<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

KONE

Hissiyhtiö Koneen kulttuurin ytimessä henkilöstö: ”Uusissa arvoissa kuuluu ihmistemme ääni!”

KONE tiivistettynä:
Organisaatiomuoto: Suuryritykset
Käyttötavat:
Organisaation kehittäminen

Haaste

Kone Oyj:n arjen tekemisen ytimessä ovat yrityksen arvot, jotka ohjaavat päivittäistä työtä ja kehittämistä. Koneen Head of Culture Journey, KTT Lotta Vuoristo tiimeineen, oli juuri aloittanut yrityskulttuurin kehittämisen ja organisaation arvojen päivittämisen, kun koronapandemia pakotti henkilöstön etätöihin. Ilman pandemiaakin virtuaalisen toimintatavan löytymisellä olisi ollut suuri merkitys, jotta henkilöstön laaja osallistaminen yhteiseen tekemiseen eri maista ja toimipisteistä olisi ollut mahdollista.

Ratkaisu

Howspace tuki Konetta kulttuurin uudistamisen matkalla ja arvotyössä. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin muutama sata henkilöstön jäsentä yli 60 000 työntekijän joukosta ympäri maailmaa. Kaikilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja yhteiskehittämiseen virtuaalisesti Howspacen avulla. Howspacen avulla arvotyöhön saatiin mukaan ihmisiä Koneen kaikilta geografisilta alueilta. Keskusteluihin osallistui paljon ihmisiä, joiden kanssa oli aiemmin ollut haasteita synnyttää yhteistyötä ilman lähikohtaamista.

Tulokset

  • Virtuaalinen työskentely toi yhteen kollegat ympäri maailmaa: Osallistujat jakoivat Howspacessa valokuvia etätyöarjestaan, mikä kasvatti yhteisöllisyyden tunnetta ja rohkaisi ihmisiä kannustamaan ja tukemaan toisiaan pandemian aikana.

  • Yksilöiden kuuleminen lisää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta: Työntekijöiden aktiivisuus Howspace-alustalla todisti, että organisaatiossa oli jo ennestään vahva yhteisöllisyyden kulttuuri, jonka pohjalta oli helppo lähteä rakentamaan uutta.

  • Työn uudelleenmuotoilu kantaa pitkälle: Digitaaliset työskentelytavat ovat nyt luonnollinen osa niin Koneen, kuin monen muunkin organisaation arkea. Vaikka pandemiatilanne on jo helpottunut, eivät uudet, opitut työnteon tavat ole katoamassa mihinkään.
Lotta Vuoristo Kone

Jatka lukemista...

Maailman johtava hissejä ja liukuportaita valmistava Kone Oyj on yhteisöllisen kulttuurinrakentamisen edelläkävijä. Arjen tekemisen ytimessä ovat yrityksen arvot, jotka ohjaavat päivittäistä työtä ja kehittämistä.

Koneella on käynnissä kattava kulttuurin kehittämisohjelma, jonka keskiössä ovat henkilöstön kuuleminen ja arjen tarinoiden esiin tuominen. Osana aktiivista kulttuurin kehittämistä myös organisaation arvot päivitettiin. Koneen Head of Culture Journey, KTT Lotta Vuoristo iloitsee nyt siitä, miten hyvin uudet arvot ovat juurtuneet osaksi organisaation arkea.

”Meillä todella on arvot, joissa kuuluu ihmistemme ääni, ja jotka henkilöstömme oikeasti muistaa. Uskon, että uudistetut arvot on otettu näin hyvin omaksi siitä syystä, että niiden rakentamisessa on käytetty henkilöstöllemme tärkeitä ja ominaisia termejä, joita he käyttävät puhuessaan työstään Koneella.”

Vuoristo ei pidä arvojen nopeaa juurtumista itsestäänselvyytenä globaalissa, 60 000 hengen organisaatiossa.

”Arvot on otettu meillä todella lämpimästi vastaan, ja palaute on ollut kuukausitasolla kautta linjan erinomaista. Ihmiset sanovat, etteivät enää edes muista, mitä vanhat arvomme olivat.”

Vuoristo pitää tulosta sikälikin hienona, että arvojen lanseeraamisesta on vasta alle vuosi.

”Tuohon väliin meillä on mahtunut myös esimerkiksi strategianvaihdos ja tilinpäätöksen kasaaminen. Arvojen ympärille rakennettu viestinnällinen kokonaisuus on selvästi ollut todella onnistunut. Lisäksi sillä on ollut iso vaikutus, että olemme saaneet kokonaisuudesta henkilöstömme näköisen.” 

Pandemia vauhditti virtuaalisten työskentelytapojen kokeilua kulttuurinmuutoksen tukena

Kone aloitti Vuoriston tiimin johdolla arvotyönsä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti juuri, kun Covid-19-pandemia laittoi matkustamiset pannaan ja henkilöstön etätöihin.

”Korona iski samaan aikaan arvotyömme liikkeellelähdön kanssa. Ilman sitäkin meidän olisi ollut mahdotonta osallistaa henkilöstöämme eri maista ja toimipisteistä näin laajasti mukaan yhteiseen tekemiseen, mutta pandemian myötä virtuaalisen toimintatavan merkitys kasvoi entisestään.” 

Howspace tuki Konetta kulttuurin uudistamisen matkalla ja arvotyössä. Mukaan otettiin ensimmäisessä vaiheessa täsmäotannalla muutama sata henkilöstön jäsentä ympäri maailmaa.

”Lisäksi kaikki 60 000 työntekijäämme otettiin mukaan kulttuurityöhön normaalien, vuosittaisten organisaatio- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyjen kautta,” Vuoristo avaa.

”Howspacen avulla saimme arvotyöhön mukaan ihmisiä kaikilta geografisilta alueiltamme. Keskusteluihin osallistui myös paljon ihmisiä, joiden kanssa meillä on ollut aiemmin haasteita yhteistyön ja keskustelun synnyttämisessä ilman, että olemme matkustaneet paikanpäälle ja konkreettisesti tehneet töitä yhdessä. Kaikki olivat todella innokkaita ja aktiivisia.”

Howspace tuki Konetta kulttuurin uudistamisen matkalla ja arvotyössä. Mukaan otettiin ensimmäisessä vaiheessa täsmäotannalla muutama sata henkilöstön jäsentä ympäri maailmaa.

Virtuaalinen työskentely toi yhteen kollegat ympäri maailmaa

Vuoriston mukaan keskeisenä haasteena arvotyön rakentamisessa oli saada näkyviin aitoja kokemuksia, tarinoita ja tunnelmapaloja. Lisävärejä ja -nyansseja haettiin vapaaehtoisilta prosessin edetessä.

”Pyysimme osallistujiamme esimerkiksi lähettämään valokuvia arjestaan, ja ajattelin aluksi, ettei niitä juurikaan tulisi. Todellisuudessa monet lähettivätkin otoksiaan: Osa oli maski päässä työmaalla, osassa kuvista näkyi lapsia syömässä aamiaista työpöydällä olevan koneen vieressä. Kuvilla ei haettu hyväksyntää johdolta, vaan niitä haluttiin aidosti jakaa kollegoiden kesken.”

Keskustelukuhina osoitti Vuoriston mukaan, että organisaatiossa eli jo vahva ja yhteisöllinen kulttuuri, jonka päälle oli hyvä luoda uutta.

”Ihmiset kannustivat ja tukivat toisiaan positiivisesti. Osallistamisen malli oli selvästi meillä jo sisäsyntyisesti olemassa, vaikkei kokemusten jakaminen vielä ollutkaan aiemmin näkynyt näin laajasti.”

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen: Yksilöiden kuuleminen lisää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta

Vuoristo näkee digitaalisten työtapojen tulleen osaksi Koneen – kuten muidenkin organisaatioiden – jokapäiväistä arkea. Vaikka pandemiatilanne alkaisikin pian helpottaa, eivät uudet, opitut työnteon tavat ole katoamassa.

”Henkilöstön äänten kuulemisen ja osallistamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, eikä digitaalisten työskentelytapojen yleistyminen johdu vain ohimenevästä pandemiasta. Maailmanlaajuisen trendin mukaan yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemisen teemat ovat kasvussa.

”Virtuaaliset työskentelytavat edistävät lisäksi tasa-arvoisuutta, kun analyysien luomisessa eivät ole pelissä ainoastaan ihmisen näpit, vaan tekoäly voi tukea keskustelujen analysointia. Koen, että Howspace todella antaa yksilölle mahdollisuuden vaikuttaa ja olla osana päätöksentekoa.” 


Jokainen organisaation muutos- tai kehittämisprosessi on mahdollista viedä virtuaalisessa ympäristössä läpi tehokkaasti ja vaikuttavasti. Haluatko kuulla lisää esimerkkejä ja kokemuksia? Lataa maksuton oppaamme organisaation kehittämisestä!

Lataa tästä organisaation kehittämisen oppaamme

 


Inspiroiduitko?

Kokeile Howspacea ilmaiseksi! Saat käyttöösi kaikki toiminnallisuudet 30 päivän ajaksi.

ALOITA ILMAINEN KOKEILU

Where Collaborative Impact happens