<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Digitaalinen fasilitointi ja yhteistyö Howspacen avulla

WEBINAARI: Työn uusi malli – Miltä työelämä näyttää pandemian jälkeen?

12. toukokuuta, 2021
Ke 12.5.2021 klo 9:00–9:45
Webinaari

Digitaalinen yhteistyö on tullut keskeiseksi osaksi jokapäiväistä elämäämme, eivätkä uudet työskentelytavat ole katoamassa arjesta. Suurin osa asiantuntijatyötä tekevistä istuu nyt töiden ääressä kotitoimistolla etäpalavereissa, -workshopeissa ja projektitöiden ääressä. Mutta miltä työnteko näyttää, kun EXIT-strategia tulee voimaan ja kasvokkaiskohtaamiset ovat jälleen sallittuja?

Etäpälaverit ja virtuaaliset työnteon tavat ovat tulleen jäädäkseen. Vaikka maailma alkaakin pikkuhiljaa aueta monipaikkainen työ jatkuu. Valtaosa ihmisistä haluaa jatkossakin työskennellä ainakin osan viikosta kotitoimistolta tai muusta luovasta tilasta käsin, neljäsosa asiantuntijoista toivoo voivansa työskennellä tulevaisuudessa 3–5 päivää viikossa etänä.

Synkronisen ja asynkronisen työskentelyn merkitys tulee korostumaan rajoitusten vapautumisen myötä. Samalla osallistujien innostumisen tukemiseen ja motivaation kasvattamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta eri paikoissa työskentelevät asiantuntijat saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen. Myös uusien työskentelytapojen oppimiselle on annettava tilaa, kun työnteko jälleen rakentuu uudelleen.

Kutsummekin sinut kanssamme keskustelemaan ja oppimaan lisää siitä, millainen on tulevaisuuden työn maisema, sekä:

  • Miten tunnistaa yhteistyön tekemisen paikkoja, joissa kasvokkaiskohtaamisille on oma sijansa, mutta joissa myös digitaalinen yhteistyö kulkee tehokkaasti rinnalla?
  • Miten hyödyntää vanhoja, hyväksi havaittuja työskentelytapoja hybridimaailmassa?
  • Miten etä- tai hybridikohtaamisista voidaan luoda jopa kasvokkaistapaamisia tehokkaampia?
  • Miten kaikkia keskeisiä asiantuntijoita ja työntekijöitä voidaan kuulla ja osaamista hyödyntää, kun työnteon tavat jälleen muuttuvat?

Tule mukaan maksuttomaan webinaariimme, jossa kuulet parhaita kokemuksiamme osallistamisen, sitoutumisen tukemisen ja innostamisen keinoja etä-, kasvokkais- ja hybridikohtaamisissa.

LIITY TÄSTÄ

Aamussa mukana

Ike

Ilkka Mäkitalo

CEO, Howspace Oy

Olli_Pekka

Olli-Pekka Juoperi

Asiakkuusjohtaja, Howspace Oy