<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Ihmiskeskeinen transformaatio: Mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on väliä?

Kirjoittajalta Hanna Liimatainen on Dec 14, 2021 1:25:13 PM , updated on lokakuuta 19, 2022

Ihmiskeskeisen transformaation käsite on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta johtajien on ollut vaikea edistää transformaatiota käytännössä. Etä- ja asynkronisen työn lisäännyttyä ihmisten osallistamisesta transformaatioprosessiin on tullut helpompaa, kun osallistujat voidaan kutsua mukaan paikasta ja ajasta riippumatta.

Mutta mitä ihmiskeskeinen transformaatio itse asiassa tarkoittaa? Miksi se on erityisen tärkeää nyt ja kuinka sitä voidaan johtaa?

Mitä ihmiskeskeinen transformaatio tarkoittaa?

Ihmiskeskeisen transformaation määrittämiseksi on hyvä ensin tarkastella termejä erikseen. Ihmiskeskeisyydellä tarkoitamme ihmisten—heidän arvojen, ajatusten ja kokemusten—nostamista keskiöön. Transformaatiossa taasen on kyse jatkuvasta käyttäytymisen muutoksesta sekä yksilön ja yhteisön ydinuskomusten ja toimintatapojen uudistamisesta haluttujen tulosten aikaansaamiseksi. Transformaatio kytkeytyy koko organisaation tulevaisuuteen, sekä sen ympäristön, työntekijöiden ja sidosryhmien muuttumiseen.

Näin ollen ihmiskeskeinen transformaatio tarkoittaa ihmisten kutsumista olennaiseksi osaksi transformaatioprosessia. Transformaatiota ei johdeta organisaation ylimmästä johdosta käsin, vaan koko henkilöstö on syytä kutsua mukaan jakamaan ajatuksiaan ja oivalluksiaan sekä tulemaan kuulluiksi.

Jokainen transformaatio tapahtuu tietyssä kontekstissa ja kulttuurissa. Ihmiskeskeisellä lähestymistavalla voidaan samalla kehittää organisaation kulttuuria keskittymään entistä enemmän ihmisiin.

Martin_circular

 

“Uskon, että onnistunut transformaatio ja muutos ovat ensisijaisesti sosiaalisia prosesseja, jotka rakentuvat dialogille ja yhteiselle tekemiselle. Prosessi, jossa ihmiset voivat luoda jotain uutta yhdessä ja kokea yhteistyön iloa. Ihmiskeskeinen lähestyminen asettaa johtajat enemmänkin fasilitaattorin asemaan perinteisen muutosjohtamisen sijaan – ohjaamaan keskustelua, tekemään yhteenvetoja ja vetämään johtopäätöksiä."keskustelun

  Martin Aldergard, Senior Partner, ENPEO Consulting Co., Ltd.

Miksi ihmiskeskeinen transformaatio on tärkeää?

Jos haluat, että mikä tahansa transformaatio- tai muutosprosessi onnistuu, sinun tulee kutsua ihmiset osaksi kokonaisuutta.

Ihmisillä on tarve tulla kuulluiksi. Meillä on taipumus ja halu jakaa syvimpiä ajatuksiamme ja oivalluksiamme. Jos voit johtajana tukea tätä tarvetta, transformaatioprosessi on aina onnistuneempi kahdesta syystä: 1) Kun otat ihmiset mukaan matkalle kanssasi, tulet kohtaamaan vähemmän muutosvastarintaa, ja 2) Kun kutsut ihmisiä jakamaan heidän ainutlaatuisia näkökulmiaan, saat parempia ja laaja-alaisempia ideoita ja teet tilaa innovaatioille.

Kuinka sitten voit rohkaista ihmisiä sanomaan avoimesti mitä he todella ajattelevat? Rakenna luottamuksellinen ilmapiiri ja vahvista psykologisen turvallisuuden tunnetta. Näin pystyt ehkäisemään sitä, että ihmiset eivät ainoastaan jaa ajatuksiaan käytäväkeskusteluissa, jotka tulevat harvemmin koordinoiduksi koko organisaatiossa ja joita johtajat eivät useinkaan kuule.

Johtaja ajautuu helposti arjen johtamistyössä sen verran kauas henkilöstöstään, että ihmisten ei ole helppoa puhua huolenaiheistaan johdolle tai johdon läsnäollessa. Mutta vain kuuntelemalla ja huomioimalla työntekijöiden arjen huolia voit saada ihmiset mukaan transformaatioon ja uudistamaan kulttuuria haluttuun suuntaan.

Vahvistaaksesi luottamusta, kiinnitä huomiota läpinäkyvyyteen kaikissa transformaatioprosessin vaiheissa. Älä pyydä työntekijöitäsi vastaamaan kyselyyn jos vain jaat tulokset kolme kuukautta myöhemmin, etkä ota päätöksissä huomioon heidän vastauksiaan. Sen sijaan varmista, että työntekijät ymmärtävät, että päätökset tehdään yhdessä heidän vastaustensa perusteella.

Rik_circular-1

 

”Kun ryhmässä luodaan voima aistia, ajatella ja toimia yhdessä, vuoretkin liikkuvat. Systeemiajattelu ja teknologia yhdessä sytyttävät seuraavan askeleen ihmiskeskeisessä transformaatiossa. Howspace tekee tästä toimivaa ja hauskaa.”

Rik Berbe, Change Guide & Workshop Facilitator at ChangeLabs

 

Mitä eroa on muutosjohtamisella ja ihmiskeskeisellä transformaatiolla?

Muutosjohtaminen on tyypillisesti keskittynyt enemmän halutun lopputuloksen tavoitteluun ja siinä on selkeästi määritelty kokonaisuudelle aikataulu ja päätepiste. Transformaatiossa puolestaan tärkeintä on yhdessä rakennettu matka.

Transformaatiossa on tärkeää tietää matkan tarkoitus ja se, mitä yhdessä yritetään saavuttaa, mutta lopullista tulosta ei ole tarpeen ennustaa. On tärkeää, ettet ole liian varma mikä transformaation lopputulema on. Itse asiassa, jos tiedät jo tarkkaan mitä transformaatiossa pitäisi tapahtua, ei prosessia kannata edes aloittaa. Transformaatio on luonteeltaan kokeellista—voit tehdä erilaisia kokeiluja ja katsoa mihin ne vievät. Sen sijaan, että keskittyisit lopputulemaan, keskity siihen, kuinka hyvin olet kehittynyt ja pystynyt tekemään asioita eri tavalla.

Siinä, missä muutos voi olla pientä ja asteittaista, transformaatio tapahtuu puolestaan suuremmassa mittakaavassa ja on usein merkittävämpää. Sen sijaan, että rakennat transformaatioprosessille aikataulun, voit luoda tarkastuspisteitä, joissa tunnistetaan kuinka asiat ovat kehittyneet. On hyvä oppia kokeiluista jatkuvasti ja johdatella uusien oppien ja kokeilujen perusteella transformaatioprosessia eteenpäin, haluamaasi suuntaan.

CHANGE_VS_TRANSFORM_GRAPH_v2_FI

Millaista osaamista ja millaisia taitoja ihmiskeskeisen transformaation johtaminen vaatii?

  • Uteliaisuus: Ole aidosti utelias muiden ihmisten ajatuksista, mielipiteistä ja kokemuksista.
  • Aktiivinen kuuntelu: Kuuntele huolellisesti mitä ihmiset sanovat ja yritä ymmärtää mitä heillä on mielessään.
  • CDE-malli: Voit käyttää CDE mallia (container, differences, exchanges) transformaatioprosessin johtamisessa. Kysy itseltäsi seuraavia malliin kuuluvia kysymyksiä: Olemmeko tietoisia mihin suuntaan olemme menossa? Mikä pitää kaikki yhdessä matkan aikana? Onko ryhmämme tarpeeksi monimuotoinen, jotta saamme mukaan erilaisia näkökulmia? Onko meillä tarpeeksi mahdollisuuksia muuttaa ajatuksiamme?

Riitta_Hyppanen_circular

”World Economic Forumin mukaan aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat ovat sijalla kaksi vuoden 2025 keskeisimpien työelämätaitojen Top10-listalla. Luokkahuoneopetuksesta on vielä pitkä matka tiimi- ja itseohjautuvaan oppimiseen sekä digitaaliseen yhteiskehittämiseen. Ihmiskeskeinen transformaatio voisi olla täydellinen ratkaisu niihin haasteisiin, joita tulevaisuuden taitojen opettelussa tulee vastaan.”

Riitta Hyppänen, valmentaja, toimitusjohtaja, CM & HR Consulting Oy

Ihmiskeskeisen transformaation fasilitointi on tulevaisuuden taito

Olitpa sitten johtaja, joka tahtoo rakentaa parempaa yrityskulttuuria, tai työskentelitpä sitten organisaation kehittämisen tai ihmisten oppimisen parissa, kyky fasilitoida transformaatiota ihmiskeskeisellä tavalla auttaa sinua onnistumaan työssäsi.

Jos haluat oppia lisää ihmiskeskeisestä tavasta tai siitä kuinka edistää transformaatiota digitaalisesti, Howspacen Transformation Agent -ohjelma tarjoaa sinulle juuri näitä oppeja.

Transformation Agent -sertifiointiohjelmassa kehität taitoja ja käytäntöjä vaikuttavan muutoksen edistämiseen ihmiskeskeisesti ja digitaalisesti.

Lue lisää Transformation Agent ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan täällä.