<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Digitaalinen työkalu räjäytti konsultointi- ja koulutusmetodit – Case: Sovelto

Kirjoittajalta Hanna Liimatainen on May 24, 2017 2:34:05 PM , updated on lokakuuta 13, 2021

Click here to read the case story in English.

Sovelto on käyttänyt Howspacea kymmenissä erilaisissa koulutus- ja konsultointiprojekteissa. Kun ihmiset pystyvät nykyisin opettelemaan perusasioita itsenäisestikin, soveltaminen ja sekä virtuaalinen että fyysinen yhteistyö nousevat entistä arvokkaammiksi. Samalla kouluttautuminen ja konsultointikin muuttuvat luonteeltaan jatkuvammiksi ja osallistavammiksi. Howspace on mahdollistanut Soveltolle aiempaa monipuolisempia digitaalisia projekteja ja nostanut Sovelton roolia asiakkaidensa strategisena kumppanina.

pasi lehtiniemi copy.png

Vuonna 1999 perustettu Sovelto on keskittynyt henkilöstökoulutukseen ja konsultointiin, ja se kuuluu Suomen tunnetuimpiin koulutusyrityksiin. Niinpä henkilöstökouluttamisen ja konsultoinnin perinteiset käytännöt ja lainalaisuudet ovat yritykselle sen johtavan konsultin Pasi Lehtiniemen mukaan liiankin tuttuja.

”AIemmin tuskailimme, että perinteisillä metodeilla toteutettujen koulutusten vaikuttavuus tahtoi jäädä turhan ohueksi. Järjestettiin kenties parin päivän mittainen luokkamuotoinen tilaisuus, jota ennen ja jonka jälkeen ei tapahtunut oikein mitään. Väistämättähän siinä mietti niin palveluntarjoaja kuin asiakaskin, mikä koulutuksen todellinen vaikutus työntekoon pitkällä aikavälillä on,” Lehtiniemi pohtii.

Sovelto päätti kokeilla Howspacea koulutus- ja konsultointiprojektien osallistamisen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Työkalu brändättiin alusta lähtien nimellä Sovelto Space.

Sovelto Space on ollut käytössä jo kymmenissä erilaisissa asiakas-caseissa. Tähänastisten kokemusten perusteella Lehtiniemi kertoo useita esimerkkejä tavoista nostaa asiakasprojektien vaikuttavuus ja hyödyt uudelle tasolle. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana, hän naurahtaa.

  • Osallistujien aktivointi ennen projektia, sen aikana sekä projektin jälkeen. Sovelto Spacen avulla on onnistuttu aktivoimaan koulutukseen tai konsultointiprojektiin osallistuvia henkilöitä jo ennen varsinaisia tapaamispäiviä esimerkiksi alkukysymyksillä, videoilla tai keskusteluilla. Näitä on helppo lisätä työtilaan myös projektin kuluessa sekä sen jälkeen. Projekti pysyy mielessä varsinaista kestoaan pidempään ja juurtuu ihmisten välisten keskusteluiden kautta toimintaan.
  • Osallistujien keskinäinen keskustelu ja yhteistyö. Juuri osallistujien keskinäisen keskustelun aikaansaaminen on Lehtiniemen mukaan yksi onnistuneiden projektien suuria voittoja. Kun keskustelu ja kouluttautuminen ei ole enää pelkästään kouluttajavetoista, vaan lähtee syntymään ihmisten omista kokemuksista ja keskinäisestä yhteistyöstä, projektin vaikuttavuus nousee uudelle tasolle.
  • Workshop-hetkien vangitseminen. Lehtiniemi kertoo itse käyttävänsä mielellään perinteistä fläppitaulua ja piirtämistä koulutus- ja konsultointiprojekteissa, koska ne usein toimivat kasvokkain tapahtuvissa tilanteissa paremmin kuin digitaalisesti luetut tekstit tai kalvot. Lehtiniemi pitää myös tärkeänä, että luokkahuonetilanteissa piirretyt kuvat siirtyvät arkistomuotoon sellaisinaan. ”Kuviin, jotka on luotu yhteisissä tilanteissa ja ajan kanssa, kytkeytyy tunteita ja muistikuvia, jotka kannattaa taltioida sellaisinaan. Sovelto Spacessa se on hyvin helppoa.”
  • Kokonaan digimuotoinen koulutus. Lehtiniemi kertoo myös Sovelton ensimmäisestä kokonaan digimuodossa toteutetusta koulutusprojektista. Asiakkaalle järjestettiin koulutusohjelma, joka aloitettiin kaikille osallistujille samaan aikaan, mutta jonka kesto saattoi osallistujasta ja tämän tahdista riippuen olla 6 kuukautta tai puolitoista vuotta. Sovelto Space valjastettiin alustaksi, jonne kaikki materiaali taltioitiin hyvässä järjestyksessä, ja jossa säännöllisin väliajoin ’kokoonnuttiin’ tiettyjen teemojen ympärille. Kukin osallistuja sai edetä omaan tahtiinsa, mutta alusta tuki kaikkien prosessia yhtä lailla, ja kaikki saivat saman ’läsnäolon’ kokemuksen.
  • Uusien työntekijöiden perehdytys ja sisäänajo. Lehtiniemi kertoo myös asiakas-casesta, jossa Sovelto Space on ollut suurena apuna lyhyessä ajassa runsaasti työntekijöitä palkanneen yrityksen henkilöstön perehdytysprosessissa. Sovelto Spaceen on koottu paljon hyödyllistä tietoa työntekijöiden uudesta työpaikasta, mutta se on toiminut myös hyvänä yhteistyö- ja keskustelukanavana ihmisille, joita kokemus uudesta työpaikasta ja työkavereista yhdistää.
  • Markkinointikanava ulkopuoliselle kumppanille. Soveltolla on kokemuksia myös koulutuskokonaisuuksien järjestämisestä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Tällöin Sovelto Space – sen lisäksi että on toiminut projektin yhteistyö-, dokumentointi- ja jakelukanavana projektitiimille – on lisäksi tarjonnut oman osion kumppanin esittelylle. Tämä on tarjonnut projektiin osallistujille helpon kanavan saada lisätietoa kumppanista sekä tietenkin kumppanille tavan kertoa itsestään relevantille yleisölle.

Koulutusbudjettikeskustelusta liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen

Pasi Lehtiniemi summaa, että aiemmin asiakkaiden kanssa keskusteltiin herkästi vain yksittäisistä koulutus- ja konsultointipäivistä sekä näiden kustannuksista. Sovelto Space on projektien laajentuneen keston ja vaikuttavuuden myötä tuonut keskusteluihin aimo annoksen strategista otetta.

”Parin päivän koulutusta tai pikkuprojektia käsitellään yleensä hyvinkin operatiivisena asiana, vaikka itse aihe olisi strateginenkin”, Lehtiniemi kuvailee. ”Mutta kun digitaalinen alusta tekee mahdolliseksi tärkeän asian pitkäkestoisen työstämisen ilman, että se syö kohtuuttomasti ihmisten aikaa päivittäin, keskustelukin asiakkaiden kanssa siirtyy ylemmälle tasolle. Yhtäkkiä puhummekin koko liiketoiminnan kehittämisestä emmekä vain yksittäisestä koulutus- tai konsultointikokonaisuudesta”, Lehtiniemi kertoo.


 

Innostuitko? Saat maksutta käyttöösi oman Howspace-työtilan, jossa voit uudella ja innostavalla tavalla toteuttaa konsultointiprosessin tai oppimiskokonaisuuden.