<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

TOP5: Muutosjohtamisen trendit tulevana vuonna

Kirjoittajalta Ilkka Mäkitalo on Aug 13, 2018 11:11:27 AM , updated on lokakuuta 13, 2021

If you'd like to read the story in English, please click here.

Minulla on ilo tavata työssäni vuosittain satoja erilaisten yritysten edustajia ympäri maailman. Kohtaamiset jalostavat ajattelua, ja parinkymmenen konsulttivuoden aikana minulle on kertynyt aika hyvä vainu hiljaisten signaalien ja trendien tunnistamisesta.

Kesälomilta töihin palaaminen vie mieleni jälleen viime keväisiin New Yorkin matkoihini ja tulossa oleviin Yhdysvaltain käynteihimme. Nuo matkat innostivat minut listaamaan viisi havaintoani siitä, mitkä ovat tulevan syksyn – ja lukuvuoden – suurimmat trendit alallamme. 

1. Muutosprosesseista jatkuvaan kehittämiseen

Muutosjohtaminen nähdään etenkin Yhdysvalloissa prosessina, jolla on alku, keskikohta ja tavoitteiden mukainen loppu. Tämän toimintamallin rinnalle on noussut transformaatio eli jatkuva kehittyminen.

Yritykset ovat valmiita ostamaan hienon suunnitelman sijasta aidon muutoksen, jossa suunta on karkeasti selvillä, mutta työyhteisö löytää reitin sinne yhdessä. Transformaatiossa ei ole yhtä oikeaa tavoitetta vaan lopputulos elää oppimisen myötä. Kirjoitin transformaatiosta aiemmin tänne.

2. Muutoksen tekeminen on fasilitointia

Tämä tärkeä ja tunnistettava trendi linkittyy olennaisesti edelliseen. Kyse on siitä, että pelkkä oman osaamisen arvostaminen ei enää riitä. Fasilitaattorin ajattelutapa menee pelkkiä keinoja syvemmälle. Osaat puhutella ihmiset mukaan prosesseihin ja hoitaa itse prosessia arvostavasti. Ytimessä on ajatus siitä, että luot ihmisille edellytykset motivoitua ja sitoutua työhönsä.

3. Digitalisaatio menee loikkien eteenpäin

Asiat, jotka ovat olleet pitkään visioita, muuttuvat nyt käytännöiksi. Digitalisaatio on yksi näistä.

Ihmiset on saatava aidosti mukaan ja päätökset syntyvät yhteisöllisesti. Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaiset ja läpinäkyvät prosessit.

Digitaalisuuteen siirtyminen käy muita nopeammin maissa, joissa kulttuurinen pohja on luotu jo analogisesti – kuten Pohjoismaissa. Siellä, missä perinteiset hierarkiat vielä elävät, muutos tapahtuu digivetoisesti. Näin kävi esimerkiksi, kun kehittyvät maat siirtyivät suoraan matkapuhelinverkkoon ja harppasivat internetiin. Sama tulee tapahtumaan yrityskulttuureissa. Yhteisöt rakentuvat reaaliaikaisen teknologian ja uudenlaisten kommunikaatiokäytäntöjen varaan.

4. Verkosto ratkaisee muutoksen onnistumisen

Tämä trendi on eri maissa vähän eri vaiheissa. Työelämän murros mahdollistaa nyt sen, että syntyy yksilökeskeisiä mutta verkostoituneita toimintamalleja. Muutosmatkalle ollaan valmiita ottamaan mukaan myös konsultteja, asiantuntijoita ja muita ajattelukumppaneita, jopa globaalilla tasolla.

Esimerkiksi Ruotsissa pienet ja keskikokoiset konsulttifirmat ovat kilpailutuksissa vaikeuksissa, koska ne eivät pysty tarjoamaan kustannustehokkaasti palvelujaan samaan tapaan kuin yksittäiset konsultit. Tämä trendi polarisoi markkinaa, kun jäljelle jäävät valtavan isot talot sekä yksittäiset toimijat.

5. Vuorovaikutustavat monipuolistuvat 

Sosiaalisen median rooli on jo nyt meidän elämässämme merkittävä. Siitä huolimatta siihen liittyvää kokemusta, osaamista ja näkemystä hyödynnetään työelämässä todella vähän. Tapamme hoitaa vuorovaikutusta omissa verkostoissamme ja työelämäyhteyksissä eroavat kuin yö ja päivä.

Tämä tulee esille esimerkiksi vuorovaikutuksen läpinäkyvyydessä. Jatkuva viestintä ja jakaminen ovat työyhteisössä keskeisiä luottamuksen rakentamisen elementtejä. Silloin ei synny tyhjiöitä, jotka perustuvat olettamuksiin ja tulkintoihin. 

Läpinäkyvä työkulttuuri keventää rakenteita ja raportointia, kun kaikki tekeminen on näkyvillä. Emme myöskään tarvitse samanlaista johtamistapaa kuin ennen, vaan koordinointia ja kytkeytymistä. Organisaation rakenteista tulee helposti fiksun toiminnan esteitä, jos ne eivät mukaudu ihmisten kykyyn toimia itseohjautuvasti yhdessä.

Hyvä uutinen on se, että ihmisillä on valmius kehittää vuorovaikutustapojaan heti, kun organisaatioilla on halu ja hyvät välineet siihen. Paremmat ja monipuolisemmat keinot olla tekemisissä toistemme kanssa tarkoittavat parempaa bisnestä ja toimintaa kaikille.