<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

7 tips för ett effektivt ledarskap – Nu och i framtiden

Av Louise von Matern on den 11 januari 2021 16:38:36 EET , updated on dec 27, 2021

Världen blir alltmer digital och det ställer nya krav på ett effektivt ledarskap. Men utvecklingen innebär samtidigt stora möjligheter. Ledarskap kan faktiskt underlättas och bli mer hanterbart i en digital värld. Ett exempel är organisationsförändringar med ökat deltagande av engagerade och informerade medarbetare.

COVID-19 kan på många sätt liknas vid en internationell travesti. Samtidigt har nya arbetstrender som t.ex. distansarbete, virtuella möten och samarbetsplatser online etablerats snabbt. På några månader har vi nästan blivit experter på digitalt samarbete. Skrämmande? Inte alls. Vi sitter alla i samma båt.

I min roll som Customer Success Manager på Howspace vill jag gärna dela med mig av några bra tips om hur du kan leda positiva förändringsprocesser i ditt företag och få dina medarbetare att känna sig uppskattade, värdefulla och engagerade.

1. Slopa hierarkierna

Moderna organisationer kan inte utvecklas genom toppstyrning eller genom att bara skicka information fram och tillbaka. Många organisationer tillämpar redan ett delegerat ansvar vilket skapar ökad erfarenhet och kunskap hos medarbetarna. Det är viktigt att ta med i beslutsfattandet. När medarbetarna känner sig inkluderade känns också deras arbetsuppgifter meningsfulla. Medarbetarna blir en del av förändringen, inte ett hinder, och motiverade att bidra till processen.

2. Skapa förändring tillsammans 

Den snabba förändringstakten, komplexiteten och rörligheten i vår omvärld innebär att det inte finns tid att låta några få personer paketera sina kunskaper och föreläsa för oss andra. Ledarskap behöver i stället utvecklas till att facilitera (underlätta, förenkla, effektivisera) de processer där människor möts, delar erfarenheter och reflekterar tillsammans. Det fungerar inte att bara presentera en enda sanning - det gäller att skapa en gemensam väg framåt.

3. Anpassa din strategi 

Varje situation är unik och annorlunda. Det finns alltså inte en förändringsstrategi som fungerar i alla lägen. Engagemang och deltagande är självklart men vi ska samtidigt vara medvetna om att vi inte leder en fullt utvecklad demokratisk process – vi leder förändring i en organisation. Det kommer alltid att finnas ett inslag i förändringsprocessen där någon fattar ett strategiskt beslut som anger riktningen. Skillnaden nu är att det inte längre håller att ’köra över folk’. Som ledare måste du kunna hitta en balans mellan att presentera, förklara och sälja in processen - och att involvera dina medarbetare i den. 

4. Feedback genom exempel

Det är viktigt att både kunna ge och ta emot feedback. Gemensamt för en bra facilitator och en bra ledare är att de kan konsten att lyssna aktivt. Att leda är att vara aktiv och för att bli säker på att ge feedback på rätt sätt måste du börja träna - nu. Tänk igenom hur det påverkar dig och dina medarbetare. Hur kan du ge feedback på ett sätt som får mottagaren att känna sig bekräftad och engagerad också i framtiden? Vi människor är programmerade för att reagera på kritik på grund av vårt grundläggande behov av att tillhöra en grupp och inte bli uteslutna. Vänta inte på att dina medarbetare ska prestera extra för att få bra feedback. Att få uppskattning också för de vanliga arbetsuppgifterna gör att människor känner sig sedda och vill göra skillnad.

5. Ledare och facilitator

Facilitering handlar om att hjälpa en grupp att nå gemensamma mål. En facilitator har inga ”rätta” svar utan ska underlätta för gruppen att hitta svaren tillsammans. En bra samarbetsprocess leder till en känsla av ägande: människor ställer sig bakom det de skapar tillsammans. För en ledare är det naturligtvis bra att medarbetarna känner att de gemensamt äger sin förändringsprocess. Då blir det också lättare att genomföra de åtgärder som behövs. En bra förändringsprocess leds av en facilitator som kan förhålla sig neutral till resultatet. Vi påstår att ’en modern chef är en facilitator’ men chefen kan inte alltid vara lika neutral som en extern facilitator. Som chef har du antagligen redan en uppfattning om på vart du är på väg och vad som ska göras. Men facilitering är ändå ett viktigt inslag i allt ledarskap: att kunna engagera sig i rätt frågor, att lyssna, att försöka förstå och driva processen framåt - inte bara ’peka med hela handen’. Var öppen för ny input och beredd på att ändra riktning i processen beroende på medarbetarnas synpunkter.

6. Tänk på hur du reagerar 

För att kunna engagera människor och involvera dem i någon form av förändring eller utveckling måste du kunna skapa förtroende. Oavsett hur vänlig och öppen du tycker att du är kommer det alltid att finnas en maktstruktur mellan dig och dina medarbetare. Det kan finnas tidigare erfarenheter av dåligt förtroende som visserligen inte har något med dig att göra men inverkar på ditt ledarskap. Medarbetarna kan tveka att dela med sig av sina erfarenheter. Det viktigaste är hur du reagerar på de kommentarer, frågor och förslag du får. I alla lägen. Bra eller dåliga.

7. Skilj mellan dialog och ’Q & A’ 

En dialog kan definieras som ett samtal där båda parter försöker förstå varandra. Men det stämmer inte alltid. Det finns ledare som pratar om vikten av dialog men menar att medarbetarna är välkomna att ställa frågor. Båda parter kan också hamna i ett läge där de försvarar sina synpunkter utan att komma närmare varandra. En äkta dialog gör det möjligt för båda sidor att få gehör för varandras åsikter och att lära sig något av varandra. Det skapar förtroende och leder till en positiv känsla av ökad ömsesidig förståelse.

Det viktiga är hur du använder dina verktyg

Användning av ett digitalt verktyg som Howspace kan leda till en förändring av hela organisationskulturen. Om ett digitalt verktyg implementeras med målet att skapa engagemang och dialog så var medveten om att det är hur du använder verktyget som definierar det. Som så mycket annat i livet är det vad du gör med de medel du har som ger resultat

Howspace är ett digitalt verktyg som gör det du vill att det ska göra. Du kan använda Howspace för enkel och lättöverskådlig datainsamling, som ett rapportverktyg, med hjälp av inbyggda AI-teman, widgetar. Men det är egentligen bara en återvändsgränd och skapar inget informationsflöde. Du får ett slutet system och slutna system kan inte utvecklas.

Jag vet att du som ledare kan använda Howspace för att skapa en ännu bättre organisation med engagerade medarbetarna som använder sig av den information som plattformen tillhandahåller. En fräschare och rörligare organisation som drar nytta av samlad kunskap och människors behov av att känna sig kompetenta och värdefulla.


Nyfiken på att testa Howspace? Klicka här för att prova utan kostnad.

Testa Howspace gratis i 30 dagar 


AD_EBOOK_ORGANI_SV_FB

Intresserad av att lära dig mer om organisationsutveckling i en digital miljö? Ladda ned vår e-bok gratis här.