<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Get your copy of free guide

Top 5 tips and tricks for making impact by digital transformation

imgtext_example_download_image
Start here

Enligt Deloitte’s 2019 Human Capital Trends bekräftar 86% av alla organisationer att förändringen av personalens lärande är den största utmaningen inom organisationsutveckling idag. Ändå är det bara 46% som är redo att anta utmaningen.

För att hjälpa dig att hitta rätt bland alla organisatoriska inlärningstrender och förstå hur lärandet bör förändras i just ditt företag, berättar vi i denna e-bok "8 ways to rethink organizational learning 2020 - and beyond".

Några av trenderna som du kan läsa om i e-boken:

  • Personanpassat innehåll och nätverk
  • Lärande som upplevelse och resa
  • Inspirerande mikroinlärning