<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Environment Online (ENO)

Howspace accelererar tillväxten av Environment Onlines internationella skolklimatrörelse

Environment Online (ENO) översikt:
Typ av organisation: Föreningar
Användningsområde:
Föreningar & Nätverk, Facilitera workshops & event

Utmaning

Environment Online (ENO) är ett internationellt nätverk av skolor och samhällen koordinerat från Joensuu, Finland. I maj 2019 planerade ENO ett stort event där 230 lärare och elever från hela världen bjöds in till Joensuu och Helsingfors för ett World Summit of Students for Climate, i syfte att upprätta ett världsomspännande klimatavtal för skolor och elever.

Lösning

Howspace valdes ut för att stödja evenemanget och alla deltagare, inklusive lärare och 14-17-åriga skolrepresentanter, bjöds in till en digital arbetsplats för att göra förarbete inför forumet.

Resultat

  • Framgångsrikt engagemang före evenemanget: Deltagarna delade videopresentationer, deltog i faciliterade diskussioner och utförde föraktiviteter på Howspace plattform innan de träffades i Helsingfors. ”Vi hade inte kunnat bygga klimatavtalet från grunden på bara en vecka om vi inte hade börjat lära känna varandra och diskutera virtuellt innan evenemanget. Även om vi var främlingar på olika kontinenter och ingen specifik träning anordnades för användningen av plattformen, deltog över 95 % av de inbjudna också i arbetet digitalt”, förklarar Kaija Saramäki, facilitator för ENO-toppmötet.
  • Globalt samskapande: Innehållet i det slutliga klimatavtalet kom från omröstningar arrangerade i Howspace. Samarbetet resulterade i Klimatavtalet för skolor 2019–2025, som hittills har undertecknats av över 450 skolor runt om i världen. Målet är att fånga upp mer än 3 miljoner ton koldioxid från atmosfären år 2025. De undertecknande skolorna är överens om att antingen plantera minst ett halvt hektar träd per år eller att anordna insamlingsevenemang för att stödja planteringen.

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens