<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Howspace_website-images_Homepage_Hero-compressed

Inspirera till gemensamt skapande och ökat engagemang

Skapa resultat genom gemensamt samarbete, lärande och beslutsfattande.
Allt i en plattform.

Starta gratis provperiod
hero arrow
Image_loop_homepage_3a

Vad är Howspace?

Howspace är plattformen för organisationer som vill främja sin organisationskultur och forma om sina arbetssätt där alla är delaktiga för största möjliga effekt.
 
Kärnan i Howspace är inte vad vi gör, utan vad du gör och hur du gör det. Det finns oändliga möjligheter att forma ert samarbete enligt dina befintliga processer. Våga testa!
 
Konsulter, facilitatorer, ledare, lärandeexperter och community managers över hela världen använder Howspace för att facilitera samarbete och lärandeprocesser och för att säkerställa att alla har en roll i att skapa effekt.

Howspace i media

 • Sverige Radio
 • VD tidningen-2
 • Product Hunt
 • Insight
 • Hackernoon
 • Startup thread
 • Training Industry
 • Training Journal
 • HR Maximizing Human Potential

Vad kan Howspace användas till?

Facilitera workshops & event

Howspace är en allt-i-ett onlineplattform aärskilt designad för facilitatorledda workshops och event.

Läs mer

Organisatoriskt lärande

Designa meningsfulla lärupplevelser som fokuserar på engagemang och samarbete.

Läs mer

Organisationsutveckling och förändring

Bygg en interaktiv resa för organisationsutveckling, transformation och förändringsinitiativ.

Läs mer

Intresseorganisationer, föreningar & nätverk

Skapa en engagerande virtuell gemenskap och omvandla dina medlemmar till aktiva deltagare.

Läs mer
Howspace är en AI-driven onlineplattform för digitalt samarbete och socialt lärande i dina process- och utvecklingsinitiativ.

Skapa hållbart engagemang

Howspace hjälper dig att involvera dina deltagare och uppnå en starkare påverkan genom aktiv dialog före, under och efter sessionerna. Den kontinuerliga feedback-loopen inom socialsamarbeteskapar ökad inspiration, motivation, involvering och ett hållbart engagemang

Howspace är en AI-driven onlineplattform för digitalt samarbete och socialt lärande i dina process- och utvecklingsinitiativ.

Flexibelt och intuitivt

Howspace passar dina befintliga processer och faciliteringsmetoder. Arbetsytornaär enkla att skapa och ingen kodning behövs. Dra och släpp widgetar för att skapa diskussioner, undersökningar, uppgifter och mycket annat. Dela innehåll på ett enkelt sätt, t.ex.bilder, filmer och presentationer.

Howspace är en AI-driven onlineplattform för digitalt samarbete och socialt lärande i dina process- och utvecklingsinitiativ.

Socialt och gemensamt

Hjärtat i Howspaces arbetssätt är det kollegiallärandet. Med Howspace kan du involvera ett obegränsat antal deltagare där allas röster kan bli hörda när som helst. Det skapar socialsammanhang samt driver det asynkrona samarbeteoch gemensamma skapandetill en helt ny nivå.

Howspace är en AI-driven onlineplattform för digitalt samarbete och socialt lärande i dina process- och utvecklingsinitiativ.

AI för förståelse

Att leta igenom oändlig input är nästintill omöjligt. HowspaceAI-drivna klusterfunktioner hjälper dig att analysera dialog i realtid. Välj bara en diskussion så kan Howspace skapa en kort sammanfattning, klusterordmoln eller en känsloanalys av de viktigaste punkterna

Så säger våra kunder

Du kan bygga upp en webbplats för ditt lärandeprogram väldigt snabbt, bara fantasin sätter gränserna. Berätta vad det är så bygger vi det. Det har vi alltid lyckats med.”

Brian Simms, Director of Digital Content & Learning Services at Learning Tree International
Brian Simms
Director of Digital Content &
Learning Services, Learning Tree

“Howspace skapar en miljö som känns trygg, eftersom plattformen kan anpassas efter kundens varumärke. Det inspirerar folk att dela sina tankar och idéer och facilitera förändringar tillsammans."

Lisandro Morón, Senior Manager at Implement Consulting Group
Lisandro Morón,
Senior Manager, Implement Consulting Group

Företag världen över använder Howspace

 • Leaders' Quest
 • Learning Tree International
 • Tieto
 • Basware
 • E-on
 • Rött
 • Implement Consulting Group

Större påverkan redan idag

Vill du testa att skapa en arbetsyta? Starta din gratis provperiod idag.