<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Conleo AB

Alla organisationer befinner sig idag i ständig förändring vilket innebär att även företagskulturen är i rörelse. För att nå största effekt av de insatser som genomförs, krävs en ständig dialog med medarbetarna. Vi hjälper företag och medarbetare att tillsammans hitta och tydliggöra det som är viktigt för organisationens framgång, där företagskulturen, förändringsdialogen, team- och ledarutvecklingen samt ledningsgruppens fokus och samverkan är vanliga områden. Våra verktyg säkerställer medarbetarnas engagemang och eget ansvar för att lyckas. Dessutom kan de enkelt överlämnas i företagets egen regi för fortsatt utvecklingsarbete.