<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Luo jäsenillesi lisäarvoa osallistavan virtuaaliyhteisön avulla

Howspace on digitaalisen fasilitoinnin yhteistyöalusta, joka auttaa saamaan kaikki järjestön, yhdistyksen, liiton jäsenet osallistumaan aktiivisesti yhteisön toimintaan. Yritykset voivat hyödyntää alustaa sitoutuneen virtuaaliyhteisön tai kumppaniverkoston rakentamiseen.

Aloita ilmainen kokeilu

Rakenna sitoutunut virtuaaliyhteisö

Osallista rajaton määrä ihmisiä sijainnista riippumatta

Howspace mahdollistaa jokaisen yhteisön tai verkoston jäsenen osallistamisen yhteiseen tekemiseen. Helppokäyttöisessä, digitaalisessa työtilassa toiminta on läpinäkyvää, ja mukana voi olla rajaton määrä osallistujia sijainnista riippumatta. Tämä helpottaa kaikkien – myös aiemmin epäaktiivisten jäsenten – mukaan tuloa sekä osallistumista keskusteluihin.

Luo alusta aktiiviselle osallistumiselle

Passiivisen tiedonjakokanavan, kuten verkkosivuston tai intranetin, sijaan Howspace on fasilitaattorivetoinen työkalu, jonka avulla voi rakentaa osallistumiseen kannustavan tilan. Työkalun avulla osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa ja pitää yhteyttä keskenään monin eri tavoin. Toiminnallisten ominaisuuksien ansiosta osallistumisaste voidaan saada Howspacen avulla korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin.

Jäsenkunnan säilyttäminen ja kasvattaminen

Monen liiton, yhdistyksen ja verkoston haasteena on, ettei jäsenkunta kasva enää entiseen tapaan, ja passiivisten jäsenten määrä nousee. Mahdollisuuksien luominen digitaaliselle osallistumiselle tuo lisäarvoa jokaisen jäsenen kokemukselle ja lisää samalla osallistumista yhteisön tai järjestön toimintaan ja yhteiseen päätöksentekoon.

Miten käyttää Howspacea yhteisön sitouttamiseksi?

Howspace_website-images_Learning_2-1

Ota jäsenet mukaan työpajoihin, kokouksiin ja konferensseihin – mihin vain

Rohkaise ihmisiä aktiiviseen keskusteluun ennen konferenssia tai työpajaa sekä sen aikana ja jälkikäteen. Näin yhteinen tekeminen ei keskity vain 1–2 päivään vuodessa, vaan se ulottuu fyysisten kohtaamisten yli. Howspace-alustan avulla voit luoda osallistujien välille sosiaalista yhteenkuuluvuutta, mikä lisää motivaatiota, osallistumista ja inspiraatiota. Howspacen avulla rakennat työpajoja ja konferensseja varten yhden työtilan, mistä kaikki valmistelutyöt, materiaalit, harjoitukset, muistiinpanot ja keskustelut löytyvät.

Howspace_website-images_Learning_3-1-1

Valmistelkaa strategia, arvot ja lausunnot yhdessä

Howspace mahdollistaa ihmisten osallistumisen laajoihin keskusteluihin ajasta ja sijainnista riippumatta. Sitoutuminen, innostus ja yksilöinen oma vastuullisuus yhteisössä lisääntyvät, kun kaikki saavat äänensä kuuluviin päätöksenteko- ja strategiatyössä. Suurin menestys saavutetaan, kun kaikki – myös passiivisemmat jäsenet – saadaan mukaan vuoropuheluun uusien työskentelytapojen kehittämiseksi.

Howspace_website-images_Learning_4-1-1

Luo virtuaalinen oppimisyhteisö

Lähes jokaiselle yhteisölle on tärkeää voida tarjota jäsenilleen koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Perinteisiä oppimisohjelmia voi kuitenkin olla mahdotonta sovittaa ihmisten aikatauluihin. Howspace antaa osallistujille vapauden valita oppimiselle ajan ja paikan. Howspace on sosiaalinen oppimisalusta, jonka avulla on helppo jakaa tietoa ja oppia muilta tukemalla osallistujien välistä yhteistyötä.

Howspace_website-images_Learning_5-1-1

Keskipisteessä osallistava jäsenkokemus ja uudet palvelut

Uusien jäsenten mukaan saaminen ja houkuttelu on helpompaa, kun he tuntevat voivansa vaikuttaa yhteisön toimintaan ja osallistua siihen. Howspacen avulla yhteistyö ja kokemusten vaihto on mahdollista milloin tahansa. Yhteistyöhön voidaan osallistaa rajaton määrä ihmisiä – joko yhdistyksen sisällä tai yhdessä muiden sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa. Tällainen rajat ylittävä yhteistyö auttaa luomaan palveluita, jotka tuovat lisäarvoa jokaiselle jäsenelle.

Miksi Howspace?

Howspacen avulla rohkaiset ihmisiä osallistumaan

Ihmiset tarvitsevat rohkaisua ja tukea osallistuakseen yhteistyöhön digitaalisesti. Howspace antaa mahdollisuuden ohjata vuoropuhelua ja käyttää useita erilaisia aktivointimenetelmiä. Ylläpitäjät voivat joustavasti piilottaa ja näyttää keskusteluja, luoda äänestyksiä tai pulssikyselyitä tai antaa erityisohjeita vastausten keräämisen jälkeen. Howspacesta voi myös lähettää osallistujille suoraan sähköpostia, jos heitä täytyy muistuttaa osallistumisesta tiettyyn vaiheeseen.

Helppo käyttää ilman koulutusta, asennusta tai erityisiä laitteita

Kuka tahansa voi käyttää Howspacea ilman ohjelmiston asentamista tai kirjautumistietojen ja tilien luomista. Kaiken työn voi tehdä myös mobiililaitteella, eivätkä osallistujat tarvitse laajoja oppaita tai koulutusta osallistuakseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun fasilitoidaan laajaa verkostoa, joissa jokaisella osanottajalla on erilainen tausta ja organisaatio (verrattuna esimerkiksi saman organisaation työntekijöihin). Mahdollisuus digitaaliseen osallistumiseen voi myös auttaa aktivoimaan aiemmin sitoutumattomia jäseniä.

Ymmärrä koko jäsenkuntaasi tekoälyn avulla

Jos esimerkiksi tuhansien jäsenten liitto haluaa kutsua kaikki jäsenet mukaan yhteistyöhön, loputtomien keskustelujen seulominen voi olla mahdotonta. Howspacen sisäänrakennetut tekoälypohjaiset klusterointiominaisuudet auttavat analysoimaan vuoropuhelua reaaliaikaisesti. Howspacella voi luoda mistä tahansa keskustelusta lyhyen tiivistelmän, klusterin, sanapilven tai tunneanalyysin, jossa näkyvät dialogin tärkeimmät aiheet ja teemat.

Miten Howspace toimii

Luo hälytön tila

Luo oma työtila prosessiasi varten käyttämällä intuitiivista raahaustoimintoa. Voit myös luoda eri sivuja kohteiden luokittelemiseksi tai eri käyttäjäryhmien erottamiseksi. Työtilan rakentaminen on vähän kuin tekisit näppärän nettisivun jäsenillesi ilman monimutkaista koodausta.

Luo ja jaa sisältöä – kaikki samassa paikassa

Jaa kaikenlaista sisältöä: tekstiä, kuvia, videoita, PDF-dokumentteja, esitelmiä tai muita tiedostoja. Howspacesta löydät myös Upotus-widgetin, jonka avulla voit tuoda työtilaasi kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä verkosta.

Mittaa sitoutumista ja kerää palautetta eri tavoin

Yhteistyö on aina kaksisuuntaista. Howspacen avulla voit pyytää palautetta ja kehittää prosessiasi pohjautuen osallistujien kokemuksiin, kommentteihin ja tykkäyksiin. Tämä voidaan toteuttaa useilla eri Howspace-widgeteillä: 

 • Äänestykset ja kyselyt
 • Tehtävät ja kokeet
 • Tarkistus – Opeta käyttäjille uutta tietoa tai luo nopeita kysymyksiä, joilla testaat osaamista
 • Pulssi - Luo kysymyksiä ja kerää vastauksia seurataksesi sitoutumista, edistymistä, ohjelmasi tehokkuutta, motivaatiota jne. 

Edistä jatkuvaa osallistumista

On olemassa useita eri tapoja aktivoida osallistujia ennen työpajoja, tapahtumia ja konferensseja sekä niiden aikana ja jälkikäteen. Howspacen avulla koko prosessin voi toteuttaa yhdessä paikassa. Voit jakaa etukäteen tapahtuman ohjelman tai muuta sisältöä, jotta osallistujat voivat tutustua kohtaamisen sisältöön ja tavoitteisiin.  Voit luoda kyselyn tai keskustelun, joka auttaa arvioimaan osallistujien kokemusta sekä odotuksia ja tarpeita yhteistyölle. Howspacessa osallistuja voi tuntea olevansa mukana koko prosessin ajan käymällä läpi eri vaiheita yhteisön kanssa ja osallistumalla toimintaan.

Analysoi keskusteluja reaaliaikaisesti tekoälyn avulla

Kun olet valmis tekemään johtopäätöksiä tietystä keskustelusta, voit hyödyntää keskustelukommenttien analysointiin Howspacen sisäänrakennettuja tekoälypohjaisia klusterointiominaisuuksia. Valitse keskustelu ja Howspace luo välittömästi lyhyen tiivistelmän, klusterin, sanapilven tai tunneanalyysin tärkeimmistä aiheista – vaikka keskusteluja olisi kertynyt satoja sivuja.

Näin asiakkaamme sanovat meistä

"Howspacen löytämisen myötä NECE:n tulevien vuosien työskentelytavat ovat muuttuneet. Mahdollisuus jatkuvaan digitaaliseen yhteistyöhön muuttaa todella työskentelytapojamme sekä jäsenten mahdollisuuksia sitoutua verkostoomme paremmin."

Christoph Müller-Hofstede, Saksan poliittisen kasvatuksen keskusvirasto (johtaa NECE:ä – Network for European Citizenship Education)

“Koko liittomme toimintakoneisto pohjautuu siihen, että kentälle tarvitaan tuhansia toimijoita. Uusia jäseniä on kuitenkin viime aikoina ollut entistä vaikeampaa saada. Tiesimme, että tekemisen on muututtava, jäsenet on saatava osaksi yhteisöä ja liittoon kuuluville on onnistuttava tarjoamaan monipuolista sisältöä ja arvoa. Howspacen avulla pystyimme käynnistämään strategiatyömme osallistavalla tavalla. Tuotimme materiaalia, joka oli selvästi erilaista kuin mitä olimme aiemmin tehneet. Howspacen käyttö oli helppoa, ja kaikki saattoivat osallistua keskusteluun tavallisilla digitaidoilla."


Juha Makkonen, Kehittämispäällikkö, Suomen Opetusalan ammattijärjestö (OAJ)

Organisaatiot ympäri maailmaa luottavat Howspaceen

 • Leaders' Quest
 • Learning Tree International
 • lighthouse9-logo
 • eagles-flight-logo
 • Tieto
 • Basware
 • E-on
 • implement_logo-howspace

Kokeile Howspacea jo tänään

Jos olet valmis rakentamaan oman työtilasi ja kokeilemaan Howspacen käyttöä, aloita ilmainen kokeilujaksosi jo tänään. Näin voit liittyä tuhansien Howspacen käyttäjien yhteisöön ja nähdä alustan hyödyt käytännössä.