<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Sök inspiration

Daniel Monthan

Daniel Monthan
CEO Humap Software AB, tidigare ledarskapskonsult och coach.

Senaste inläggen

Blogg

Tre hörnstenar för kulturförändringar i organisationer

Som vi alla utan tvekan någon gång har upplevt är människor naturligt motståndskraftiga mot förändringar. Även om denna egenskap ofta framstår som frustrerande, tjänar den faktiskt ett viktigt syfte: ...

Blogg

Hur ser den hybrida lärandemodellen ut?

När pandemin slog till blev de som arbetar inom lärande och utveckling (L&D) tvungna att anpassa sina utbildningar och bli helt virtuella. Med tiden har det blivit alltmer tydligt att pandemin ...

Blogg

Wildfire och ÖoB visar vägen till en stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire är en kulturbyrå, med ena benet djupt förankrad i psykologi och beteendevetenskap, och det andra i moderna tekniska lösningar för att på bästa sätt applicera vetenskaplig kunskap i praktiken ...

Blogg

Hur leder man en hybrid arbetsplats: Tips från 9 experter

I övergången till en hybrid arbetsplats uppstår många frågor kring ledarskap och hur man fattar rätt beslut för sina team. De vanligaste frågorna som kom upp i en global undersökning som genomfördes ...

Blogg

Personalen är hjärtat av KONEs företagskultur: Nya värdegrunden byggdes av 60000 medarbetare

KONE Oyj är en av världens ledande tillverkare av hissar och rulltrappor och är en pionjär inom att bygga gemenskapskultur. Företagets värderingar spelar en grundläggande roll i vardagen och styr ...

Blogg

5 fördelar med hybrida arbetsplatser

Den hybrida arbetsplatsen – en kombination av att arbeta på kontoret och på distans – blir allt vanligare. Här sammanfattar vi ofta förekommande fördelar med hybridarbete att ha i åtanke inför ...

Nitor använder Howspace för sina utbildningar

Blogg

Nitors FEM viktigaste lärdomar: hur digital facilitering kan stödja lärande

När pandemin gjorde det nödvändigt att också kunna erbjuda specialiserad utbildning och lärande på distans, var Nitor, ett finskt företag inom digital ingenjörsteknik, tidiga med att anpassa sig till ...

Blogg

Posten Norge Group möter en förändrad affärsmiljö med koncerngemensam ledarutveckling

De flesta känner nog till att postens tjänster och logistikbranschen har genomgått en rad förändringar under de senaste åren. Mängden fysisk post har minskat medan leveransåtagandet funnits kvar med ...

Woman-with-laptop

Blogg

Besöksnäringen i Norge utvecklas genom digitalt samarbete

Innovation Norway (Innovasjon Norge) är ett norskt företag som erbjuder stöd i form av bidrag och finansiering till entreprenörer inom besöksnäringen tillsammans med konsulttjänster och utbildning i ...

Blogg

Så här har Finlands finansministeriets utvecklingsarbete ändrats vid övergången till distanseran

Finlands finansministeriet har inte ens med god vilja tidigare kunnat kallas för en pionjär i distansarbete. Tvärtom: den 400 personer starka personalen var mycket van vid att samlas i de gemensamma ...

Blogg

Delaktiga medarbetare: Hur Wärtsilä Energy skapade engagemang för strategiarbete på alla nivåer

Wärtsilä Energy är världsledande inom hållbara energilösningar. Företagets mål, att leda omställningen till 100 % förnybar framtida energi, ska grundas på en lika ambitiös och unik tillväxtstrategi ...

Blogg

Digital facilitering bidrar till moderna arbetssätt i Alma Medias coachningprogram

Den finländska mediekoncernen Alma Media som arbetar med digitala tjänster och publikationsverksamhet befinner sig mitt i en stor omställning. När omgivningen och branschen förändras satsar ...

Blogg

Almi ställer om sin företagsrådgivning i fysiska rum till digitala med Howspace

Almi Företagspartner är ett statligt bolag som hjälper innovatörer, ny- och småföretagare att starta och utveckla verksamheter. Förutom finansieringshjälp har Almi även ett antal ...

Blogg

Förändringsledning – teori och tillämpning med ADKAR®-modellen

ADKAR®-modellen är ett välkänt och ofta använt analysverktyg som hjälper dig att förstå och leda organisationsförändring. De fem byggstenarna i ADKAR®-modellen — Awareness, Desire, Knowledge, Ability ...

Blogg

13 isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops

Vi har nog alla någon gång varit med om tråkiga videomöten där en person pratar medan 20 andra sitter och lyssnar med kameran avstängd. Efter mötet kan det ibland dessutom kännas lite oklart om man ...

Blogg

Utveckling genom aktivt deltagande – Milestone och Aktia på väg mot ny digital företagskultur

Milestone Coaching & Consulting är en konsultbyrå med över 20 års erfarenhet av förändringsarbete där människan är i centrum. De bygger kundrelationer, coachingprocesser och förändrings- och ...

Blogg

Bygg digitala nätverk för framtiden

Det europeiska nätverket NECE har funnits i mer än 15 år. Tidigare med starkt fokus på den årliga konferensen för samskapande. Nu byggs nätverkets framtida utveckling på en digital plattform. ...

Blogg

Så faciliterar du en virtuell workshop

Allt fler behöver nu hantera utmaningen med att leda en workshop i ett virtuellt format. De flesta har kanske erfarenhet av att leda grupper med fysisk närvaro men virtuell facilitering skapar nya ...

Blogg

Fem tips: Med hjälp av Faros & Coms erfarenhet kan strategiarbete och kompetensutveckling nu ske på webben

Faros & Com är specialister inom ledarskap och kompetensutveckling och numer partner till Howspace. De har fortlöpande digitaliserat sina tjänster, där fokus ständigt varit att reflektera över ...

Blogg

7 tips för ett effektivt ledarskap – Nu och i framtiden

Världen blir alltmer digital och det ställer nya krav på ett effektivt ledarskap. Men utvecklingen innebär samtidigt stora möjligheter. Ledarskap kan faktiskt underlättas och bli mer hanterbart i en ...

strategier_för_virtuell_förandringsledning

Blogg

TOPP 7 Strategier för virtuell förändringsledning

Arbetar du med förändringsledning och letar efter effektiva sätt att driva organisationsförändring och utvecklingsprogram i en digital miljö? Vårt första tips - förändringsarbete bör aldrig ...

Blogg

E-lärande eller blandat lärande? Definitioner, skillnader & användarcase

Användningen av olika digitala lösningar för lärande och utbildningsprogram i organisationer och företag har ökat explosionsartat de senaste åren. Marknaden växer snabbt för e-lärande och blandat ...

lxp-lärandeplattform

Blogg

Vad är en lärandeplattform (eller LXP)?

Enligt Beroe har marknaden för e-lärande nära nog exploderat till en omsättning på cirka 367 miljarder dollar och fortsätter växa för varje år. Helt klart är webbaserat lärande här för att stanna. ...

Blogg

TOPP 25 Digitala faciliteringsverktyg för workshops och event

Som digital facilitator är det viktigt att ha kunskap om tillgängliga teknologier och hur man bäst använder dem.  Det är viktigt att arbeta med verktyg som verkligen klarar av att effektivt ...

En kvinna håller en workshop

Blogg

En flygande start: Howspace stödjer affärsverksamhet, tillväxt och stabilitet under nya arbetsförhållanden

Under covid-19-pandemins första vår fick TSE exe vid Åbo universitet arbeta hårt för att flytta sina event och utbildningspaket online så snabbt som möjligt. TSE exe är universitetets specialiserade ...

Blogg

SDP:s medarbetarseminarier bygger på närvaro – nu vet vi att det fungerar virtuellt också

Våren 2020 innebar stora förändringar för det finska socialdemokratiska partiet, som för närvarande är Finlands största politiska parti. Denna organisation, bestående av 40 000 partimedlemmar och ...

Blogg

Strategiskt arbete genom inkludering och lyhördhet hos Undervisningens Fackorganisation i Finland

De ideella organisationerna genomgår en förändring. Utmaningen berör alla organisationer inom området, inklusive Undervisningens Fackorganisation i Finland (OAJ) som är en av Finlands största ...

Blogg

Länsförsäkringar Sak skapade positiv feedback-kultur med stöd av Howspace

Enligt medarbetarundersökningen var det, i jämförelse med andra, ganska bra ställt med engagemanget på Länsförsäkringar Sak. Men nog borde ambitionen vara att alla är engagerade i sitt jobb, inte ...

Blogg

Så digitaliserar du din utbildning - 4 steg

Nästan alla företag upplever idag en exceptionell situation där digitaliseringen av processer och projekt blivit ett akut behov. Men eftersom många skolor och utbildningar bygger på en personlig ...

Blogg

Kan ett digitalt möte vara lika bra som ett fysiskt?

Digitaliseringen gör att det inte behöver vara så stor skillnad på att mötas fysiskt eller digitalt längre. 

Blogg

Socialt lärande är framtiden för L&D - Här berättar vi varför

Det är ingen hemlighet att personalens inlärningsförmåga påverkar affärsresultatet. I själva verket visar forskning att organisatoriskt lärande bidrar positivt till innovation, konkurrenskraft och ...

daniel-1947-2

Blogg

Tips för en bättre workshop: 18 enkla steg

Även om det inte är en enkel uppgift att facilitera en workshop, kan till och med en oerfaren facilitator få fantastiska resultat genom att följa dessa 18 enkla steg. Och ja, 18 steg kan låta mycket ...

Louise

Blogg

Effektiva möten oavsett tid, rum och struktur - hur gör man?

Interaktionen mellan människor är kärnan för utvecklingen i alla organisationer. Därför är det viktigt att vi fortsatt ifrågasätter och försöker utveckla våra möten: Är vi rätt personer på plats, ...

louise-1993

Blogg

Digitalisering och AI skapar paradigmskifte för medarbetarinvolvering

Är involvering av medarbetare viktigt i förändrings- och utvecklingsarbete? De flesta ledare skulle säkert svara jakande på den frågan, dock med en viss reservation: ”det beror på”. Det beror på vad ...

louise-1993

Blogg

5 råd för dig som leder komplex förändring

Förändringar kan vara av olika sort och kaliber. Ett sätt att sortera dem är att prata om förändringar av ”första respektive andra ordningen”. En förändring av första ordningen görs inom befintliga ...

Humap_Lisandro_02

Blogg

5 fördelar med Howspace - För mer effektiv förändringsledning och kommunikation

Managementkonsulten med inriktning på ledarskap berättar hur den digitala plattformen Howspace har förändrat hans arbetssätt. "Facilitering tar mindre tid än tidigare, och därför har jag nu mer tid ...

shutterstock_276102950

Blogg

Digital plattform ökar effekten i ledarutvecklingsprogram

Det saknas inte företag som erbjuder utbildningar och träningsprogram inom ledarskap och organisationsutveckling. Har man gett sig in på den marknaden gäller det att kunna erbjuda sina kunder ett ...

Blogg

Fungerar ert gränsöverskridande utvecklingsarbete effektivt? Fyra goda råd till dig som går i digitaliseringstankar

Är du involverad i någon form av samverkansorganisation, en gränsöverskridande utvecklingsverksamhet? Då är det inte helt otroligt att du ibland slås av tanken att samarbetet skulle må bra av att ...

Blogg

Digitala möten behöver också ledas

Det finns många processledare som är otroligt bra på att leda en grupp människor i ett fysiskt rum. Ett vanligt scenario kan vara en grupp människor som är i en utvecklingsprocess och har en ...

Humap_Lisandro_Hanna_10-574142-edited

Blogg

Hur du får över 200 chefer att utvecklas tillsammans – Case Implement & E.ON

Inspirerande, lättanvänd och snabb. Det är främst dessa egenskaper hos den digitala plattformen Howspace som gjort att Implement Consulting Group har kunnat erbjuda sina kunder ett helt nytt sätt att ...

Blogg

Inkluderande ledarskap kräver fungerande verktyg

Jag har just läst igenom en rapport från Deloitte som inspirerade mig så mycket att jag både vill dela med mig av tankarna jag läste, och förmedla några av mina egna som föddes därefter.

Frida_vaaka

Blogg

Case: RÖTT ökar involvering och engagemang med Howspace

RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer. Sedan hösten 2016 använder de Howspace för att kunna erbjuda sina kunder ett flexibelt digitalt verktyg som bidrar till att öka effekten i ...

Blogg

Förändringsledningstips 2: Involvera “rätt människor”. Eller alla?

I förändringsledning pratas det ofta om vikten av att ha med sig ”rätt människor” i projektet, speciellt de som ska gå i bräschen för förändringen. Kotter pratar om ”guiding coalition” som både kan ...

Blogg

Förändringsledningstips 1: Låt människor utforska sitt eget “varför”

Skapa en gemensam syn kring varför förändringen är viktig. Detta är ett vanligt råd som brukar komma upp i samband med förändringsledning. Begreppet ”sense of urgency” handlar om samma sak – att vi ...

Blogg

Träffa experten: Glenda Eoyang

Effektiv organisationsförändring innebär interaktion på alla nivåer ”Människor engagerar sig om de känner att de kan påverka saker och ting”, konstaterar Glenda Eoyang, grundare och vd på Human ...

eBöcker & Guide

Digital Facilitation: The Ultimate Guide

In this Ultimate Guide, we’ll share everything you need to know about digital and virtual facilitation, including the benefits & best practices.

Användarcase

Change & transformation platform for consultants – Howspace

Howspace is the perfect tool for facilitating organizational change. It allows you to engage an unlimited number of people to drive transformation.

Användarcase

Blended learning environment – Howspace

Learning is not just a classroom activity. Blended learning environment Howspace allows you to bring a large group of people together to learn from each other.

Användarcase

Workshop platform for facilitating large groups – Howspace

Multiply the impact of your next workshop with Howspace. Read on to find out how you can run large workshops with better results!

eBöcker & Guide

Top 10 ideas for powerful digital facilitation

Explore several different benefits of digital facilitation in our handy eBook that you can now download for free!

eBöcker & Guide

Top 5 tips and tricks for powerful digital facilitation

We've collected the best 5 practices for organizing effective workshops & change processes. Download your free eBook today to enable real change & growth.

eBöcker & Guide

Organizational Development: The Ultimate Guide

In this Ultimate Guide, we'll share the mindset, skills and tools you'll need to facilitate organizational change effectively.

eBöcker & Guide

Blended Learning: The Ultimate Guide

Everything you need to know about designing and facilitating effective blended learning programs for adults—from best practices to platform selection.

eBöcker & Guide

Strategier för Digital Facilitering

Digital facilitering - insikter, tips, metoder och verktyg för workshops och möten från digitala faciliteringsexperter.

eBöcker & Guide

Effektiv implementering av organisationsförändring i en digital miljö

I den här e-boken berättar vi om trender, tips och historier om hur man digitalt kan engagera deltagare i organisationsutveckling och förändringsprogram.

eBöcker & Guide

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet

Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika trender för organisatoriskt lärande, där vi i den e-boken beskriver 8 trender som har revolutionerat lärande på jobbet.

eBöcker & Guide

En framgångsrik hybrid arbetsplats - Tips och lärdomar från ledare och medarbetare

Skapa en framgångsrik hybrid arbetsmodell och engagera effektivt människor i olika miljöer med dessa lärdomar, tips och strategier.

  Howspace i media

  • Sverige Radio
  • VD tidningen-2
  • Product Hunt
  • Insight
  • Hackernoon
  • Startup thread
  • Training Industry
  • Training Journal
  • HR Maximizing Human Potential