<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">
DESIGN_PRINCIPLES_TITLES_VER_FI_ON_WHITE-1

Howspacen suunnittelu- periaatteet

Howspace on kehitetty viittä suunnitteluperiaatetta noudattaen. Nämä samat periaatteet ovat mukana kaikessa alustan kehityksessä.

Mikä ohjaa työtämme?

Fasilitoijen suunnittelema

Howspace perustettiin, kun ryhmä konsultteja halusi tukea ja skaalata omaa fasilitointityötään ja auttaa samalla muita samojen ongelmien kanssa painivia fasilitoijia – konsultteja, valmentajia ja johtajia – tekemään samaa. Vaikka Howspacen alusta on kehittynyt vuosien aikana, ydinajatus on pysynyt samana: Howspacen käyttäjänä juuri sinä itse suunnittelet oman tapasi fasilitoida ja johtaa yhteistyötä.

Systeeminen ajattelu

Howspacen suunnittelun periaatteet eivät liity vain alustaamme. Ne liittyvät oleellisesti myös systeemiseen ajatteluun ja lähestymistapaan, jossa asian eri osien nähdään olevan keskinäisriippuvaisia ja läheisesti yhteydessä toisiinsa. Eri osatekijöitä ei voida tarkastella yhteyksistään irrallaan. Systeemisessä ajattelussa pyritään lähestymään kompleksisia systeemejä kokonaisuuksina, ei joukkona yksityiskohtia.

Sovellettavissa Sinun työhösi

Kaikki Howspacen käyttäjät hyötyvät rakentelumme periaatteista eri tavoin. Oli kyseessä sitten osallistuja, yhteistyön suunnittelija, fasilitaattori tai johtaja, jokainen voi luoda omasta kokonaisuudestaan juuri itsensä näköisen. Pitämällä nämä periaatteet mielessäsi kaikissa prosesseissa, pystyt paremmin suunnittelemaan yhteistyötä, jolla on vaikutusta.

Mitä ovat Howspacen suunnitteluperiaatteet?

1_SIMPLE_PURPLE_PINK_ICON

Yksinkertainen

Rakenna intuitiivisia, virtuaalisia ympäristöjä, joihin osallistujat voivat hypätä suoraan mukaan – valmennuksia ei tarvita.

Voit raahata ja tiputtaa rakennuspalikoita työtilassasi helposti paikasta toiseen. Lupaamme, että Howspace on helppokäyttöisempi kuin PowerPoint. Osallistujat voivat käyttää Howspacea välittömästi ilman kirjautumista, salasanoja, asennusta tai erillistä hakemista. Howspacen avulla on helppoa kokea tulleensa kuulluksi, saada palautetta ideoista, kuunnella toisia ja päästä käsiksi tietoihin.

2_NOISELESS_PURPLE_PINK_ICON

Hälytön

Poista ylimääräiset hälyt ja piilota kaikki epäoleellinen sisältö osallistujilta, jotta he voivat luottaa olevansa oikeassa paikassa, keskittymässä vain siihen, mikä on juuri nyt tärkeää.

Howspace on suunniteltu siten, että näet vain kuhunkin hetkeen liittyvät olennaiset asiat yhdellä kertaa. Kun yhtä, tiettyä aihetta käsitellään yhdessä työtilassa – ja vain kyseiseen aiheeseen liittyvät ihmiset on kutsuttu mukaan – kaikille voidaan tarjota paitsi selkeyttä, myös lupa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Piilota jo käsitellyt asiat, näyttä ja ajasta sivuja prosessin edetessä ja etene kokonaisuutesi ja suunnitelmasi mukaisesti juuri kuten haluat.

3_CONTEXT_PURPLE_PINK_ICON-1

Kontekstuaalinen

Konteksti lisää tarkoitusta. Rakenna konteksti yhteistyölle ja saat voimautettua kaikki osallistujat työskentelemään yhdessä.

Yhdessä tekeminen ja yhteistyö on mahdotonta, jos osallistujilla ei ole koordinoitua ymmärrystä sen kontekstista ja merkityksestä. Howspacessa, yksi työtila on yksi konteksti, oli se sitten prosessi, tapahtuma, kurssi, yhteisö tai mitä vain. Kun konteksti on selvä, kaikki ovat tietoisia tavoitteista, tiimistä ja työskentelytavoista, jolloin kokonaisuuteen on helpompi sitoutua.

4_WORKFLOW_PURPLE_PINK_ICON

Työprosessin mukainen

Varmista, että työkalut, joita käytät ovat tarpeeksi joustavia työtapoihisi. Rakenna omat prosessit ja käytä erilaisia työkaluja ja metodeja viedäksesi muutosta eteenpäin.

Tunnet varmasti oman työsi kannalta parhaat tavat fasilitoida yhteistyötä niin, että asiat etenevät sujuvasti ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Emmekä me halua olla esteenäsi. Haluamme pikemminkin vain tarjota sinulle alustan, joka edesauttaa työtäsi. Suunnittele prosessit omien työskentelytapojesi mukaisiksi ja päätä millaisen ryhmän haluat kutsua mukaan prosessin eri vaiheisiin.

5_FACILITATOR_LED_PURPLE_PINK_ICON

Fasilitaattorivetoinen

Suunnittele yhteistyötä ja ohjaa osallistujat jaetulle matkalle. Älä ole tietävinäsi kaikkea, vaan luo turvallinen ympäristö osallistumiselle ja kokemusten jakamiselle.

Käytä analytiikkaa, muistutuksia sekä työvälineitä sisältöjen ja viestien ajastamiseen. On tärkeää myös saada täysi läpinäkyvyys tapahtuville asioille, jotta voit tehokkaasti suunnitella ja johtaa yhteistyötä. Kutsu osallistujia ottamaan osaa keskusteluun, jotta he tietävät mitä toimenpiteitä heiltä tarvitaan. Näin voit huolehtia, että jokaisen ääni tulee kuulluksi ja osaaminen hyötykäyttöön.