<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Artificiell intelligens som stöd för meningsskapande

 

Med Howspace inbyggda AI kan du objektivt och snabbt analysera och skapa förståelse kring innehållet i viktiga diskussioner för organisationens lärande och utveckling.


Så här kan vår AI funktionalitet i Howspace hjälpa dig! 👇

Fördelarna med Howspace AI

Engagera så många som behövs

Traditionellt sett har antalet personer som aktiverats i förändrings- och lärandeprocesser behövts begränsas till vad som varit praktiskt möjligt att hantera. Många människor och dessutom geografiskt spridda, har skapat utmaningar för facilitatorer och förändringsledare. Med Howspace försvinner sådana begränsningar eftersom du kan aktivera och involvera ett obegränsat antal deltagare och använda dig av vår AI funktionalitet för att få stöd att analysera och dra slutsatser av all input, oavsett mängd.

Analysera datan objektivt

Som facilitator kan det vara svårt att objektivt analysera och dra slutsatser från deltagarnas input, utan att vara färgad av sin egen kontext och förutfattade meningar. Med Howspace AI-funktionalitet kan du skapa helt objektiva sammanfattningar. Howspace ser också till att varje deltagares röst blir hörd.

Djupdyk och analysera pågående diskussioner

Det är inte ovanligt att man som facilitator behöver spendera dagar på att sammanställa och analysera input från workshops. Med Howspace AI kan allt det arbetet göras med ett knapptryck - även under pågående diskussioner. Våra kunder beräknar att de i snitt tjänar in en hel arbetsdag när de använder Howspace AI.

Vad kan jag göra med Howspace AI?

Ordmoln i Howspace

Låt oss säga att du ställt en öppen fråga som sedan ger dig den högst oglamorösa uppgiften att försöka sortera och förstå innehållet i hundratals svar och diskussionstrådar. Howspace räddar dig från detta, med ett knapptryck ser du vilka ord och koncept som dominerat diskussionen. Howspace AI-funktionalitet sorterar ord med samma ordstam, liksom meningsbärande ordpar så du kan fördjupa dig i det du upplever är av högst värde. 

ai-word-cloud

ai-clustering-2

Skapa kluster

Ett annat sätt att förstå de ämnen som lyfts i diskussionerna på arbetsytan, är genom Howspace AI kluster. Den här funktionen sorterar och kategoriserar snabbt diskussionerna på din arbetsyta. Kategoriseringen baseras nu inte enstaka ord, utan görs utifrån språkliga mönster, hur ord förekommer tillsammans. Detta resulterar i temakluster som du sedan kan utgå ifrån för djupare analys av materialet.

Sammanfattningar

Att involvera och ställa frågor till medarbetare, kunder och andra viktiga intressentgrupper, innebär att man kan behöva sitta med en oöverskådlig mängd materia som ska sammanfattas till någon form av kontenta. Och helst snabbt. Med Howspace AI kan du med en knapptryckning få fram en sammanfattning på några meningar eller stycken, innehållandes de mest representativa fraserna, sammanställda till en sammanhängande text. Kan t ex vara den perfekta sammanfattningen att visa i slutet av en konferens eller värdegrundsarbete.

ai-summary-1

Det här säger våra kunder om Howspace AI

“Hittills har kvantifiering varit enda vägen att strukturera och skapa mening av en öppen dialog. Men med Howspace AI kan vi idag få fram exakt, och objektivt sorterad och strukturerad information utifrån enorma mängder data.”

 
- Olli-Pekka Juoperi, Organizational Consultant at Humap Consultation
 

Intresserad av att testa hur vår AI funkar?

Om du känner dig nyfiken på Howspace olika AI funktioner kan du starta en 30-dagar kostnadsfri testperiod. Du behöver bara skriva in din mejladress så får du direkt ett mejl med inbjudan till en egen arbetsyta. Du behöver inte ens lämna några kortnummer så här långt.

Starta din gratis provperiod