<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Louise ger råd om ledarskap vid komplexa förändringar

5 råd för dig som leder komplex förändring

Av Louise von Matern on den 13 februari 2019 08:40:28 EET , updated on jun 03, 2022

Förändringar kan vara av olika sort och kaliber. Ett sätt att sortera dem är att prata om förändringar av ”första respektive andra ordningen”. En förändring av första ordningen görs inom befintliga strukturer. Det innebär att människorna i organisationen inte behöver ändra speciellt mycket på sig själva, hur de ser på saker och ting. De kanske bara behöver göra lite mer av det de brukar göra, eller lite snabbare, eller med mindre resurser.

En andra ordningens förändring sker utanför det befintliga systemet, vilket också kräver att vi måste förhålla oss till något helt nytt. Vi kan inte lösa problemen på samma sätt som vi brukar, vi måste kanske se saker ur ett helt nytt perspektiv. Vi måste utmana våra invanda tanke- och handlingsmönster. Detta är svårt. Men det är också det som många organisationer behöver för att nå sina mål. Det är därför kultur och värderingar ofta blir ett hett samtalsämne i samband med förändringar. Att prata grundläggande förhållningssätt blir en möjlighet att i alla fall öppna dörren för sådana tankar som tidigare varit ganska låsta i tidigare mönster.

För det går inte att genomföra en förändring av andra ordningen med ett förhållningssätt som är anpassat för första ordningens förändringar. Det vill säga det räcker inte med att tala om för medarbetarna i en organisation vad förändringen innebär och vad som nu ska göras. Det kräver ett ledarskap som bryter sina egna invanda synsätt på vad förändringsledning handlar om. Vi ser följande 5 principer för detta:

1. Involvera fler i förändringsarbetet

Gör fler personer delaktiga i att utveckla organisationen. Alla behöver inte vara med och bestämma, men alla kan få vara med och berätta vad de vet, få bidra med kunskap och erfarenhet som tillsammans ger helhetsbilden av vad ni är, var ni är, vad ni kan och vart ni är på väg. Att ha ett väl fungerande informationsflöde i organisationen är nödvändigt för att kunna agera agilt med utvecklingen i omvärlden. Det ger dessutom positiva bieffekter som att människor känner sig värderade och betydelsefulla.

2. Aktivera för individuell bearbetning

Det räcker inte med att budskap förmedlas i en organisation. I förändring behöver du människor som kan dra slutsatser för egen del och agera självständigt. Därför behöver du aktivera människor till exempel genom att ställa frågor som ”hur är det är relevant för dig?” eller ”hur påverkar det här din dagliga verksamhet”. Du sätter då igång den personliga bearbetning av informationen som krävs för att människor ska kunna skapa mening av den.

3. Aktivera människor i grupp

Vårt meningsskapande sker till stor del i samspel med andra. För därför människor samman och aktivera dem i samtal där de ska berätta, lyssna och reflektera tillsammans. Det är i dessa processer som förändringen sker.

4. Byt perspektiv

Ett sätt att komma ur sina egna mentala låsningar, och som i sin tur kan hindra en människa från att se behovet av förändring, är att tvingas byta perspektiv för en stund. Bjud in personer från din organisations omvärld eller inifrån, och be dem berätta historier som ger förändringsbehovet lite kött och blod. Skapa också förutsättningar för medarbetarna att lyssna på varandra. Vi behöver det som avbrott mot alla powerpointpresentationer.

5. Följ upp på ett mänskligt sätt

Människor drivs av känslor. Allt som sker av mänsklig hand är resultatet av motivation å ena sidan, motstånd å andra, och ambivalens däremellan. Det är ett kraftfält som kan påverkas med hjälp av andra, till exempel med hjälp av ett lyssnande öra, en konstruktivt ställd fråga som gör att man bättre förstår sig själv och varför vissa saker blir av och andra inte. Det finns idag mängder av appar som erbjuder uppföljning av typen ”klicka här om du har gjort aktivitet x idag”. Sådana lösningar kan fungera väl som påminnelser för enkla handlingar, men erbjuder ingen återkoppling på lärandet, vilket är det som krävs för att åstadkomma en förändring av andra ordningen. Skapa istället en fungerande struktur för uppföljning som bygger på att människor står i kontakt med varandra.


Är du intresserad av att prova på hur en digital plattform kan bidra till nya arbetssätt?

Testa Howspace gratis i 30 dagar