<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
DESIGN_PRINCIPLES_TITLES_VER_FSV_ON_WHITE

Howspace designprinciper

Howspace utvecklades enligt fem designprinciper, som fortsätter att styra utvecklingen av plattformen. Lär dig mer om dessa kärnprinciper här!

Principerna som driver vår plattform

Designad av facilitatorer, för facilitatorer

Howspace grundades av konsulter som ville stödja och skala sitt eget faciliteringsarbete samt hjälpa andra facilitatorer, konsulter, utbildare och ledare att göra detsamma. Medan Howspace som plattform har utvecklats under åren, har kärnidén förblivit densamma: som Howspace-användare kan du designa ditt eget sätt att underlätta samarbete.

Grundad i det systemiska förhållningssättet

Designprinciperna handlar inte bara om plattformen – de faller också inom ramen för det systemiska tillvägagångssättet. Det systemiska förhållningssättet är ett holistiskt sätt att tänka och se på världen med fokus på relationer och inse att individer alltid är inbäddade i sitt sociala sammanhang. Det syftar till att närma sig komplexa system som en helhet utan att ta isär dem till detaljer.

Tillämplig i ditt eget arbete

Alla Howspace-användare – oavsett om du är en deltagare, en samarbetsdesigner eller en ledare – drar nytta av Howspaces designprinciper på olika sätt. Genom att ha dessa i bakhuvudet i alla dina processer, kommer du att bättre kunna designa ett samarbete med stor inverkan.

Vilka är Howspaces designprinciper?

1_SIMPLE_PURPLE_PINK_ICON

Enkelt

Bygg intuitiva virtuella miljöer som deltagarna kan börja använda direkt – ingen utbildning krävs.

Dra och släpp enkelt modulerna i din arbetsyta – Howspace är enklare att använda än PowerPoint. Deltagare kan hoppa in omedelbart utan någon inloggningsprocess, installation eller navigering. Det är enkelt för alla att känna sig hörda, få feedback på sina idéer, lyssna på andra och få tillgång till information.

2_NOISELESS_PURPLE_PINK_ICON

Utan brus

Koppla bort bruset och dölj allt som inte är relevant för deltagarna för stunden. De kan då lita på att de är på rätt plats och kan fokusera på rätt saker.

Howspace är designat på ett sätt så att det du ser, är det som är nödvändigt just nu. När du har ett ämne att ta upp på en arbetsplats, där just de personer det berör är inbjudna, får alla klarhet och fokus. Dölj allt som inte är relevant just nu och visa och schemalägg sidor och avsnitt efter behov.

3_CONTEXT_PURPLE_PINK_ICON-1

Med kontext

Sammanhang skapar mening. Bygg ett sammanhang anpassat för samarbete.

Att arbeta tillsammans är omöjligt om vi inte har en samordnad förståelse av sammanhanget för vårt samarbete. I Howspace är en arbetsyta ett sammanhang, oavsett om det är en förändringsprocess, händelse, kurs, gemenskap eller något annat. När sammanhanget är tydligt är alla medvetna om målen, vem som är med på resan och arbetssätten.

4_WORKFLOW_PURPLE_PINK_ICON

Arbetsflödesbaserad

Se till att verktygen du använder är tillräckligt flexibla för att anpassas till dina arbetssätt. Bygg dina egna processer och använd verktyg för att föra förändringar framåt.

Du vet bäst hur du underlättar samarbetsprocessen så att saker går smidigt och skapar en känsla av samhörighet. Vi vill inte stå i vägen för dig, utan vi vill ge dig plattformen för att få det att hända. Designa dina processer efter ditt eget sätt att arbeta, och välj de grupper du vill bjuda in till olika faser av ett projekt.

5_FACILITATOR_LED_PURPLE_PINK_ICON

Leds av facilitatorer

Designa ert samarbete och guida deltagarna på en gemensam resa. Ta en omedveten position och skapa en trygg miljö.

Få analyser, påminnelser, schemaläggningsmöjligheter och transparens för att effektivt utforma och leda samarbete. Bjud in deltagarna att delta i diskussioner för att säkerställa att de vet när deras input behövs och ge alla en chans att göra deras röst hörd.