<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

FlowHouse

Rajat ylittävä yhteistyö kasvatti Himos-Jämsän matkailualueen tunnettuutta ja auttoi strategiatyössä

FlowHouse tiivistettynä:
Organisaatiomuoto: Konsultointiyritykset
Käyttötavat:
Organisaation kehittäminen

Haaste

Matkailualue oli hiljattain julkaissut uuden Himos-Jämsä-brändin, jonka tunnettuutta ja näkyvyyttä haluttiin alkaa kasvattaa. Alueella käynnistettiin vuoden 2021 aikana prosessi, jonka tavoitteena oli tukea ja vahvistaa matkailuelinkeinon kehitystä. Tavoitteena oli laatia matkailualueen strategia sekä toimintamalli, joka vahvistaisi Himos-Jämsän kilpailukykyä ja brändiä. Laaja matkailuyrittäjien verkosto – kymmenet eri yritykset, kaupungin päättäjät, kehittäjät, asukkaat sekä muut sidosryhmät – piti saada motivoitua toimimaan yhteistyössä strategian määrittelyn eri vaiheissa.

Ratkaisu

Kaikki yhteistyökokonaisuudessa mukana olleet toimijat osallistettiin strategiaprosessiin Howspacen avulla. Alustalla tapahtuva virtuaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö mahdollisti paitsi ihmisten osallistamisen, myös viestinnän koordinoinnin, dokumentoinnin sekä suunnitelmien ja tavoitteiden yhteiskehittelyn. FlowHousen luotsaama, organisaatiorajat ylittävä brändi- ja strategiatyö huipentui matkailustrategian julkistamiseen alkuvuodesta 2022.

Tulokset

  • Sitoutuneet ja motivoituneet osallistujat: Ihmisten innostusta ylläpidettiin vaihtelevilla työskentelytavoilla. Kokonaisuus rakentui samanaikaisesta ja asynkronisesta työskentelystä, keskustelun laajentamisesta ja tiivistyksistä sekä käyttäjien aktivoinnista monipuolisten, vuorovaikutusta tukevien toimintojen avulla.

  • Yhteistyö toi vaikuttavuutta kokonaisuuteen: Prosessiin liittyvän työskentelyn aikana 80 prosenttia eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta tapahtui Howspacessa. Alusta tarjosi kaikille osallistujille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteisten suunnitelmien ja tavoitteiden edistämiseen. Kaikki yhdessä tehty työ ja sovitut asiat dokumentoituivat alustalle reaaliajassa, prosessin edetessä.

  • Yhteisten valintojen tekeminen helpottui: Asynkroninen työskentely Howspace-alustalla mahdollisti sen, että osallistujat pystyivät tuomaan omia näkökulmiaan muiden tietoisuuteen koko prosessin ajan. Läpinäkyvyyden ja vuoropuhelun ansiosta ihmisten ymmärrys yhteisestä tekemisestä kasvoi. Yhteinen sitoutuminen tuki toimijoita yhteisesti hyväksyttyjen valintojen teossa ja tuki päätöksentekoa.

  • Himos-Jämsän matkailualue sijoittui toiseksi vuoden 2021 matkailualueiden välisessä vertailussa
Jouni Kärkkäinen Flowhouse

Inspiroiduitko?

Kokeile Howspacea ilmaiseksi! Saat käyttöösi kaikki toiminnallisuudet 30 päivän ajaksi.

ALOITA ILMAINEN KOKEILU

Where Collaborative Impact happens