<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
Howspace tukee hybridiä työtä

WEBINAARI: Työn uusi malli – Miten rakentaa edellytykset hybridityölle?

30. syyskuuta, 2021
30.9.2021 klo 9:00–9:45
Webinaari

Digitaalinen yhteistyö on tullut keskeiseksi osaksi jokapäiväistä elämäämme, eivätkä uudet työskentelytavat ole katoamassa. Tutkimusten mukaan valtaosa ihmisistä haluaa tehdä jatkossakin ainakin osan viikon töistä kotitoimistolta tai muusta luovasta tilasta käsin, ja neljäsosa asiantuntijoista toivoo voivansa tulevaisuudessa työskennellä 3–5 päivää viikossa etänä.

Miltä työntekomme siis näyttää, kun maailma alkaa pikkuhiljaa aueta ja monipaikkaista- ja hybridityötä on alettava muotoilla uudelleen?

Uudessa hybridiajassa osallistujien innostumisen tukemiseen ja motivaation kasvattamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, jotta eri paikoissa työskentelevät asiantuntijat saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen. Myös uusien työskentelytapojen oppimiselle on annettava tilaa, kun työnteko jälleen rakentuu uudelleen.

Tämä tuo eteen myös haasteita. On yritettävä ymmärtää, miltä tulevaisuuden työ näyttää ja millaisia odotuksia työntekijöillä on tulevaisuuden työelämälle, johtamiselle ja toimintatavoille. Tästä syystä Howspace on tehnyt kesän 2021 aikana kyselyn johtajille, konsulteille ja työntekijöille, ja tutkimuksen tulokset näkevät webinaarissa ensimmäistä kertaa päivänvalon. Samalla haluamme kutsua osallistujat mukaan paneutumaan tarkemmin tutkimuksessa esiin nousseisiin ydinteemoihin:

  • Miten löydämme tasapainon kotona ja toimistolla tehtävän työn välillä?
  • Onko mahdollista ylläpitää vahvaa yrityskulttuuria, kun kaikki työskentelevät eri paikoissa?
  • Miten uusi hybridimalli vaikuttaa johtamiseen ja johtajan rooliin?
  • Miten pysymme kartalla työntekijöiden suorituskyvystä ja hyvinvoinnista?
  • Miten voimme osallistaa kehittämistyöhön ja workshoppeihin tasapuolisesti sekä kaikki kasvokkaisosallistujat että virtuaalisesti, linjoja pitkin mukaan tulevat työntekijät?
  •  

Tule mukaan maksuttomaan webinaariimme torstaina 30.9. klo 9:00, ja kuulet parhaat oppimme ja suurimmat tutkimuslöydöksemme tulevaisuuden työn muotoilusta.

LIITY TÄSTÄ

Aamun alustajat

Ike-digital-learning

Ilkka Mäkitalo

CEO, Howspace Oy

Olli_Pekka

Olli-Pekka Juoperi

Asiakkuusjohtaja, Howspace Oy