<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Bundeszentrale für politische Bildung

Tyska BPB insåg att framtiden för nätverksbyggande är digital

Bundeszentrale für politische Bildung översikt:
Typ av organisation: Föreningar
Användningsområde:
Föreningar & Nätverk, Facilitera workshops & event

Utmaning

På grund av covid-19 behövde den tyska Förbundsrepublikens central för politisk upplysning  (Bundeszentrale für politische Bildung, eller bpb) ompröva hur man driver konferensen Networking European Citizenship Education (NECE) och erbjuder nya möjligheter att engagera människor och organisationer online.

Lösning

I samarbete med NECE-teamet byggde bpb en digital campusmiljö via Howspace med över 30 mindre evenemang som ledde fram till den tre dagar långa konferensen.

Resultat

  • Samskapad dokumentation: Många individer och ideella organisationer var involverade i processen att utarbeta en ny deklaration om vikten av medborgerlig utbildning under pandemin.
  • Öppna upp deltagande för en global publik: Genom att använda Howspace kunde NECE engagera människor mellan eventen och enkelt öppna deltagande bortom en enbart europeisk publik och vända sig mot en global publik.
  • Nytt tankesätt och arbetssätt: Howspace hjälpte NECE att implementera nya arbetsmetoder fokuserade på samskapande. Att använda Howspace förändrade både tankesättet och arbetsmetoderna för NECE under många år framöver.
BPB - resized

Vill du prova Howspace utan kostnad?

Prova Howspace gratis i 30 dagar och få tillgång till alla våra premiumfunktioner.

GÄRNA, VI TESTAR!

Where Collaborative Impact happens