<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Skapa mervärde och virtuellt deltagande i organisationer och intressegrupper

Howspace är en digital faciliteringsplattform som hjälper dig att skapa ökat engagemang och få fler aktiva medlemmar, t.ex. i ideella föreningar, fackföreningar och andra intresseorganisationer

Testa gratis

Bygg en levande virtuell community

Kontakt med obegränsat antal medlemmar oavsett tid och plats

Howspace gör det möjligt för alla medlemmar i en organisation eller ett nätverk att interagera med varandra. Med en digital arbetsyta som är lätt att använda kan du arbeta transparent tillsammans med ett obegränsat antal deltagare, oavsett var de är. Det blir så mycket enklare för alla - även mindre aktiva medlemmar - att delta och engagera sig.

Skapa en plattform för aktivt deltagande

Howspace är ingen statisk informationskälla som en webbplats eller ett intranät, utan ett faciliteringsverktyg som gör det möjligt att bygga upp och driva en levande, deltagarvänlig mötesplats för alla medlemmar. Med Howspace kan medlemmarna interagera på många olika sätt och behålla kontakten med varandra. De interaktiva funktionerna i Howspace gör det möjligt att nå ut på nya sätt och inspirera många fler medlemmar att engagera sig.

Behåll din medlemsbas – och se den växa

 Många organisationer, t.ex. fackföreningar, ideella organisationer och nätverk kämpar med en krympande medlemsbas och fler passiva medlemmar. En digital engagemangsplattform erbjuder nya möjligheter, en större upplevelse, skapar mervärde och intresse bland medlemmarna att aktivt delta i verksamheten.

Så använder du Howspace för att aktivera dina medlemmar

Howspace_website-images_Learning_2-1

Engagera dina medlemmar i workshops, möten, konferenser – och mycket mer

Bjud in och engagera medlemmar före, under och efter möten och workshops. Behåll intresset för olika aktiviteter under längre tid, inte bara t.ex. 1-2 dagar om året, utan hela tiden också mellan fysiska möten. Med Howspace kan du skapa social gemenskap mellan medlemmar – som leder till ökad motivation, större engagemang och inspirerar till nya aktiviteter. Howspace hjälper dig att skapa en enda arbetsyta för workshops och möten – en plats där allt förberedande arbete, material, övningar, anteckningar, diskussioner, uppföljning etc. finns enkelt tillgängligt för alla.

Howspace_website-images_Learning_3-1-1

Skapa strategier, värde och mål tillsammans

Med Howspace kan du förnya intresset för verksamheten oavsett tid och plats. Aktivt deltagande och känslan av ägande ökar när alla medlemmar har möjlighet att delta och göra sin röst hörd i t.ex. strategiarbete och beslutsprocesser. Den största framgången kommer när allt fler - även tidigare passiva medlemmar – kan engagera sig aktivt i utvecklingen av organisationen.

Howspace_website-images_Learning_4-1-1

Utveckling genom virtuellt lärande

En viktig funktion i nästan alla organisationer är att kunna erbjuda medlemmarna möjligheter till utbildning och lärande. Men det kan vara svårt att planera in traditionella kurser och utbildningar på tider som passar alla. Howspace ger dina deltagare frihet att välja när och var de vill lära mer. Howspace är en social lärplattform som bygger på interaktion och samarbete – där alla deltagare enkelt kan dela kunskap och samtidigt lära av varandra.

 

Howspace_website-images_Learning_5-1-1

Fokus på inkluderande medlemsupplevelse och nya tjänster

Det är lättare att engagera och locka nya medlemmar om de känner att de kan påverka och delta i gemensamma aktiviteter. Med Howspace är samarbete och erfarenhetsutbyte möjligt när som helst - för ett obegränsat antal deltagare - inom den egna organisationen och tillsammans med andra intressegrupper. T.ex. genom samarbeten och partnerskap som genererar nya tjänster och skapar verkligt mervärde för varje medlem.

Varför Howspace?

Uppmuntra människor att delta med hjälp av Howspace

Människor behöver uppmuntran och stöd för att fullt ut kunna delta på en digital plattform. Howspace ger dig verktyg för att leda samtal, diskussioner och använda olika aktiveringsmetoder. Som administratör kan du välja att dölja/visa diskussioner, skapa enkäter, pulsade frågor och anpassa åtgärder beroende på svarsrespons etc. Du kan också mejla deltagare direkt via Howspace om någon skulle behöva en extra ’knuff’.

Enkelt – ingen utbildning, installation eller särskild utrustning

Vem som helst kan delta via Howspace utan att behöva installera programvara eller skapa inloggningar och konton. Det går också bra att arbeta på mobila enheter och deltagarna behöver inga speciella förkunskaper. Det här är särskilt viktigt vid facilitering av ett brett nätverk där medlemmarna har olika bakgrund eller kommer från olika organisationer (jämfört med exempelvis anställda/medlemmar i samma organisation). De spännande möjligheterna med digitalt deltagande kan också inspirera tidigare passiva medlemmar att bli mer aktiva.

Information om hela medlemsbasen med AI

Om till exempel en fackförening med tusentals medlemmar vill genomföra ett samskapande i något ämne börjar man nog helst inte med att söka igenom allt befintligt bakgrundsmaterial. Med våra AI-drivna klusterfunktioner kan du i stället analysera innehåll i realtid. Välj en diskussion och låt Howspace skapa en kort sammanfattning, kluster, ordmoln eller sentimentanalys av viktiga frågor och teman.

Så fungerar Howspace

Skapa dedikerade arbetsytor

Skapa en dedikerad arbetsyta för din egen arbetsprocess med vår intuitiva dra och släpp-funktion. Du kan också skapa särskilda sidor för att kategorisera olika frågor eller teman eller för att separera användargrupper. Föreställ dig att du nu kan bygga en unik webbplats för dina medlemmar precis som du vill ha den, utan krav på komplicerad kodning.

Skapa och dela innehåll - allt-i-ett hub

Dela alla typer innehåll: text, bilder, videor, pdf-filer och presentationer med vår fildelningswidget. Howspace har också en smidig inbäddningswidget som gör det möjligt att lägga till innehåll från tredje part.

Mät engagemang & skapa feedback på olika sätt

Samarbete förutsätter medverkan av flera parter. Howspace gör det möjligt att skapa feedbackloopar och fånga upp erfarenheter baserat på kommentarer och ’gillanden’ med våra widgetar för:

 • Enkäter, omröstningar
 • Uppgifter och prov
 • Checkpoint Vägledning till mer information eller  snabbfrågor för kunskapstest
 • Puls Skapa pulsade frågor och svar över tid för att följa upp engagemang, framsteg, program, motivation, etc.

Skapa kontinuerligt engagemang

Det finns flera sätt att aktivera deltagare före, under och efter workshops, event och möten. Howspace hjälper dig att samla alla steg av processen på ett ställe. Före ett möte kan du dela en agenda eller annat innehåll för att ge deltagarna tid att förbereda sig. Du kan skapa en omröstning eller diskussion för att få en uppfattning om deltagarnas tidigare erfarenheter och behov inför en workshop t.ex. Howspace gör det möjligt för varje deltagare att engagera sig genom att ta nya steg och vara delaktig under hela processen.

Använd AI för att snabbt analysera innehåll

När du behöver få fram slutsatser och analysera data från ett visst underlag använder du enkelt Howspace inbyggda AI-baserade klusterfunktioner Välj bara önskat diskussionsinnehåll och låt Howspace direkt skapa en kort sammanfattning, kluster, ordmoln eller sentimentanalys av de viktigaste ämnena – oavsett om innehållet omfattar hundratals sidor.

Så säger våra kunder

“Upptäckten av Howspace har i grunden påverkat arbetet inom NECE för många år framöver. Möjligheterna till kontinuerligt digitalt samarbete och engagemang är något som verkligen förändrar arbetsmetoderna i vårt nätverk till det bättre.
 


Christoph Müller-Hofstede, Program manager
German Federal Agency for Civic Education (running The NECE – Network for European Citizenship Education)

“Hela vår fackliga apparat är beroende av människor, eftersom vi behöver tusentals spelare på fältet. På senare tid har det dock blivit svårare att få nya medlemmar. Det var så vi kom fram till att vi behövde förändras. Vi vill ju att våra medlemmar ska få del av vår intressegemenskap och upptäcka det värde vi erbjuder. Med hjälp av Howspace kunde vi påbörja ett inkluderande strategiarbete. Att använda Howspace är enkelt och alla som har grundläggande digitala färdigheter kan delta.“


Juha Makkonen, Development manager Undervisningssektorns Fackorganisation
(OAJ)

Företag världen över använder Howspace

 • Leaders' Quest
 • Learning Tree International
 • lighthouse9-logo
 • eagles-flight-logo
 • Tieto
 • Basware
 • E-on
 • implement_logo-howspace

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens