<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Events

Webinaari: Digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentaminen – ja mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä tuetaan?

4. kesäkuuta, 2020
4.6.2020 klo 9:00–9:45
Webinaari

Monipaikkaisen, paikkariippumattoman tai verkostomaisen työn johtaminen ja yhteistyö tapahtuu monilta osin eri tavoin kuin kasvokkain. Yhteistyön vaikuttavuuden elementit synnytetään eri tavoin riippuen siitä, kohdataanko yhdessä fyysisesti samassa paikassa vai digitaalisissa ympäristöissä. Etenkin yhteistyön tuottavuus saa digitaalisessa yhteistyössä toisenlaisen merkityksen, kuin mihin on totuttu.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentaminen – ja mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä tuetaan? -webinaarissa pureudumme tarkemmin digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentamisen keskeisimpiin teemoihin:
  • Digitaalisen yhteistyökulttuurin iso kuva: Virtuaalisten hetkien digifasilitoinnista systeemin toimintatapojen ymmärtämiseen ja jatkuvaan muotoiluun.
  • Työnteon rakenteet ja käytänteet: aika, digitaalisten yhteistyöalustojen sosiaalinen luonne, yhteistyösuhteet ja laadukas vuorovaikutus.
  • Digitaalisen yhteistyön kolme kovaa L:ää: Luottamus, läsnäolo ja läpinäkyvyys.
Tervetuloa mukaan innostumaan ja oppimaan yhdessä!
 
Webinaarin alustajina toimivat Howspacen Ulla Luukas, sekä Annika Ranta Humap Consultation Oy:stä.
 
Annika Ranta on pitkän linjan kehittäjä ja organisaatioiden uudistaja, jonka ydinosaamista ovat digitaalinen työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen. Annika työskentelee Humapilla konsulttina ja tukee työssään organisaatioita ja verkostoja, jotka haluavat rakentaa digitaalisia ja dialogisia yhteistyökulttuurin kehittämistä ja monipaikkaista johtamista niin kasvokkain kuin virtuaalisestikin.
 
Ulla Luukas on Howspace Oy:n kumppanuusjohtaja. Hänellä on vankka osaaminen osallistavasta oppimisesta, yhteisöllisestä oppimisesta sekä itseorganisoitumiseen liittyvistä teemoista.
LIITY TÄSTÄ

Speakers

Ulla Luukas

Ulla Luukas

Kumppanuusjohtaja, Howspace Oy

Annika_Humap_mv

Annika Ranta

Organisaatiokonsultti, energisoija, Humap Consultation Oy