<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Ladda ner vår kostnadsfria e-bok

En framgångsrik hybrid arbetsplats

Howspace_hybrid_SV_COVER
Start here

Det finns ingen perfekt arbetsmodell som passar alla, och hur vi fungerar bäst när det kommer till arbetsomgivning och arbetstider varierar beroende på våra personliga preferenser. Det är där den hybrida arbetsmodellen kommer in, som kombinerar kontor och distansarbete. Vissa företag har arbetat i en hybridmiljö långt före COVID-19, men många andra kämpar för att klara alla detaljer med denna modell.

Hur hittar du balansen mellan arbete på distans och på kontoret? Hur uppmuntrar du samarbete och engagemang inom ditt team oavsett var varje medarbetare befinner sig? Och hur upprätthåller du en inkluderande arbetsplats för alla anställda?

Vi har satt ihop den här e-boken baserad på våra egna efterforskningar för att hjälpa dig att göra en smidig övergång till hybridarbete och effektivt engagera människor i olika miljöer.

I den här e-boken kommer du att lära dig mer om:

  • Vad innebär en hybrid arbetsmodell och varför är den aktuell idag?
  • De viktigaste fördelarna med en hybrid arbetsmodell
  • Vanliga utmaningar och förslag till lösningar
  • Strategier för produktiva hybridmöten och utbildningar
  • Verktygen för ett framgångsrikt hybridarbete