tanja Murphy-Ilibasic tog fram tillsammans med teamet från NECE blev ett digitalt campus med mer än 30 mindre event inför den traditionella tredagarskonferensen. Det blev en succé: när väl isen var bruten började processen generera ny input. Skillnaden mot tidigare arbetssätt var enorm: eftersom det nu fanns möjligheter att ha kontakt också mellan olika event fortsatte människor att bidra med tankar och kommentarer till möten som ägt rum för två-tre månader sedan och höll därmed diskussioner och ämnesområden levande. “En viktig nyckel till Howspace är att du bara behöver ett minimum av digital kunskap för att använda programmet fullt ut och att det erbjuder så många olika möjligheter till interaktivt deltagande – det ger så otroligt mycket mer än att bara delta i ett videomöte” säger Dirk Hulverscheidt och Tanja Murphy-Ilibasic.

Howspace blev alltså ett centralt verktyg och en knutpunkt för mer än 30 mycket olika event som en del av NECE:s nya nätverkskoncept. Christoph Müller-Hofstede beskriver det så här: “Vissa deltagare interagerade mer och andra lite mindre på plattformen vilket är naturligt i en sådan här process. Men det hjälpte oss definitivt att införa nya arbetssätt. Från juni månad och framåt arbetade vi med en ny deklaration om vikten av medborgarupplysning under pandemin. Alla våra olika event arbetade med detta och resultatet blev att vi kunde presentera en i grunden samskapad deklaration. Många enskilda personer och NGO:er var involverade i processen och deras perspektiv kom fram i innehållet. Att få med dessa grupper och personer i en sådan här dokumentationsprocess är något nytt för NECE, men det kommer definitivt att bli ett sätt för oss att arbeta i framtiden”.

Nya framtida arbetssätt

“Vi vill gärna uppmuntra andra till att använda Howspace baserat på våra egna goda och långtgående erfarenheter – det är ett sådant mångfacetterat och flexibelt verktyg för alla som driver interaktiva projekt eller deltagarprocesser och vill erbjuda något mer än bara ett enkelt webinar eller en föreläsning. Jag rekommenderar Howspace till alla som är intresserade av att få människor att engagera sig. Det är kärnan i vårt arbete – det som vi försöker åstadkomma som utvecklare, främjare och förespråkare för medborgarsamhället i hela Europa”, sammanfattar Christoph Müller-Hofstede. “Att vi tog steget och började integrera en digital faciliteringsplattform är något som verkligen har förändrat både vårt sätt att tänka och våra arbetsmetoder inom NECE för många år framöver. Även om det var pandemin som blev startskottet, så är detta inte på något sätt någon nödlösning. Tvärtom – våra arbetsmetoder och möjligheterna till engagemang i vårt nätverk har förändrats till det bättre”.


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar