<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Events

Webinar: Förändra organisationskultur med digital involvering - ett framgångscase

Så skapade ett branchledande svenskt företag en positiv feedback-kultur med stöd av Howspace
3 november kl 9-10
Kostnadsfri Zoom-webinar

Att förändra invanda beteenden i en organisation – är det ens möjligt? Ett branschledande företag med 450 anställda i Sverige har bevis för att det går. 2019 genomförde man tillsammans med konsultföretaget Drive Management en genomgripande förändring av feedback-kulturen i organisationen. Med stöd av Howspace skapades konkreta resultat och en tydligt förändrad feedback-kultur på bara sex månader.

Under det här webinariet berättar vi om framgångsfaktorerna för hur man med digital facilitering kan involvera och aktivera intressenter i olika typer av förändringsprojekt. Grundläggande teori varvas med konkreta erfarenheter från verkligheten.

På agendan:

  • Hur är storskalig beteendeförändring möjlig i en verksamhet som går på högvarv?
  • Hur säkerställer man högt engagemang under förändringen?
  • Vilket värde bidrar den digitala plattformen med och hur får man intressenterna att delta?

Medverkande:

Louise von Matern, Customer Success Manager, Howspace.

Jakob Hägglund och Christoffer Engblom, Drive Management

Anmäl
dig här!

Speakers

C_Engblom_circular

Christoffer Engblom

Consultant Drive

JHägglund_circular

Jakob Hägglund

Consultant Drive

Louise

Louise von Matern

Customer Success Manager Howspace Sweden