<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Skapa involvering och engagemang för förändringen

Med Howspace kan du aktivera ledare och medarbetare i förändringen och ta till vara deras kompetens, skapa samsyn, delaktighet, drivkraft och förtroende.

 Så kan Howspace skapa förändringsprocesser med fokus på människorna👇

Skapa samsyn och tydlighet

Aktivera chefer och medarbetare i konversationer där de delar perspektiv och kunskap med varandra. Skapa helhetssyn och tydlighet kring avgörande frågor som “varför”, “vad” och “hur”.

Involvera, skapa delaktighet

Involvering skapar engagemang. Med Howspace kan du involvera din organisation på bred front. Kanske för att få input till ett strategiarbete, eller för att aktivera medarbetare att göra lokala konkretiseringar av strategin.

Skapa driv och engagemang

Upprätthåll uppmärksamhet och fokus på viktiga utvecklingsprocesser, till exempel genom att aktivera medarbetare i att dela erfarenheter och resultat, samt genom att fånga upp frågor och eventuella hinder. 

1. Kom igång

En workspace är en plats där människor samlas för att samarbeta kring komplexa utvecklingsprocesser och förändringsinitiativ. Som facilitator kan du fritt skapa den arbetsyta som behövs för ändamålet, addera nya sidor och flytta runt innehåll.

2. Bjud in deltagarna

När du känner dig nöjd med grundstrukturen på din workspace bjuder du in deltagarna genom att kopiera in deras mejladresser och skicka inbjudningar direkt från systemet.

3. Skapa grupper

Skapa användarlistor för att skapa tillgänglighet och åtkomst till olika sidor och funktionalitet. Du kan till exempel skapa privata sidor för olika grupper eller avdelningar, du skicka mejl till enbart till personer med specifika roller, eller tillåta endast vissa personer att delta i en specifik diskussion.

4. Chatten

Uppmuntra dina deltagare till att diskutera, samarbeta och brainstorma genom att använda sig av olika kombinationer av text, video och bild. I såväl fysiska möten som asynkrona samtal, kan du med med Howspace chatt ge alla en röst - även till dem som känner sig obekväma att tala inför en större grupp.

5. Använd AI för att analysera och sammanfatta dialoger

Gör en snabb och objektiv analys av stora mängder input från deltagarna med hjälp av vår unika AI-funktionalitet. Gör djupdykningar i specifika ämnen, gör sammanfattningar eller ordkluster av de mest frekventa samtalskategorierna inom loppet av några sekunder. 

Läs mer om AI-funktionerna >>

AI-clustering-3

6. Sätt människan i centrum med video

Använd videor för att dela information, kommunicera beslut och svara på frågor. Det skapar en personlig prägel för samtalen, en trygghet i vetskapen vem man interagerar med, och minskar avståndet mellan människor. I Howspace kan deltagare och facilitatorer dela videor från sina telefoner och från andra plattformar.

7. Skapa en omröstning

Visa deltagarna att deras åsikter är värdefulla genom att låta dem välja/rösta i flervalsfrågor. Görs detta på ett möte kan resultaten visas i realtid som cirkel- eller stapeldiagram.

8. Låt deltagarna boka upp sig

Ge deltagarna möjlighet att boka in sig på lediga tider som du allokerat för t ex workshops, intervjuer eller individuell coachning. Du sätter enkelt upp önskat antal tillfällen och kan enkelt hantera och administrera såväl de som har gjort sina val och de som inte har gjort det. 

9. Aktivering på individnivå

En förändringsprocess kräver också att man kan aktivera på individnivå. Funktionen “Uppgift” är skapad för interaktion som inte ska vara transparant och kollaborativ, utan kanske främst mellan dig som facilitator och en enskild deltagare. Kanske vill du att alla deltagare ska dela reflektioner eller en ifylld uppgift bara med dig, och du kan ge feedback riktad tillbaka till varje enskild individ.

Success Stories

Humap Consultation

Humap Consultation använder Howspace och dess AI-funktionalitet för att snabbt skapa mening av stora mängder input i dialoger som sker inom ramen för deras förändringsuppdrag.

Läsa mer

Implement Consulting Group

Läs om hur Implement Consulting Group hjälpte sin uppdragsgivare E.ON Nordics att facilitera ett ledarutvecklingsprogram för 200 chefer med stöd av Howspace.

Läs mer

 

Gaia Consulting

Gaia Consulting använder Howspace i sina multinationella uppdrag för att föra samman geografiskt spridda team och facilitera samarbete över gränserna.

Läs mer

Börja använda Howspace redan idag!

Öppna en kostnadsfri workspace och anslut dig till de hundratals praktiker inom lärande och utveckling som redan använder Howspace för att facilitera värdeskapande utbildningsprogram.

Testa gratis