<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

HR4

HR4 utvecklar kund- och medarbetarupplevelsen med Howspace

HR4 översikt:
Typ av organisation: Konsultföretag
Användningsområde:
Lärande

Utmaning

HR4 är ett konsultföretag som erbjuder HR-, research- och företagsledningstjänster. De behövde en digital inlärnings- och samarbetsmiljö för sina kundutbildningsprogram som gjorde det möjligt för deras konsulter att facilitera och vägleda lärande, istället för att förlita sig helt på kundernas självstudier.

Lösning

De började använda Howspace, internt känt som HR4 Campus, under större delen av sin utbildning och anpassade den kontinuerligt efter deras behov. På grund av Howspaces flexibilitet började de också använda det för sina kundevent och som ett internt kommunikationsverktyg för sin personal på plats.

Resultat

  • Faciliterat lärande: Handlett lärande håller deltagarna engagerade.
  • Multifunktionsverktyg anpassat efter olika behov: Trots att Howspace först började användas som en lärplattform, upptäckte HR4 dess andra applikationsområden och började använda det som en eventplattform och kommunikationsverktyg i andra delar av organisationen.
  • Når ut både för hybrid- och distansanvändande: "Vårt företag har nästan 120 anställda, varav de flesta arbetar ute hos kund. Genom HR4 Campus kan våra anställda över hela landet delta i våra Skills Academy-utbildningar. Howspace gör utbildning och annan verksamhet mer effektiv.”

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens