<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Sök inspiration

Maija Varjoranta

Senaste inläggen

Hållbar kompetensutveckling: en guide till långsiktigt lärande

Blogg

Hållbar kompetensutveckling: en guide till långsiktigt lärande

I dagens arbetsmiljö är det som organisation viktigt att ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i takt med de förändringar som sker i branschen. Arbetsökande prioriterar möjlighet till lärande ...

collaboration_future_of_work

Blogg

Samarbete och bättre arbetssätt är avgörande för framtiden

Vi står vid ett vägskäl. Ledare har länge fokuserat på att förändra hur arbetet ska utföras, inte minst sedan pandemin slog till. Trots detta känner sig anställda mer distanserade från sitt arbete än ...

Evenemang

Webbinarium: Digitalt lärande - framtidsspaning med IHM och Howspace

Enligt The world Economic Forums rapport Future and Jobs från 2020 kommer hälften av alla jobb förändras inom de kommande 5 åren. Detta innebär att en organisations förmåga att anpassa och förnya sig ...

Samarbete på arbetsplatsen

Blogg

5 viktiga slutsatser om samarbete på arbetsplatsen

Efterverkningarna av covid-19 fortsätter att påverka arbetsplatsen och har förvärrat befintliga utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande. 60 % känner sig känslomässigt avskärmade på jobbet ...

virtual-facilitation-training

Evenemang

Virtual training program: Introduction to Digital Facilitation (ENGLISH)

How can you successfully facilitate workshops, learning journeys, change processes and more—whether participants are in the same place, apart, or in a hybrid environment? How can you engage everyone ...

Blogg

Hur du skapar en lärande organisation i praktiken

Att skapa en kultur som värdesätter lärande har många fördelar för en organisation. Först och främst bidrar engagemanget att lära sig och tillämpa det som lärs dagligen till att lärande ...

Louise von Matern på Howspace

Blogg

Bli en bättre ledare: 7 tips för ett effektivt ledarskap

När hybrid- och distansarbete blir allt vanligare förändras också rollen som ledare. Att samordna med anställda kräver mer när alla har större flexibilitet i sina arbetsdagar. Distansarbetare kan ...

Blogg

Skapa en miljö utan brus för dina kommande lärande- och förändringsinitiativ

Dagens arbetsmiljö är fylld av störande moment. Det finns alltid ett nytt e-mail eller ett Slack-meddelande att svara på. Ännu ett möte att gå på. Även efter att du har stängt ner din laptop kan du ...

Blogg

Förenkla dina processer och öka engagemanget i dina projekt

Att saker och ting ska vara enkelt är kärnan i Howspace och något som nästan alla användare uppskattar mest. Ju enklare du håller saker och ting, desto lättare blir det att nå dina mål. Det här är ...

Howspaces inbyggda AI hjälper människor att lyssna på varandra bättre och uppnå en gemensam förståelse.

Blogg

4 tips på hur facilitatorer kan använda AI för att utveckla arbete och lärande

Howspace inbyggda AI hjälper oss att lyssna på varandra och uppnå en gemensam förståelse. Nu stöds fördelarna med att använda AI för att utveckla arbete och lärande av forskning.

Howspace fem grundläggande designprinciper

Blogg

Howspace designprinciper: de grundläggande idéerna bakom plattformen

Howspace är en digital samarbetsplattform som grundades av konsulter som ville stödja sitt eget arbete och samtidigt hjälpa andra konsulter och utbildare. Det ursprungliga målet med Howspace var att ...

Blogg

7 praktiska exempel & bästa praxis på organisatoriska förändringar

Hur väl resonerar Ray Noordas citat "Orsaka förändring och leda; acceptera förändring och överleva; motstå förändring och dö” hos dig?

Blogg

Tre hörnstenar för kulturförändringar i organisationer

Som vi alla utan tvekan någon gång har upplevt är människor naturligt motståndskraftiga mot förändringar. Även om denna egenskap ofta framstår som frustrerande, tjänar den faktiskt ett viktigt syfte: ...

Definition av hybridlärande

Blogg

Hur ser den hybrida lärandemodellen ut?

När pandemin slog till blev de som arbetar inom lärande och utveckling (L&D) tvungna att anpassa sina utbildningar och bli helt virtuella. Med tiden har det blivit alltmer tydligt att pandemin ...

Blogg

Hur leder man en hybrid arbetsplats: Tips från 9 experter

I övergången till en hybrid arbetsplats uppstår många frågor kring ledarskap och hur man fattar rätt beslut för sina team. De vanligaste frågorna som kom upp i en global undersökning som genomfördes ...

Blogg

5 fördelar med hybrida arbetsplatser

Den hybrida arbetsplatsen – en kombination av att arbeta på kontoret och på distans – blir allt vanligare. Här sammanfattar vi ofta förekommande fördelar med hybridarbete att ha i åtanke inför ...

ADKAR-modellen i praktiken

Blogg

Förändringsledning – teori och tillämpning med ADKAR®-modellen

ADKAR®-modellen är ett välkänt och ofta använt analysverktyg som hjälper dig att förstå och leda organisationsförändring. De fem byggstenarna i ADKAR®-modellen — Awareness, Desire, Knowledge, Ability ...

13 isbrytare som lyfter det virtuella mötet

Blogg

13 isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops

Vi har nog alla någon gång varit med om tråkiga videomöten där en person pratar medan 20 andra sitter och lyssnar med kameran avstängd. Efter mötet kan det ibland dessutom kännas lite oklart om man ...

Blogg

Så faciliterar du en virtuell workshop

Allt fler behöver nu hantera utmaningen med att leda en workshop i ett virtuellt format. De flesta har kanske erfarenhet av att leda grupper med fysisk närvaro men virtuell facilitering skapar nya ...

Blogg

Fem tips: Med hjälp av Faros & Coms erfarenhet kan strategiarbete och kompetensutveckling nu ske på webben

Faros & Com är specialister inom ledarskap och kompetensutveckling och numer partner till Howspace. De har fortlöpande digitaliserat sina tjänster, där fokus ständigt varit att reflektera över ...

Blogg

7 tips för ett effektivt ledarskap – Nu och i framtiden

Världen blir alltmer digital och det ställer nya krav på ett effektivt ledarskap. Men utvecklingen innebär samtidigt stora möjligheter. Ledarskap kan faktiskt underlättas och bli mer hanterbart i en ...

strategier_för_virtuell_förandringsledning

Blogg

TOPP 7 Strategier för virtuell förändringsledning

Arbetar du med förändringsledning och letar efter effektiva sätt att driva organisationsförändring och utvecklingsprogram i en digital miljö? Vårt första tips - förändringsarbete bör aldrig ...

E-lärande eller blandat landade - definitioner och skillnader

Blogg

E-lärande eller blandat lärande? Definitioner, skillnader & användarcase

Användningen av olika digitala lösningar för lärande och utbildningsprogram i organisationer och företag har ökat explosionsartat de senaste åren. Marknaden växer snabbt för e-lärande och blandat ...

lxp lärplattform definition

Blogg

Vad är en LXP lärplattform?

Enligt Beroe har marknaden för e-lärande nära nog exploderat till en omsättning på cirka 367 miljarder dollar och fortsätter växa för varje år. Helt klart är webbaserat lärande här för att stanna. ...

Digitala faciliteringsverktyg för workshops och möten

Blogg

TOPP 25 Digitala faciliteringsverktyg för workshops och event

Som digital facilitator är det viktigt att ha kunskap om tillgängliga teknologier och hur man bäst använder dem.  Det är viktigt att arbeta med verktyg som verkligen klarar av att effektivt ...

Digitalisera din utbildning eller ditt utvecklingsprogram i fyra enkla steg

Blogg

Så digitaliserar du din utbildning - 4 steg

Digitaliseringen har tagit stora steg under senare år, och det förändrar även vårt sätt att lära och arbeta. När det kommer till just lärande är det viktigt att ha med sig att utbildningar och ...

Blogg

Kan ett digitalt möte vara lika bra som ett fysiskt?

Digitaliseringen gör att det inte behöver vara så stor skillnad på att mötas fysiskt eller digitalt. 

Socialt lärande är framtiden

Blogg

Socialt lärande är framtiden för L&D - Här berättar vi varför

Det är ingen hemlighet att personalens inlärningsförmåga påverkar affärsresultatet. I själva verket visar forskning att organisatoriskt lärande bidrar positivt till innovation, konkurrenskraft och ...

Daniel ger tips på att leda en bättre workshop

Blogg

Tips för en bättre workshop: 18 enkla steg

Även om det inte är en enkel uppgift att facilitera en workshop, kan till och med en oerfaren facilitator få fantastiska resultat genom att följa dessa 18 enkla steg. Och ja, 18 steg kan låta mycket, ...

Louise

Blogg

Effektiva möten oavsett tid, rum och struktur - hur gör man?

Interaktionen mellan människor är kärnan för utvecklingen i alla organisationer. Därför är det viktigt att vi fortsatt ifrågasätter och försöker utveckla våra möten: Är vi rätt personer på plats, ...

louise-1993

Blogg

Digitalisering och AI skapar paradigmskifte för medarbetarinvolvering

Är involvering av medarbetare viktigt i förändrings- och utvecklingsarbete? De flesta ledare skulle säkert svara jakande på den frågan, dock med en viss reservation: ”det beror på”. Det beror på vad ...

Louise ger råd om ledarskap vid komplexa förändringar

Blogg

5 råd för dig som leder komplex förändring

Förändringar kan vara av olika sort och kaliber. Ett sätt att sortera dem är att prata om förändringar av ”första respektive andra ordningen”. En förändring av första ordningen görs inom befintliga ...

Humap_Lisandro_02

Blogg

5 fördelar med Howspace - effektiv förändringsledning och kommunikation

Managementkonsulten med inriktning på ledarskap berättar hur den digitala plattformen Howspace har förändrat hans arbetssätt. "Facilitering tar mindre tid än tidigare, och därför har jag nu mer tid ...

shutterstock_276102950

Blogg

Digital plattform ökar effekten i ledarutvecklingsprogram

Det saknas inte företag som erbjuder utbildningar och träningsprogram inom ledarskap och organisationsutveckling. Har man gett sig in på den marknaden gäller det att kunna erbjuda sina kunder ett ...

Blogg

Fungerar ert gränsöverskridande utvecklingsarbete effektivt? Fyra goda råd till dig som går i digitaliseringstankar

Är du involverad i någon form av samverkansorganisation, en gränsöverskridande utvecklingsverksamhet? Då är det inte helt otroligt att du ibland slås av tanken att samarbetet skulle må bra av att ...

Blogg

Digitala möten behöver också ledas

Det finns många processledare som är otroligt bra på att leda en grupp människor i ett fysiskt rum. Ett vanligt scenario kan vara en grupp människor som är i en utvecklingsprocess och har en ...

Blogg

Inkluderande ledarskap kräver fungerande verktyg

Jag har just läst igenom en rapport från Deloitte som inspirerade mig så mycket att jag både vill dela med mig av tankarna jag läste, och förmedla några av mina egna som föddes därefter.

Blogg

Förändringsledningstips 2: Involvera “rätt människor”. Eller alla?

I förändringsledning pratas det ofta om vikten av att ha med sig ”rätt människor” i projektet, speciellt de som ska gå i bräschen för förändringen. Kotter pratar om ”guiding coalition” som både kan ...

Blogg

Förändringsledningstips 1: Låt människor utforska sitt eget “varför”

Skapa en gemensam syn kring varför förändringen är viktig. Detta är ett vanligt råd som brukar komma upp i samband med förändringsledning. Begreppet ”sense of urgency” handlar om samma sak – att vi ...

Blogg

Träffa experten: Glenda Eoyang

Effektiv organisationsförändring innebär interaktion på alla nivåer ”Människor engagerar sig om de känner att de kan påverka saker och ting”, konstaterar Glenda Eoyang, grundare och vd på Human ...

Strategier för Digital Facilitering

Digital facilitering - insikter, tips, metoder och verktyg för workshops och möten från digitala faciliteringsexperter.

Effektiv implementering av organisationsförändring i en digital miljö

I den här e-boken berättar vi om trender, tips och historier om hur man digitalt kan engagera deltagare i organisationsutveckling och förändringsprogram.

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet

Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika trender för organisatoriskt lärande, där vi i den e-boken beskriver 8 trender som har revolutionerat lärande på jobbet.

En framgångsrik hybrid arbetsplats - Tips och lärdomar från ledare och medarbetare

Skapa en framgångsrik hybrid arbetsmodell och engagera effektivt människor i olika miljöer med dessa lärdomar, tips och strategier.

The State of Collaboration Full Report

State of Collaboration report is a multicountry, cross-sector deep dive to identify what workers want and need to be more prepared for the future of work.

  Howspace i media

  • Sverige Radio
  • VD tidningen-2
  • Product Hunt
  • Insight
  • Hackernoon
  • Startup thread
  • Training Industry
  • Training Journal
  • HR Maximizing Human Potential