<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Fellowmind

Microsoft-kumppani Fellowmind loi osallistavan datastrategiaprosessin Howspacen avulla

Fellowmind tiivistettynä:
Organisaatiomuoto: Konsultointiyritykset
Käyttötavat:
Organisaation kehittäminen

Haaste

Euroopan johtavan Microsoft-kumppanin, Fellowmindin, päätavoitteena on auttaa eri toimialojen yrityksiä datastrategioiden laatimisessa. Fellowmindin konsulttien mukaan asiakkaan tarpeiden tiivistäminen ja kestävien päätösten teko on välillä haastavaa, kun kaikki johtoryhmän jäsenet eivät saa ääntään tasapuolisesti kuuluviin. Konsultit painiskelivat myös johtoryhmäläisten aktiivisuuden ylläpidon kanssa. Hybridinä tai virtuaalisesti vedettävien datastrategiaprosessien pyörittäminen ja valmistelu on aiemmin ollut tehotonta ja aikaavievää, eikä kaikkien osaaminen ole tullut käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Ratkaisu

Fellowmindin konsultit uudistivat työskentelymetodeitaan ja rakensivat asiakkailleen osallistavan ja helposti räätälöitävän datastrategiaprosessin Howspace-alustalle. Yhteistyöalustan avulla jokaisen johtoryhmän jäsenen on helppo kasvattaa omaa ymmärrystään prosessin edetessä sekä pysyä mukana kehitystyössä. Yhteinen työtila tukee myös yhteistä päätöksentekoa. Fellowmindin mukaan Howspace tukee erinomaisesti sekä virtuaalista ja kasvokkaista asiakastyötä että Fellowmindin oman strategian toteutumista.

Tulokset

  • Innostuneet ja aktiiviset asiakkaat: Howspace-alustalla tapahtuvan yhteiskehittelyn, keskustelun ja äänestysten kautta jokainen johtoryhmän jäsen saa oman äänensä kuuluviin. Puheenvuorosta ei tarvitse enää kilpailla Teams-kokouksissa, kun keskustelu on siirretty Howspaceen. Yksisuuntaiset presentaatiot on korvattu osallistavalla työskentelyllä, joka ylläpitää johdon kiinnostusta.

  • “Ennakkoaktivointi on Howspacen erikoisuus”: Osallistujia voidaan herätellä tehokkaasti aiheen äärelle jo ennen yhteistä kohtaamista.

  • Inhimillinen tekoäly tukee ketterää päätöksentekoa: Puolueeton tekoäly kategorisoi keskusteluja ja poimii keskeisimmät seikat keskusteluista reaaliajassa. Samalla se tekee näkyväksi myös sellaiset näkökulmat, jotka olisivat saattaneet jäädä osallistujilta huomaamatta ihmismielen subjektiivisuuden vuoksi. Tiivistettyjen tarpeiden pohjalta johtoryhmän on helppo alkaa luoda investointisuunnitelmaa yhdessä. Howspacen monipuoliset, päätöksentekoa tukevat AI-toiminnallisuudet ovat avanneet tekoälyn mahdollisuuksia niin konkreettisesti, että osa Fellowmindin asiakkaista on innostunut perehtymään muihinkin AI:n mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin niiden kautta.

  • Kaikki sitoutuvat yhteisiin päätöksiin: Kun jokaisen osallistujan mielipide huomioidaan ja kaikki oleellinen tieto on näkyvillä yhdessä paikassa, alkaa yhteistä ymmärrystä muodostua jo päätöksentekoprosessin aikana. Lopullisen päätöksen takana on aiempaa helpompi seistä, kun sen muotoutuminen on ollut läpinäkyvää ja kaikilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen.

  • Tehokkuutta tuloksentekoon: "Tehokkuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvojamme, jota kaikkien työnteon tapojemme tulee noudattaa. Ilman Howspacea tiedon ja materiaalin koostamiseen kuluisi järkyttävän paljon aikaa. Nyt löydämme työtilasta aina helposti kaikki tiettyyn konseptiin liittyvät videot, kuvat, kysymykset, presentaatiot ja muut materiaalit. Howspace tukee erityisen hyvin juuri tällaisia konseptoituja palveluita ja täydentää Microsoftin tuoteportfoliota,” kertoo Fellowmindin VP of Strategy, Niko Tuominen.

  • Nostaa sisäisen yhteistyön laatua: Konsultin on helppo fasilitoida datastrategiaprosessia, kun kokonaisuuden kannattelu on suunniteltu ja rakennettu etukäteen. Hyväksi havaittu rakenne on aina monistettavissa ja valmiina räätälöitäväksi ja edelleen kehitettäväksi ilman erityistä teknologiaosaamista. Koko asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyöprosessi dokumentoituu reaaliaikaisesti Howspaceen, mikä helpottaa myös välittömän palautteen ja avun saamista kollegoilta.
Niko-Tuominen_fellowmind_illustration

Inspiroiduitko?

Kokeile Howspacea ilmaiseksi! Saat käyttöösi kaikki toiminnallisuudet 30 päivän ajaksi.

ALOITA ILMAINEN KOKEILU

Where Collaborative Impact happens