<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Helsinki Marketing

Helsinki Marketing skapade ett nätverk för att utveckla turistnäringen

Helsinki Marketing översikt:
Typ av organisation: Konsultföretag
Användningsområde:
Organisationsutveckling, Föreningar & Nätverk

Utmaning

Helsinki Marketing syftade till att förbättra kommunikationen och deltagandet mellan samarbetsnätverket Makers of Helsinki. De kunde inte effektivt dela information med partnerföretag och fann att nyhetsbrev inte var tillräckligt för att aktivt uppmuntra deltagande.

Lösning

Helsinki Marketing började samarbeta med Howspace bara en månad före pandemin. När covid-19 slog till och alla event i Finland förbjöds använde företaget Howspace för att stödja virtuellt samarbete inom gemenskapen.

Resultat

  • Ökad känsla av gemenskap: Med förändringarna i resebranschen på grund av covid-19 gav Howspace Makers of Helsinki en stark känsla av gemenskap.
  • Bättre informationsdelning: Howspace stödjer inte bara Helsinki Marketings community, utan fungerar också som en fildelningstjänst för utbildnings- och eventmaterial.
  • Gör deltagande och samarbete enklare: Helsinki Marketing ansåg Howspace bästa tillgång vara enkelt deltagande och samarbete före, under och efter workshops. Arbetsytan används aktivt, medlemmar besöker utrymmet minst en gång i veckan och omröstningar besvaras också oftare än någonsin tidigare.
Helsinki_Marketing_-_resized

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens