<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Ota kaikki hyöty irti yhteistyöstä sosiaalisen oppimisen alustan avulla

Howspace on sosiaalisen oppimisen alusta, jonka avulla voit siirtyä sisältö- ja suorituskeskeisestä verkko-oppimisesta kohti jatkuvan oppimisen ja yhteistyön arvostamisen kulttuuria.

Aloita ilmainen kokeilu

Tuplaa koulutuskokonaisuuksiesi vaikuttavuus…

Kannusta vertaisoppimiseen

70/20/10-säännön mukaan jopa 20% oppimisesta tapahtuu yhteistyösuhteissa. Suurin osa oppimisalustoista keskittyy yksisuuntaiseen sisällönjakeluun, mutta Howspace tarjoaa valmentajalle mahdollisuuden helpottaa osallistujien välistä vuorovaikutusta ja tuoda sosiaalisen oppimisen koulutuksen keskiöön. Sosiaalisen median kaltainen ympäristö tekee työskentelystä ja yhteisestä reflektoinnista helppoa ja kiinnostavaa ja sitouttaa osallistujia yhteiseen oppimiseen.

Tue yhteistyötä prosessin kaikissa vaiheissa

Voit käyttää Howspacea ennen valmennusohjelmasi alkua auttaaksesi osallistujia tutustumaan tavoitteisiin tai kertomaan lisää odotuksistaan tai lähtötasostaan. Kun kokonaisuus on käynnissä, voit luoda keskusteluja ja tehtäviä, ladata sisältöä tai varata erillisiä valmennustuokioita vaikuttavuuden parantamiseksi. Jaksottamalla oppimista autat osallistujia keskittymään ja oppimaan vaiheittain sekä syvennät sitoutumista kokonaisuuteen.

Anna osallistujille vapaus vaikuttaa oppimisaikatauluun

Yksi perinteisten oppimisohjelmien suurimmista haasteista on, että kokonaisten koulutuspäivien aikataulutus ja kalenteriin sovittaminen voi olla mahdotonta. Howspace antaa sinulle vapauden valita, milloin ja millaisessa ympäristössä oppiminen on mahdollista. Howspace antaa osallistujille mahdollisuuden liittyä oppimisprosessiin milloin vain, missä vain ja millä laitteella tahansa.

Miten Howspacea voidaan hyödyntää?

Howspace - Oppiminen

Työntekijöiden perehdytys

69% työntekijöistä pysyy töissä organisaatiossaan kolme vuotta, jos heidän kokemuksensa perehdytyksestä on onnistunut. Näin ollen oppimisesta on tärkeää tehdä keskeinen prioriteetti jo heti alusta alkaen. Koska Howspace-alusta tekee oppimisesta sosiaalista, kollegat voivat saada inspiraatiota ja jopa mentoroida toinen toisiaan. Oppimisen ei pidä kuitenkaan loppua perehdytyksen jälkeen.

Howspace - Oppiminen

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen

94% työntekijöistä työskentelisi omassa organisaatiossaan pidempään, jos organisaatiot panostaisivat oppimiseen. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen on selkeä kilpailuetu. Kun oppimisesta tulee prioriteetti, työntekijät ovat valmiita työskentelemään entistä kovemmin, oppimishalu kasvaa ja työntekijöiden työurat yrityksessä pidentyvät.

Howspace - Oppiminen

Myynnin tuki

Alle puolet yrityksistä tarjoaa myyjilleen koulutusta perehdytysjakson jälkeen. Kuitenkin ne, jotka huolehtivat myyjien jatkokoulutuksesta, saavat 34% ensimmäisen vuoden myyjistään toimimaan tehokkaammin ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Howspacen avulla voit rakentaa koulutusohjelmasi verkkoon ja saada myyjäsi myymään yhä nopeammin. Erinomaiset myyntiluvut pysyvät helpommin yllä, kun niitä seurataan yhteisesti, yhdessä paikassa. Voit käyttää Howspacea myös myyntimateriaalien suunnitteluun ja tuottamiseen tai kannustaessasi myyjiä keskinäiseen kilpailuun ja kokemusten jakamiseen.

Howspace - Learning

Sisäiset tai verkostomuotoiset koulutusohjelmat

Tarjoa asiakkaillesi, jäsenillesi tai yhteistyökumppaneillesi kokemus vuorovaikutteisesta koulutusohjelmasta, johon he voivat osallistua mistä ja milloin tahansa. Näin teet heistä tuotteidesi ja palveluidesi asiantuntijoita. Samalla voit rakentaa brändillesi ja toiminnallesi uskollisuutta ja saada verkostosi tukemaan yrityksesi toimintaa myös tulevaisuudessa. Asiakkaiden osallistaminen yhteiseen tuotekehittämiseen parantaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Miksi Howspace?

Monipuolinen, tekoälypohjainen keskustelu

Howspacessa keskustelu menee pikaviestintää syvemmälle. Fasilitaattorilla on Howspacessa mahdollisuus aidosti ohjata keskustelua. Fasilitaattorivetoiset chat-ominaisuudet helpottavat reflektointia, tavoitteiden asettamista, edistyksen seuraamista, vertaisarviointia, tiimityötä, ohjausta ja paljon muuta. Tämän lisäksi Howspacen AI-klusterointi ominaisuudet mahdollistavat keskustelun analysoinnin ja tärkeimpien aiheiden ja teemojen tunnistamisen yksinkertaisesti.

Jatkuvaa sitoutumista monimuoto-oppimisesta

Monimuotoisessa oppimisessa yhdistyvät verkko-, kasvokkais ja itseohjautuva oppiminen. Monimuotoinen oppiminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oppimispolun pienissä osissa, joissa sisältö ja tehtävät toimitetaan osallistujille sopivankokoisina ja helposti ymmärrettävinä paloina. Nämä oppimisen tukemisen keinot ovat Howspacen toiminnan keskiössä. Jakamalla koulutusohjelman pidemmälle aikajaksolle, saat aikaan entistä suurempia ja kestävämpiä vaikutuksia.

Joustava ja helppokäyttöinen

Howspace-työtiloja on helppo luoda, eikä minkäänlaista koodausosaamista tarvita. Raahaa ja pudota eri sisältöjä, eli widgetejä, luodaksesi keskusteluja, äänestyksiä, kyselyjä, tehtäviä ja paljon muuta. Sosiaalinen oppimisalustamme on intuitiivinen, eikä se vaadi pitkällistä kouluttautumista. Howspace-työtiloissa voit helposti erotella käyttäjäryhmät ja personoida oppimispolut tai rajata sisältöä tai keskusteluja vain ylläpitäjille ja tietyille käyttäjäryhmille.

Miten Howspace toimii

Luo hälytön tila

Luo oma työtila oppimisohjelmaasi varten yksinkertaisella ja intuitiivisella raahaa ja pudota -toiminnolla. Hälyttömässä työtilassa osallistujat voivat keskittyä täysillä omaan oppimisprosessiinsa. Voit halutessasi luoda työtilaan useita eri sivuja ja ohjata ohjata osallistujan polkua aiheiden tai käyttäjäryhmien mukaan. Ajattele, että pystyt rakentamaan oman oppimissivustosi täysin haluamallasi tavalla ilman monimutkaista koodausta.

Seuraa edistymistä & varaa kohtaamisaikoja

Tue oppimista ja seuraa yksilöiden oppimisprosessia yksilöityjen tehtävien ja kokeiden avulla. Voit myös parantaa oppimiskokemusta pienryhmäaktiviteeteilla tai kahdenkeskisillä coaching-tuokioilla. Howspacesta löydät myös Varaus-ominaisuuden, jonka avulla osallistujat voivat varata vapaiden aikojen listauksesta itselleen sopivimman ajan tapaamiselle.

Analysoi keskusteluja tekoälyn avulla

 Kun olet valmis tekemään johtopäätöksiä tietystä keskustelusta, voit hyödyntää keskustelujen analysointiin Howspaceen rakennettuja, tekoälypohjaisia klusterointiominaisuuksia. Valitse keskustelu ja Howspace luo välittömästi lyhyen tiivistelmän, klusterin, sanapilven tai tunneanalyysin tärkeimmistä aiheista tai vastauksista.

Ohjaa oppimisprosessia aktiivisen dialogin avulla

Howspacen avulla voit helpottaa reaaliaikaista keskustelua tuomalla rinnalle erilaisia työskentelytapoja: keskusteluja, kyselyitä, äänestyksiä tai muita aktiviteetteja. Ylläpitäjät voivat piilottaa keskusteluja tai antaa tarkempia jatko-ohjeistuksia vastausten perusteella. Voit myös lähettää osallistujille sähköpostia suoraan Howspace-palvelusta, jos sinun täytyy muistuttaa heitä kommentoimaan tai antamaan panoksensa yhteiseen tekemiseen.

Mittaa sitoutumista & kehitä palautteen perusteella

Yhteistyö on aina kaksisuuntaista. Howspacen avulla voit pyytää palautetta ja kehittää prosessiasi osallistujien kokemusten, kommenttien ja tykkäysten perusteella. Tämä voidaan toteuttaa useilla eri Howspace widgeteillä:

 • Äänestykset ja kyselyt
 • Tsekkaus – Käytä tätä widgettiä luodaksesi nopeita kysymyksiä, joilla testaat osaamista tai opetat käyttäjille uutta tietoa.
 • Pulssi – Mittaa yrityksesi “sykettä” luomalla kysymyksiä, joihin voit kerätä vastauksia toistuvasti seurataksesi sitoutumista, edistymistä sekä ohjelmasi tehokkuutta.

Tuo ja jaa sisältöä

Jaa kaikenlaista sisältöä: tekstiä, kuvia, videoita, PDF-dokumentteja, esitelmiä tai muita tiedostoja. Howspacesta löydät myös Upotus-widgetin, jonka avulla voit tuoda työtilaan kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä verkosta.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

“Kaiken toimintamme lähtökohtanamme on kokeileva ja muotoutuva oppiminen. Ennakkoarviointien sijaan keskitymme tiettyihin, osallistujille keskeisiin teemoihin ja vertaisoppimiseen. Howspacen filosofia ja meidän lähestymistapamme oppimisen muotoiluun kytkeytyvät vahvasti toisiinsa.”

Annie_Perrin
Annie Perrin
Partner, Leaders’ Quest
“Howspacen avulla Voit rakentaa oppimisprosessillesi oman verkkosivuston todella nopeasti. Vain mielikuvitus on rajana. Pyydämme vain asiakkaitamme kertomaan, mitä he haluavat, ja me rakennamme sen. Olemme kyenneet vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin Howspacen avulla joka kerta.”


Brian_Simms
Brian Simms
Director of Digital Content & Learning Services, Learning Tree

Yritykset maailmanlaajuisesti luottavat Howspaceen

 • Leaders' Quest
 • Learning Tree International
 • lighthouse9-logo
 • eagles-flight-logo
 • Tieto
 • Basware
 • E-on
 • implement_logo-howspace

Kokeile Howspacea jo tänään

Jos olet valmis aloittamaan Howspace-käytön heti, aloita ilmainen kokeilujaksosi jo tänään. Samalla pääset mukaan tuhansien Howspace-käyttäjien verkostoon ja näet, miten alusta voisi palvella juuri sinua!