<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Ladda ner vår kostnadsfria e-bok

Strategier för Digital Facilitering

eBook---Strategier-För-Digital- Facilitering-SWE
Start here

Digitaliseringen har banat väg för en ny syn på samarbete som är både mer effektiv och mer hållbar på sikt.

När det gäller att facilitera workshops och evenemang måste vi anpassa hela vårt sätt att arbeta. Vi kan inte längre använda en fysisk whiteboard eller post it-lappar när vi går över till att arbeta mer på distans.

I vår e-bok får du allt du behöver för att komma igång med digital facilitering (även kallat virtuell facilitering eller distansfacilitering). Vårt mål är att visa att digitala workshops kan vara minst lika produktiva som fysiska.

Allt detta kommer vi gå genom i vår e-bok:

  • Olika typer av digital facilitering
  • Fördelar med digital facilitering
  • Så faciliterar du en virtuell workshop
  • Faciliteringsmetoder
  • Verktyg för digital facilitering