<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: “Kestävä muutos etenee alhaalta ylöspäin”

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tiivistettynä:
Organisaatiomuoto: Julkinen sektori
Käyttötavat:
Organisaation kehittäminen

Haaste

Keusote eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä aloitti uuden hyvinvointialueen muodostamisen yhdessä tulevaan hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden ja kuntien toimintojen kanssa. Organisaation ollessa vasta rakentumassa tarvittiin keinoja luoda yhteistä ymmärrystä muutoksesta. Ihmiskeskeisen organisaatiokulttuurin kehittymistä haluttiin tukea jo varhain.

Ratkaisu

Howspace on keskeisessä roolissa hyvinvointialuesiirtymässä. Alustaa hyödynnetään muutosviestinnässä, organisaatiokulttuurin muotoilussa ja strategiatyössä. Tutustuminen ja yhteisen, osallistavan kulttuurin luominen on hyvässä vauhdissa jo ennen varsinaisen organisaation muodostumista. Howspace-alustalla käyty muutoskeskustelu on läpinäkyvää ja jatkuvaa. Yhteiskehittämisen ansiosta organisaation strategiasta on alkanut muotoutua tekijöidensä näköinen, mikä sitouttaa koko henkilöstön kulkemaan kohti yhteisiä päämääriä.

Tulokset

  • Vahvasti yhteisen ymmärryksen äärellä: Erillisistä sähköpostiketjuista ja loputtomista, yksittäisistä palavereista koostuva keskustelu siirrettiin Howspaceen kaikkien nähtäville. Muutosajattelu kehittyy jatkuvassa, läpinäkyvässä vuorovaikutuksessa samanaikaisesti ja asynkronisesti. Erilaiset näkökulmat lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja helpottavat päätöksentekoa.

  • Rajat ylittävää, osallistavaa yhteiskehittämistä: “Howspace-alustan ansiosta organisaatioiden sisäiset – esimerkiksi hierarkian tai palvelualueiden mukanaan tuomat – rajat on saatu murrettua," iloitsee Keusoten henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Saarikoski. “Vielä merkittävämpää on, että organisaatiorajat ylittävä yrityskulttuurin muovaaminen ja vaikuttava yhteistyö on saanut alkunsa,” Saarikoski jatkaa.

  • Perinteinen strategia-ajattelu kuuluu menneisyyteen: “Strategiatyöhön hyödynnämme rullaavaa muutosprosessimallia, joka tekee matkasta ja prosessin keskeneräisyydestä näkyvää. Ensivaiheessa järjestimme kaikille avoimen avainhenkilöhaun, jolla kokosimme yhteen 100 muutosorientoitunutta aktiivia pohtimaan strategiakeskustelun kehyksiä Howspace-alustalle. Heti seuraavassa vaiheessa laajensimme osallisuuden kehää. Kestävä muutos etenee alhaalta ylöspäin,” avaa hyvinvointialuesiirtymää tukevan Humap Consultationin Matti Hirvanen.
Ville Saarikoski, Keusote & Matti Hirvanen, Humap

Inspiroiduitko?

Kokeile Howspacea ilmaiseksi! Saat käyttöösi kaikki toiminnallisuudet 30 päivän ajaksi.

ALOITA ILMAINEN KOKEILU

Where Collaborative Impact happens